Závěr školního roku se nese ve znamení sportu!

Hurá, hurá, hurá chtělo by se dodat. Po loňském půstu jsme po basketbalovém turnaji vyrazili ještě na předvánoční bruslení. V posledních dnech před vánoci se postupně všichni žáci druhého stupně vystřídají na zimním stadionu. Užijeme si tak trochu klidné atmosféry tentokráte ne v kině jak jsme byli zvyklý ale aktivním pohybem. Každý ročník má pro sebe hodinu. A musím říct, že jsem příjemně překvapen. V šestých a sedmých třídách se samozřejmě sem tam najde někdo kdo zatím brusle nezkrotil a nebo je zrovna nemá. Naprostá většina dětí se však účastní aktivně a vypadá to, že tento krásný zimní sport jim není vůbec cizí. Těch pár hrazdiček jsme využili jen zpočátku a pak už šlo bruslení všem téměř dokonale. Mgr. Josef Halaburda

 

Vánoční basketbalový turnaj 2021

Loni se tato tradiční sportovní akce na naší škole konat nemohla. Proto jsme velmi rádi, že letos se již vše podařilo opět zvládnout. Žáci druhého stupně tak měli opět možnost poměřit své dovednosti v této krásné kolektivní hře. Hráli proti sobě žáci jednotlivých tříd v rámci ročníků. S tím, že v každém zápase proti sobě nastoupili proti sobě chlapci a v druhém poločase děvčata. A jejich výsledky se sčítali dohromady. 
My sportovně zkušenější víme, že nejdůležitější je samotný prožitek při sportu. Ale pro výkonnostně zaměřené sportovce uvádím i výsledky jednotlivých ročníků. A pro názornost i pár fotografií.   Mgr. Josef Halaburda
6. třídy:  1. místo:  6.B     2. místo: 6.D     3. místo: 6.A     4. místo: 6.D
7. třídy:  1. místo:  7.C     2. místo: 7.A     3. místo: 7.B     4. místo: 7.D
8. třídy:  1. místo:  8.A     2. místo: 8.D     3. místo: 8.C     4. místo: 8.B
9. třídy:  1. místo:  9.C     2. místo: 9.B     3. místo: 9.A     4. místo: 9.D

foto z akce

Vánoce v Norsku 5. třídy

Dne 14. 12. se  třídy 5. A,C,D zúčastnily v Domě Natura programu Vánoce v Norsku. Přivítali nás norští přátelé Tor a Per. Vyprávěli nám o vánočních zvycích v Norsku. Byli jsme překvapeni, že dárky dětem naděluje malý mužík Nisse, což je hlavní postava norských Vánoc. Mnoho zvyků se podobá našim. Zajímavá přednáška byla zakončena ukázkou a návodem na výrobu vánoční taštičky. 5. třídy foto z akce

Výtvarná soutěž PB anděl

Žáci ZŠ Školní se ve středu 24.11. účastnili každoroční výtvarné soutěže Příbramský anděl organizované Střední integrovanou školou v Příbrami. Bohužel díky covidové situaci nemohla soutěž proběhnou jako obvykle v sokolovně a konala se pouze online. I tak si děti tvoření užily a za své úsilí byly odměněny.

Soutěže se účastnily děti z keramického kroužku paní učitelky Dany Vondráškové, třída 4.A a nejmenší děti z 1.B.   
Děti dostaly od organizátorů diplomy s umístěním, medaile a drobné dárečky.
Všechna výtvarná díla jsou nyní k vidění v Domě Natura na recepci i v jeho výlohách.
Všem výhercům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Paní učitelky     foto

V závěrečném hodnocení soutěže žáci naší školy dopadli takto:

Florbalový podzim na ZŠ Školní

Po skvělém sportovním startu do nového školního roku se konalo několik dalších sportovních soutěží. Po nádherných výsledcích a úspěších z přespolního běhu se tentokrát jednalo o krásný kolektivní sport – florbal.

Postupně se konali 3 turnaje. Turnaj kluků ze 6.-7. tříd, turnaj kluků 8.-9. tříd a naposledy ty byl turnaj smíšených družstev žáků 4.-5. tříd. První dva zmiňované se konali ve sportovní hale u bazénu. Hrálo se tedy na regulérním velkém hřišti. Do turnaje se přihlásili jen školy, které jsou dlouhodobě v tomto sportu nejúspěšnější. Jednalo se tak v podstatě o okresní finále a na kvalitě zápasů to bylo znát.

Hodnocení obou našich družstev je jako přes kopírák. V obou kategoriích jsme ve všech zápasech hráli vyrovnaně a někdy dokonce lépe než soupeři ale…. Ale chybělo tomu to, co se v zápasech počítá a to jsou góly. Nízká střelecká produktivita nás v obou případech nechala před branami semifinálových zápasů. Ale tak to zkrátka ve sportu někdy bývá.

Zato poslední turnaj se nám povedl. Hrálo se v tělocvičnách naší školy. Sestavili jsme družstvo šikovných hráčů a hráček a výsledek byl skvělý. Naše družstvo porazilo všechny 4 soupeře a zaslouženě zvítězilo.

Na závěr připojuji fotky našich šikovných sportovců a samozřejmě všem velice děkuji za krásné sportovní výkony a reprezentaci školy!!!

Mgr. Josef Halaburda foto

STARÝ PAPÍR – VÝSLEDKY SBĚROVÉ AKCE – říjen 2021

V týdnu od 18.10. – 22.10. proběhla již tradičně sběrová akce papíru. Do akce se zapojila celá škola. K dobrému výsledku přispěla každá z našich tříd. První stupeň je na tom vždy s odevzdaným papírem o poznání lépe než stupeň druhý a jinak tomu nebylo ani během této první etapy sběru. Za zmínku stojí neuvěřitelný výkon 3.A a 5.A. Nakonec ale všechny zastínila třída z druhého stupně 6.A a její pokořená tuna sebraného starého papíru.
Celkem se sebralo: 11 215 kg starého papíru
Papír nám odváží firma RELMA s.r.o., kdy se řidiči s náklaďákem otočili celkem 4x.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly do třídních fondů.
Velké díky patří pánům školníkům.                                             
2. část sběrové akce je naplánována na duben 2022

Mgr. Jan Hradecký ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI