Biologická olympiáda 2018 – POHYB

Jako takovou malou předehru před olympijskými hrami, které právě probíhají, jsme pro žáky připravili školní kolo Biologické olympiády, které se konalo 1. 2. Téma letošního ročníku byl Pohyb. Přestože pohyb máme všichni spojený především s živočišnou říší, tak v biologické olympiádě se objevilo pár otázek, jež se týkaly pohybu v říši rostlin.
Do soutěže se přihlásilo okolo 30ti žáků do každé ze dvou kategorií. Ty jsou děleny dle ročníků na mladší 6. a 7. ročník a starší 8. a 9. ročník. Nutno podotknout, že ve škole se nijak speciálně na biologickou olympiádu nepřipravujeme. Žáci, kteří chtějí opravdu uspět, musí téma nastudovat sami z materiálů, které jsou veřejně k dispozici. Ukázka otázek starší kategorie
Mezi nejlepší řešitele v mladší kategorii patří na prvním místě Jakub Knol (6. B), druhý se pak umístil Filip Doubek (6. B) a jako třetí uspěla Bára Kubalová (7. C)
Ve starší kategorii dosáhla nejlepšího výsledku Sabina Jakšová  (9. C). Na druhém místě skončila Monika Bicanová (8. C) a jako třetí má právo se účastnit okresního kola Nikola Čepová (8. A).
Všem účastníkům děkujeme, vítězům blahopřejeme a jsme rádi za takto hojnou účast ve školním kole Biologické olympiády 2018.