Cambridge English / přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky

2011_YLELetáček – info.rodičům 

info Cambridge English

Na základě dlouhodobé podpory výuky anglického jazyka na naší škole, která je součástí školního vzdělávacího programu již od 1. ročníků, rozšiřujeme naší nabídku o možnost Cambridge English – přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky. V novém školním roce nabízíme našim žákům 3. – 9. tříd možnost přihlásit se do přípravných jazykových kurzů Cambridge English přímo na naší škole. Jejich cílem je složení prestižních jazykových zkoušek na konci školního roku (předběžně 06/17). Naše škola je jedna z prvních základních škol v Příbrami, jež navázala spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek. Cambridge English jsou celosvětově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenosti a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Dovednosti žáků se rozvíjí a testují ve všech částech – v poslechu, psaní, čtení i mluveném projevu. Zkoušky jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte a motivace žáků v učení cizího jazyka. Podrobnější informace o jednotlivých zkouškách, které odpovídají různým úrovním ovládání jazyka a chystaných přípravných kurzech mohou rodiče našich žáků získat na informativním setkání se zástupci Evropského centra jazykových zkoušek, které proběhne dne 22.září 2016 od 16:00 hodin na naší škole a také na webu naší školy.     kolektiv vyučujících anglického jazyka