Setkání 2.B s knihovnou online

Po dlouhé době mohli žáci opět zavítat do naší oblíbené školní knihovny. Setkání proběhlo online a děti si ho moc užily. Pozdravily se také s paní ředitelkou Knihovny Jana Drdy a naše milé paní knihovnice si připravily poutavý program zaměřený na velká písmena, pohádky a nabídku četby. Knihovně Jana Drdy moc děkujeme za milé setkání a těšíme se na to prezenční nad knížkou.  Žáci 2.B

Exkurze Hornické muzeum 1.C

Za pěkného počasí jsme se příjemnou procházkou vypravili na Březové Hory do Ševčinského dolu.  Zde jsme absolvovali edukativní program S havířem do práce. Dozvěděli jsme se o práci v dolech, jaké oblečení a nástroje havíři potřebovali, svezli jsme se důlním vláčkem.

Byl to vydařený výlet, na závěr jsme se odměnili nákupem drobných suvenýrů a zmrzlinkou, která nás v horkém počasí příjemně ochladila.

Žáci a žákyně  1. C, I. Neporová, B. Kupková           foto

Exkurze do CHKO Brdy – 9.D

Ve středu 2.6. se naše třída podívala do CHKO Brdy, kde nám zoolog David Fischer ukázal mnoho chráněných a zajímavých zvířat. Prošli jsme se po louce a našli dokonce i hady. Po konci jsme jeli autobusem zpátky ke škole. Výlet se nám moc líbil a také jsme se něco nového dozvěděli.
Děkujeme panu Fischerovi za krásný zážitek, třídní učitelce Eliášové za realizaci výletu a paní učitelce Kvasnicové za milý doprovod.
Za třídu 9.D Nela Kolářová
 

foto z akce

Vyhlášení vítězů Napiš pro mě…

Ve středu 26.5. se tentokrát v komorní atmosféře Galerie sešli šikovní spisovatelé a výtvarníci naší školy. Vyhlašovali se totiž vítězové literární a výtvarné soutěže Napiš pro mě…, která má na naší škole již dlouholetou tradici. A bylo nám potěšením, že i v době distanční výuky se tato soutěž zrealizovala a děti opět nezklamaly, vymyslely a ilustrovaly krásné příběhy.

V literární části soutěžili žáci ve třech věkových kategoriích. První kategorii 4. – 5. ročník ovládlo téma Fantazie. Ve druhé kategorii 6. – 7. ročníků děti dokončovaly strašidelný příběh a 8. a 9. ročník si pak ve třetí kategorii se ctí poradil s tématem Biblismů. 

Ty nejlepší příběhy pak ilustrovaly žáci ze 4. – 9. tříd a že bylo opravdu těžké vybrat ty nejlepší práce, dokládá probíhající výstava vítězných výtvarných prací.

Vítězové byli vyhlášeni, krásné ceny a diplomy předány a nezbývá než těšit se na příští ročník této kreativní soutěže. Všem vítězům, zúčastněným, vyučujícím českého jazyka a  výtvarné výchovy patří velký dík. Mgr. Jaroslava Krešová

foto

Dny s Odysseou – 6.A

Ve dnech 20. – 25. května 2021 navštívili naši školu lektoři z Projektu Odyssea. Svůj čas věnovali žákům 6. ročníku. S každou třídou strávili celých šest vyučovacích hodin a program byl opravdu nabitý. Cílem tohoto zážitkového kurzu byl osobnostní a sociální rozvoj žáků, zaměřený především na podporu vztahů ve třídě.

Natěšení žáci třídy 6.A se sešli s lektory ve čtvrtek 20. května. Zahájení kurzu začalo v galerii školy, kde se žáci seznámili s pravidly kurzu a vyslechli instrukce. Na jejich tvářích byla vidět zvědavost a zároveň chuť zapojit se do jednotlivých aktivit. Naštěstí nám přálo počasí, a tak nám nic nebránilo v tom, abychom opustili vnitřní prostory a vydali se na školní hřiště, kde jsme si užívali hry a společně strávené chvíle na čerstvém vzduchu.

Ze všech aktivit byli žáci nadšení. Nejenže si celá třída pořádně zasportovala, ale i potrápila mozkové buňky při skládání slov, kde si navíc žáci zopakovali anglická slovíčka. Při jiných soutěžích řešili krizové situace, učili se vzájemné kooperaci a podporovali týmového ducha. Do všech her šli naplno a s odhodláním. Dokonce někteří z nich překonali sami sebe a poslepu jen za pomoci svého parťáka zdolali několik metrů vysokou překážku.

A když jsem se žáků zeptala, co se jim na kurzu nejvíc líbilo, jak si kurz užili, a co jim společně strávené chvíle přinesly, jejich odpovědi byly jednoznačné. Samé pozitivní ohlasy, které padaly i na stranu lektorů. Žáci nejvíce ocenili to, že se díky kurzu více sblížili, dozvěděli se o sobě nové informace, začali si vzájemně důvěřovat a potvrdili si, že jsou skvělou partou, která nezkazí žádnou legraci. Jiní zdůraznili, že si kurz užili také proto, že se nemuseli učit a alespoň na chvíli zapomněli na školní povinnosti. 😊

Věřím, že tento kurz byl pro všechny žáky 6. ročníku velkým přínosem. Kurz si naplno užili a upevnili své přátelské vztahy, které jsou pro práci v třídním kolektivu velmi důležité. Velké díky patří samozřejmě lektorům za jejich vřelý přístup, trpělivost a skvěle připravený program. Děkujeme a budeme se těšit na další setkání. Barbora Jandová, třídní učitelka 6.A

názory dětí a foto