Knížka pro prvňáčka

V předposledním červnovém týdnu navštívily paní knihovnice Věrka a Péťa naše prvňáčky. Pro děti měly připravený bohatý program mimo jiné i dramatizaci pohádky  O pejskovi a kočičce – Jak našli panenku, která tence plakala. Na koci programu prvňáky pasovaly na čtenáře a každému slavnostně předaly knížku ,,První školní výlet“.

Ocenění prvňáčci byli nadšeni a my moc děkujeme za příjemné zpestření závěru školního roku. Učitelky 1. tříd foto

Pěší výlet 1.A

Ačkoliv je to skoro neuvěřitelné, našli jsme ve čtvrtek 24.6.2021 cestu „mezi kapkami deště“ a vydali se na pěší výlet. Přesně podle pravidla: Neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený turista. No a protože tam nahoře nás má asi někdo rád, jedinou „újmou“ pro nás bylo nějaké to bláto a přeskakování louží. Shora ani kapka.
Výlet byl super. Vyrazili jsme kolem Fialáku k brodským zahrádkám. Kolem šachty č. 15 nás vedla cestička pod tratí až ke koním do horní části Žežic. Překonali jsme pár kopců a čekalo nás překvapení na jedné ze zahrad, kde už plápolal oheň.
Opekli jsme si buřtíky, sáhli do kouzelného mrazáku pro zmrzlinku, mezi tím jsme hráli hry, plnili kvízy a vyřádili se na zahradě.
Cesta do školy vedla lesem přes Červenou. Odtud na nás už vykukovala škola. V nohách 9,5 kilometru, v bříšku jako v pokojíčku a hlavu plnou nevšedních zážitků. Budeme se těšit na příště 😊. Mgr. Monika Bendová

foto

Ptáci a lidé

Poslední školní týden se sedmé ročníky zúčastnili projektového dne, který se u nás koná každoročně – Ptáci a lidé. Navazuje na učivo v 7. roč. přírodopisu – kapitola ptáci. Žáci stráví hodinu na ornitologické procházce s odborníkem v okolí školy, kde si zopakují základní informace o ptácích, dozví se něco o kroužkování ptáků, zpěvu, zajímavostech… Projekt je zajímavý hlavně kvůli praktickým ukázkám ptáků – ptáci vyskytující se v okolí školy, ukázky ptáků chycených do sítí, ptáčata v budkách. Nejzajímavější bylo pro děti vidět neopeřené ptačí mládě, mohli si sáhnout na živého ptáka chyceného do sítě a viděli, jak se ptáci kroužkují. Mgr. Kateřina Hradecká foto

Recyklohraní

V pátek 18. června prošli žáci 3. a 4. tříd programem Recyklohraní. Hravou formou si připomněli a doplnili informace o třídění odpadu. V praktické části demontovali ve skupinách maketu baterie, počítače a pračky. Postupně se dozvídali o materiálech, ze kterých jsou výrobky vytvořeny a jak se mohou jednotlivé komponenty recyklovat. Svoje poznatky mohou pak prohlubovat ještě v hodinách přírodovědy a prvouky prostřednictvím pracovních listů a krátkých videí, které jsme dostali. Doufáme, že tato akce a jí podobné pomohou utvrdit žáky v tom, že třídění odpadu a jeho recyklace je nutností pro náš život na planetě Zemi. Mgr. Radomíra Andršová foto

Zdravověda s Odysseou – 8. ročník

V první polovině měsíce června absolvovali žáci 8. ročníku kurzy zdravovědy s lektory ze sdružení Odyssea. Během kurzů si děti zopakovaly zásady první pomoci a díky vypracovanému interaktivnímu programu si na vlastní kůži vyzkoušely simulaci zranění a jejich ošetřování. Všem zúčastněným se kurzy velmi líbily. Žáci si odnesli cenné informace a zkušenosti, které se jim v životě určitě neztratí. Nechyběla ani příjemná atmosféra a přátelská gesta… metodička prevence: Mgr. Jaroslava Krešová   foto 

Dobrovolná zimní sportovní výzva

V zimě roku 2021 v době Covidu se někteří žáci naší školy zúčastnili dobrovolné zimní sportovní výzvy. Žáci měli navštívit všechny osmistovky v Brdech, památník Vojna, Svatou Horu a Třemošnou. Druhému stupni k tomu přibyly ještě týdenní sportovní výzvy, kde měli např. uběhnout co nejvíce kilometrů nebo udělat co nejvíce nožiček.
V 3.-5. třídě se umístily dívky na 1.-3.místě následovně – Magda Švarcová, Kája Mlynářová a Lucka Hájková. Mezi chlapci to byli Honza Hradecký, Lukáš Perďoch a Robert Tydlitát.
V 6.-7. třídě dosáhly na stupně vítězů Nikča Lakomá, Aneta Perďochová a Verča Pokorná a v chlapcích to byli Tomáš Šilhan, Tomáš Franěk a Richard Tydlitát.
V nejstarších ročnících byla nejmenší účast, i tak ale máme vždy 3 nejlepší. Mezi dívkami to jsou Bára Lafarová, Kája Hájková a Lucka Pecková a mezi chlapci Mirek Veselý, Vašek Rišian a Michal Synek.
Všem zúčastněním gratulujeme. Mgr. Jan Zikmund foto

Pěší výlet 1.B

V úterý 15.6. jsme se pěšky vydali na vrchol Vojna 667 m. n. m. Cestou jsme si zahráli různé sportovní ale i vědomostní soutěže. U vrcholu Vojna děti postavily zvířátkům domečky a hledaly zakopaný poklad. Na konci výletu jsme si opekli buřtíky a pěšky se vydali zpět ke škole. Mgr. Radka Kopičková foto