Šesté třídy na návštěvě v knihovně

V rámci výuky zeměpisu se všechny třídy šestého ročníku v průběhu října postupně vystřídaly v Knihovně Jana Drdy, přesněji řečeno v pobočce, kterou máme k dispozici v areálu naší školy. Cílem návštěvy bylo dětem připomenout, že i tištěné zdroje informací jsou pro (studijní) život důležité. Žáci si nejprve vyslechli, jak se v naučné literatuře vyhledává požadovaná informace, a poté si sami zkusili najít pojem, který si vylosovali, a ostatním odprezentovali výsledek svého „bádání“.
Dovednosti spojené s prací s různými typy informačních zdrojů děti využijí nejen ve svém školním světě, ale samozřejmě taktéž v běžném životě. Přítomnost pobočky knihovny v budově školy mohou žáci využít nejen pro přípravu školních prací, ale i k trávení volného času. Snad se nám, tedy společně s pracovnicemi knihovny, které si s programem pro žáky krásně pohrály, podařilo některé děti pobídnout k častějšímu listování v knížkách.
Na fotografiích je zachycena návštěva 6.D.  Mgr. Jan Novotný foto

Dračí hrátky

Jako každý rok, tak i letos se děti ze školní družiny těšily na podzimní pouštění draků. Jedná se o akci, do níž se tradičně zapojují i rodiče a pouštějí draky spolu se svými ratolestmi. Všechny děti se moc těšily. Skoro každý si přinesl vlastního draka. V družině jsme je společně sestavili a mohli jsme vyrazit. Letos jsme měli ideální větrné podmínky, tak draci krásně létali a ukázali ve větru svou pestrost a krásu. Celá akce se velmi vydařila. Vychovatelky ŠD J. Kupková, B. Kupková   foto

Akce “Trilobit” – 8.D

Ve středu 20.10.2021 se naše třída 8.D zúčastnila komentované vycházky na naleziště trilobitů nedaleko Rejkovic. Náš průvodce pan Štěpán Rak nás odvedl na lokalitu a cestou řekl, že budeme sbírat ve vrstvách usazenin moře, které se na našem území rozkládalo před přibližně 500 miliony let, připomněl několik pravidel o sběru zkamenělin a pak jsme se už pustili do hledání. Každou zkamenělinu určil, řekl nám, z kterého trilobita pochází a jakou jeho část jsme našli. Úplně celého trilobita se nám nikomu nepodařilo nalézt, ale i tak byly moc pěkné nálezy. Přičteme-li super počasí a náladu, tak to byl hodně povedený výlet a hezky společně strávený čas. Mgr. Tomáš Majer   foto

Preventivní akce  ISZ

Dne 19.10.2021 se  uskutečnila preventivní akce  ISZ. Městská policie  společně se složkami integrovaného záchranného systému – HZS, ČČK, Armádou ČR a Vězeňskou službou Příbram připravila našim žákům 4.tříd ukázky ze své práce. Cílem akce bylo seznámit tuto věkovou skupinu s činností složek integrovaného záchranného systému.
Všechny ochranné a pracovní pomůcky  si děti mohly zblízka prohlédnout a vyzkoušet. Dětem se preventivní program velice líbil. Mgr. Jarmila Pavlásková   foto

Žáci ZŠ Školní navštívili partnerskou školu v německém Freibergu


Po dvouleté odmlce způsobené nepříznivou epidemickou situací  se znovu žáci ZŠ Školní setkali se svými německými přáteli ze saského Freibergu. I když zájem z české strany překonal všechna očekávání, muselo se toto setkání tentokrát odehrát v komornějším duchu, než bylo dosud zvykem. Do Německa vyrazilo pouze 16 českých žáků doprovázených zástupci školy v čele s ředitelkou školy Ing. Klárou Karlíkovou.

Na celou výpravu čekal opravdu pestrý program, jehož hlavním tématem byl tentokrát porcelán. Čeští i němečtí studenti putovali společně po jeho stopách od míšeňského zámku Albrechtsburg přes dnešní porcelánovou manufakturu v Míšni až do saského Freibergu, kde se také dodnes porcelán vyrábí. Čeští žáci navštívili zmodernizovanou partnerskou školu Oberschule Gotfried Pabst von Ohain, která nese jméno slavné postavy z historie freibergského porcelánu. Zde pro ně byly připraveny zajímavé aktivity, které absolvovali společně se svými německými kamarády. Společně také Češi s Němci vyrazili do nedalekých Drážďan, ve kterých navštívili kasematy, historické centrum i Nové město. čtěte více

Adaptační kurz na Lipně s Odysseou

Žáci 6. tříd vyrazili koncem  září na adaptační kurz do hotelu Aktiv u Lipenské přehrady.  Celý týden nám počasí přálo. Většinu času jsme trávili venku v překrásné přírodě. Na děti čekaly různé stmelovací hry, večerní programy a celodenní výlet do Stezky korunami stromů. V neposlední řadě také zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě od sdružení Odyssea. Celý týden si žáci náležitě užili a přijížděli domů znaveni a plni zážitků. Za kolektiv třídních vyučujících Mgr. Alena Bílková    foto

Přírodovědný Klokan, školní kolo – výsledky

 Ve středu 13.10. bylo ve škole uspořádáno školní kolo přírodovědné soutěže – Přírodovědný Klokan. Naši žáci soutěžili v kategorii Kadet, což jsou žáci 8. a 9. ročníků.
Otázky v soutěži jsou rozděleny dle obtížnosti a žáci za ně mohou získat 3, 4 nebo 5 bodů. Témata jsou různá a zasahují do více oborů (matematika, zeměpis, fyzika a přírodopis). V letošním roce jsme Klokana organizovali v menším měřítku v rámci přírodopisného semináře. Vítězka je jasná, ale na druhém místě se umístily 3 řešitelky se stejným počtem bodů.

  1. Karin Kalčicová, 9.B
  2. Karolína Hájková, 9.C           2. Tereza Svojtková, 9.C           2. Marie Výboštěková, 9.C

Všem účastníkům děkujeme. Mgr. Jan Hradecký

příklady otázek

Krajské kolo v přespolním běhu

V září si mladší dívky z naší školy vyběhaly postup do krajského finále v přespolním běhu. Letos se konalo v domácím prostředí na Novém rybníku v Příbrami. Opět se běželo o co nejnižší součet pořadí v rámci družstva. Počet přihlášených škol nebyl vysoký, počasí nebylo nejteplejší, trať byla delší než v okresním kole. Běžely se 2 okruhy na Novém rybníku, k čemuž bylo potřeba více sil a vytrvalosti než v kole okresním. Ale ani tyto nepříjemnosti dívkám nezabránily získat nakonec 3. místo.
Dívkám děkujeme za běžecké výkony a gratulujeme k bronzové medaili v krajském kole přespolního běhu. Mgr. Kateřina Hradecká další foto

Sportovní den s prvňáčky

Dne 23. 9. 2021 se naši nejmenší žáčci vydali na sportovní hřiště pod Svatou Horu, kde si mohli, pod vedením odborných trenérů, vyzkoušet různé druhy sportu. Děti si měly možnost vyzkoušet i méně tradiční sporty, např. baseball, ragby, step aerobic, …

Díky krásnému počasí si děti dopoledne akci náramně užily a cestou zpět si vyzkoušely znalosti z dopravní výchovy. Za všechny malé sportovce paní učitelky 1. tříd    foto