Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje ohledně koronaviru

Od středy 4. 3. 2020 je na stránkách města vyvěšeno „Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje“: https://pribram.eu/aktualni-temata/usneseni-bezpecnostni-rady-stredoceskeho-kraje.html s podnázvem: „Aktuální vývoj situace ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 v ČR a připravenost kraje na možné rozšíření nákazy v území – usnesení z jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje dne 3. 3. 2020“.

související články na našem webu:
Informace MŠMT ČR a vedení školy ke koronaviru
Opatření a prevence infekčních chorob

čtěte více

Okresní kolo basketbalu – kluci 6. – 7.třídy

Za deštivého úterý 3.3. pršelo našim basketbalistům štěstí jen na vteřinku. A to konkrétně při trestných hodech v semifinálovém zápase. Díky jednomu proměněnému hodu jsme vyhráli 5:4.
V základní skupině jsme totiž štěstí ani nepotřebovali. Kluci podali super výkon a jasně porazili všechny soupeře a postoupili do finále. A naše hra se zápas od zápasu zlepšovala, což je asi to nejdůležitější. Ale přecházení na finálovou skupinu na ZŠ Březové hory nás vždy totálně rozbije. Vypadnutí z tempa a hlavně obrovská změna prostoru a hřiště, vždy udělají svoje. A proto jsme byli rádi, že v semifinále se na nás štěstí usmálo po hodně nervózním výkonu.
Ve finále to už byla jiná. Kluci se rozkoukali a byla z toho naprosto vyrovnaná bitva. Ovšem my v ní byli vždy o koš pozadu. A tak se po našem zlepšeném výkonu a jedné naší neproměněné trojce radoval nakonec náš soupeř. Všem klukům patří obrovské poděkování a gratulace!!!  Mgr. Josef Halaburda

Celoškolní výchovný koncert „Bez masky“

V úterý 3.3. se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili výchovného koncertu pod názvem „Bez masky.“ I tentokrát byl koncert, nám již z předloňského vystoupení známé kapely Highvibes, preventivně zaměřen. Letos bylo hlavním smyslem koncertu uvědomit si povrchnost internetu a jeho prezentace. Řečníci a zpěváci vedli děti k osobní zodpovědnosti, vyzdvihli hodnotu reálného života s přáteli, se kterými by si děti měly užívat více času v realitě, a ne ve virtuálním světě. Celý program se opět odehrál pod záštitou Linky bezpečí, projektu Nenech to být a Nadace pro mezinárodní potřeby. Děti si koncert náležitě užily, tančily a zpívaly s kapelou a odnesly si s sebou dobrou náladu a ponaučení. metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová

Z housenky motýlem – preventivní program pro 3. ročník

Dne 2.3. se žáci 3. ročníku zúčastnili preventivní přednášky pod vedením pí. Podlahové ze společnosti MP Education. Dozvěděli se důležité informace o lidském těle, psychice, hygieně a zdravém životním stylu, zabývali se slušností a lidskými vztahy, povídali si o samostatnosti a odpovědnosti. V průběhu přednášky a na jejím konci měli možnost zeptat se paní lektorky na otázky, které se jim k tomuto tématu vybavily. Paní lektorce děkujeme za příjemné popovídání a budeme se těšit na další programy s ní. metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová 

Deskové hry s předškoláky

Dne 28. 2. 2020 jsme na naší škole přivítali budoucí školáčky, aby si vyzkoušeli pod vedením dětí ze čtvrtých tříd svou logiku, prostorovou představivost, postřeh a odhad. Ve skupinkách si zahráli nové hry, které využíváme v Klubu logiky a deskových her. Všichni si dopoledne příjemně užili, čtvrťáci si vyzkoušeli vést malé děti a předškoláčci zase jistě ocenili, že je vyučovali vrstevníci. Za všechny zúčastněné M. Silavecká a V. Márová

Informace MŠMT ČR a vedení školy ke koronaviru

Informace MŠMT ČR
Praha, 1. března 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu  a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Více na webu (včtně odkazů na důležité weby) MŠMT ČR
Informace vedení školy
V souladu s doporučením Státního zdravotního ústavu žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se v tomto čase vracejí z oblastí, kde epidemie způsobená koronavirem již propukla (např.severní Itálie – Lombardie a Benátsko), aby poslali své dítě do školy až po uplynutí doporučené 14tidenní karanténní doby. Učivo pro nepřítomné žáky Vám do domluvě naši učitelé ochotně poskytnou.
Žáci byli třídními učiteli poučeni o nutnosti důsledného dodržování hygienických návyků a možné prevenci nakažlivých chorob.

Vyhlášení výsledků konverzační soutěže

V týdnu od 10. 2. do 14. 2. 2020 proběhlo vždy každou velkou přestávku vyhlášení výsledků konverzační soutěže. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili zkoušející v jednotlivých kategoriích a paní ředitelka Ing. Klára Karlíková. Žáci obdrželi nejen obrovskou pochvalu za odvedené výkony, ale také sladkou odměnu a samozřejmě „anglický“ dárek v podobě gramatického přehledu. Na vítěze na prvních třech místech poté čekala ještě poukázka do restaurace na tradiční „English Breakfast“. Ještě jednou gratulujeme všem zúčastněným ke skvělým výkonům a budeme se těšit na další ročník. Kolektiv vyučujících AJ Vítězové v jednotlivých ročnících

Elektronická žákovská

Rodičům žáků 2.stupně je k dispozici elektronická žákovská knížka v programu Bakalář. Vzhledem k ochraně osobních dat budou přístupová hesla vydávána osobně proti podpisu zákonného zástupce. K vyzvednutí hesla budete vyzváni a bude Vám nabídnuto několik termínů. Děkujeme za pochopení, vedení školy.