Vyhlášení vítězů Napiš pro mě…

Ve středu 26.5. se tentokrát v komorní atmosféře Galerie sešli šikovní spisovatelé a výtvarníci naší školy. Vyhlašovali se totiž vítězové literární a výtvarné soutěže Napiš pro mě…, která má na naší škole již dlouholetou tradici. A bylo nám potěšením, že i v době distanční výuky se tato soutěž zrealizovala a děti opět nezklamaly, vymyslely a ilustrovaly krásné příběhy.

V literární části soutěžili žáci ve třech věkových kategoriích. První kategorii 4. – 5. ročník ovládlo téma Fantazie. Ve druhé kategorii 6. – 7. ročníků děti dokončovaly strašidelný příběh a 8. a 9. ročník si pak ve třetí kategorii se ctí poradil s tématem Biblismů. 

Ty nejlepší příběhy pak ilustrovaly žáci ze 4. – 9. tříd a že bylo opravdu těžké vybrat ty nejlepší práce, dokládá probíhající výstava vítězných výtvarných prací.

Vítězové byli vyhlášeni, krásné ceny a diplomy předány a nezbývá než těšit se na příští ročník této kreativní soutěže. Všem vítězům, zúčastněným, vyučujícím českého jazyka a  výtvarné výchovy patří velký dík. Mgr. Jaroslava Krešová

foto

ŠD – Zábavné odpoledne v Hornickém muzeu

V pondělí 17.5. se děti z 2.oddělení zúčastnily zábavného odpoledne v Hornickém muzeu na Březových Horách. Po příchodu nás uvítala velice milá paní Fialová, která dětem pověděla něco málo o historii hornictví, o geologii, minerálech a rudách, které se u nás kdysi těžily.

Pak už se děti staly geology a na stezce zručnosti si vyzkoušely, zda by byly zručným geologem. Každé z dětí si mohlo najít svůj zajímavý kamínek, který mnohdy obsahoval opravdu vzácný kousek nerostu jako je galenit či siderit nebo sfalerit.

I přes nástrahy počasí, které nás těsně před Hornickým muzeem oblažilo dešťovou sprškou, byly děti spokojené a nadšené. Výlet si užily a už nyní se těší na další.  Jitka Kupková, vychovatelka 2.odd. ŠD