Poslední zvonění

Velký den si 29.6. prožili žáci 9.ročníku, kteří naposledy vstoupili jako žáci školy do její budovy, aby se rozloučili na posledním zvonění v galerii školy. Paní ředitelka odměnila nejlepší žáky a p.uč.Halaburda ocenil nejlepší sportovce. Bylo to dojemné loučení, které vyvrcholilo posledním zvoněním žáků 1.stupně pro odcházející deváťáky. Tak ať se jim v tom budoucím životě daří co nejlépe.

Deváťáci mapovali na kolech místa spojená s naší moderní historií

Ač měli všichni žáci v pátek 22.6. ředitelské volno, více jak 20 žáků devátého ročníku se společně s učiteli Z. Mikešem a M. Hlinkou vydali na místa v okolí Příbrami, která souvisí s moderní českými dějinami. Nejdříve zavítali do Lešetic, kde se nachází Památník Vojna. Díky fundovanému výkladu PhDr. Františka Bártíka získali o bývalém pracovním táboře množství zajímavých informací a navíc si mohli pustit i film svých spolužáků o srpnu 1968 v Příbrami a prohlédnout si výtvarnou koláž ke stému výročí republiky. Další cesta pak zavedla cyklisty na slivický hřbitov, kde je ve věži místního kostelíku ukryta památka na květnové dny 1945, a samozřejmě se zastavili i u slivického památníku, který připomíná poslední výstřely II. světové války v Evropě. Cykloexkurze se i díky slušnému počasí vydařila a všichni se s dobrými pocity a zážitky vrátili zpátky domů.  Mgr. Zdeněk Mikeš

Školní akademie ZŠ Školní … potřetí

Základní škola ve Školní ulici nabídla divadelní představení pro rodiče poprvé v roce 2010  a vzhledem k tomu, že se školní prezentace v očích veřejnosti setkala s nebývalým úspěchem, rozhodla se škola v tradici pokračovat. V rámci zachování kvality vystoupení směrovala žákovská vystoupení pod taktovkou učitelů do tzv. olympijského cyklu, takže v roce 2014, potažmo v roce 2018 se mohli rodiče opět těšit na (ne)tradiční zakončení školního roku. Nutno přiznat, že si letošní šanci vystoupit na „prknech, které znamenají svět“ nenechali ujít téměř všichni žáci školy, což v celkovém součtu znamenalo, že poprvé v historii škola nabídla pro rodiče představení dvě, kdy se mohly na pódiu příbramského Divadla Antonína Dvořáka vystřídat až na několik výjimek všechny třídy školy. A jaká vlastně byla třetí školní akademie? To nejlépe vystihují slova rodičů, kteří se přišli podívat. Smekám a naprosto upřímně moc gratuluji za nádherné vystoupení. Bylo to moc fajn, akce měla spád, byla nápaditá a musím přiznat, že po dlouhé době jsem zažila super zábavu, u které jsem se ani chvilku nenudila. – Akademie byla naprosto úžasná a úchvatná. Chvílemi jsem se smála, chvílemi dojetím uronila slzu. A tak to má být. Chtěla bych všem poděkovat. Mají můj naprostý obdiv. – Chtěl bych Vám tímto za celou rodinu poděkovat za bezvadné vystoupení, které se nám moc líbilo. Jako diváci z balkónu jsme měli všechna představení jako na dlani, a proto i závěrečný aplaus patřil oprávněně všem. Celkový dojem byl na výbornou! Akademie se opravdu povedla na jedničku, na čemž měli zásluhu všichni účinkující a také učitelé, kteří dětská vystoupení připravili. Kvalitu obou dnů (19.6., 21.6.) v příbramském divadle pak podtrhli výborné výkony moderátorů, Michaely Francové (IX.B) a Patrika Cinerta (IX.A), kteří svými replikami ještě více umocnili nevšední kulturní zážitek. Co dodat závěrem? Školní akademie ZŠ Školní se i důstojně rozloučila se stávající ředitelkou školy Mgr. Danou Křápkovou, která stále v čele instituce 24 let a po téměř čtvrtstoletí své žezlo předává dál. Se školou se loučí i Mgr. Václav Havlíček, zástupce ředitelky, který byl jako režisér u všech třech školních akademií, ale dle jeho slov právě ta jeho poslední i podle reakce dětí, učitelů či rodičů byla ta nejpovedenější. Proto i odcházející vedení školy doufá, že škola bude i nadále stejně úspěšná jako doposud a že v roce 2022 se všichni v příbramském divadle sejdou na již čtvrté školní akademii ZŠ ze Školní ulice. Mgr. Václav Havlíček

Žáci školy uctili památku obětí komunistického režimu

Ve čtvrtek 21. června 2018 dopoledne se vydala skupinka žáků II. stupně společně s paní ředitelkou a dalšími učiteli do Památníku Vojna, kde se u příležitosti Dne obětí komunistického režimu konala pietní akce spojená s prezentací základních a středních škol k danému tématu. Naše škola se prezentace chopila opravdu s velkou chutí, a tak přítomní hosté mohli v tento den zhlédnout film žáků 9.B věnovaný srpnovým událostem roku 1968 v Příbrami, dále výtvarné “veledílo” žáků II. stupně (koláž ke 100. výročí vzniku Československa) doplněné hudebním doprovodem a také se všem přítomným dostalo do rukou zvláštní číslo školního časopisu, které zpracovali žáci I. stupně a které bylo rovněž věnováno letošnímu výročí naší republiky. Velmi zdařilá akce tak podpořila zejména v žácích základní školy povědomí, že temné období našich poválečných dějin se již nesmí nikdy více opakovat. Václav Havlíček (foto: pribram.cz, zpravypribram.cz)

Školní akademie – videozáznam + foto

Videozáznam pořízuje paní Kafková z obou vystoupení. Vše musí zpracovat, takže v momentě, až bude záznam k dispozici, tak bychom formou informace pro děti do ŽK nebo notýsku sdělili, odkud bude možnost záznam stáhnout. Pravděpodobně to paní Kafková však nestihne zpracovat do konce června, takže bychom informaci určitě předali dětem v září. Z pochopitelných důvodů nebudeme odkaz vystavovat na web. Stejně tak se mohou rodiče žáků, kteří letos odcházejí ze školy, přeptat v září na záznam na e-mailové adrese školy a bude jim následně poskytnut.

PROSBA !!! Chtěli bychom požádat rodiče, pokud z některých z akedemií (úterý 19.6., čtvrtek 21.6.) pořizovali fotodokumentaci a mají možnost tyto fotografie poskytnout i škole, ať tak učiní např. přes uschovna.cz na e-mailovou adresu havlicek@7zs.pb.cz DĚKUJEME. Václav Havlíček

INFORMACE K REZERVACI VSTUPENEK NA ŠKOLNÍ AKADEMII !!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k celé řadě nepřesných informací, ale i výtek vůči škole se pokusím vše uvést na správnou míru.

Dne 31.5.2018 byli rodiče prokazatelně informováni o záměru školy, jakým způsobem bude možnost získat vstupenky na představení Školní akademie v příbramském divadle. Vzhledem k tomu, že se nikdo do 5.6. (6.6. v 6:00 byl spuštěn rezervační systém) neozval s nějakou výtkou, škola logicky předpokládala, že systém všem vyhovuje a všichni jsou s ním ztotožnění. O to je větší překvapení, že po rezervacích, kdy se na některé rodiče nedostalo, je škola obviňována za to, že systém rezervace vstupenek byl “nesmyslný” a vše mělo proběhnout trochu jinak.

Proto bych chtěl všechny rodiče, kteří v rezervacích na školní akademii neuspěli, požádat, aby se se současnou situací ztotožnili a i když školu velmi mrzí rodičovský nezdar při zamlouvání vstupenek, škola činila vše v dobré víře, že je vše takto v pořádku a že systém rezervací, který navrhla, je v pořádku (do 6.6.2018 (6:00) bez jakékoliv zpětné vazby).

Od 11.6. 2018 budou ve školní galerii předávány vstupenky těm zájemcům, kteří si je od 6.6.2018 skrz rezervační systém zamluvili a mají platný rezervační kód (nesoulad a chyby v rezervacích jsou s dotčenými klienty řešeny nabídkou alternativních možností) a pokud se vstupenky k Vám nedostaly, opravdu v tuto chvíli není prostor na okamžité řešení takových situací, které souvisí se selháním systému, potažmo s nerezervací vstupenek z jakýchkoliv důvodů.

Pokud nejste majiteli platného rezrvačního kódu, který Vás opravňuje k vyzvednutí vstupenek, napište e-mail na havlicek@7zs.pb.z a bude Vám v nejbližší možné době Váš dotaz zodpovězen. Věřím, že pokud jste v tuto chvíli z jakéhokoliv dúvodu nespokojeni s distribucí vstupenek na Akademii, dokážeme vše vyřešit konstruktivní cestou formou e-mailové komunikace (nebráním se ani osobní schůzce, ale vzhledem k vytížení v souvislost s Akademií bych nerad sliboval osobní setkání, kterého bych se z časových důvodů nemohl nakonec zúčastnít).

Děkuji za pochopení, Václav Havlíček, tel. 724 244 154, e-mail: havlicek@7zs.pb.cz

 

POZOR !!! Od 11.6.2018 distribuce zarezervovaných vstupenek na školní akademii

Vstupenky na ŠKOLNÍ AKADEMII si mohou zájemci proti potvrzovacímu kódu z e-mailové adresy vyzvedávat ve škole 11.6. od 9,00 do 10,00 a od 12,00 do 13,30 a dny následující (12.6., 13.6., 14.6. a 15.6.) vždy od 7,30 do 10,00 a od 12,00 do 13,30 v prostorách školní galerie (hlavní pavilon školy, 1. patro).

NEZAPOMEŇTE MÍT S SEBOU PLATNÝ POTVRZOVACÍ KÓD !!!

POKUD VÁM KÓD NEPŘIŠEL PO REZERVACI DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY, POŽÁDEJTE O NĚJ NA MAILOVÉ ADRESE sunyfilip@gmail.com NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE 774 519 916 !!!

Pokud si zájemce nevyzvedne do jednoho týdne od rezervace své vstupenky (upozornění přijde mailem), rezervovaná místa jsou opět vrácena do distribuce. Všechny vstupenky, které si zájemci nevyzvednou do 15.6., nebo které nebudou zarezervovány, se 18.6. předají k dispozici zájemcům, kteří si o ně požádali. Na potvrzovací kódy již nebude brán ohled.