Setkání 2.B s knihovnou online

Po dlouhé době mohli žáci opět zavítat do naší oblíbené školní knihovny. Setkání proběhlo online a děti si ho moc užily. Pozdravily se také s paní ředitelkou Knihovny Jana Drdy a naše milé paní knihovnice si připravily poutavý program zaměřený na velká písmena, pohádky a nabídku četby. Knihovně Jana Drdy moc děkujeme za milé setkání a těšíme se na to prezenční nad knížkou.  Žáci 2.B

Představení školního dramatického kroužku

Dne 17.12. 2019 proběhlo představení školního dramatického kroužku. První a druhou vyučovací hodinu jsme si pro spolužáky 6. a 7. ročníku připravili v zimní zahradě autorskou hru s názvem Vánoční revue, jejímž tématem bylo cestování za vánočními tradicemi v jiných zemích (Anglie, Francie, Německo, Rusko) formou televizního pořadu, celé to bylo pojaté s nadhledem a hlavně a s humorem. Naším cílem bylo spolužáky pobavit a zpestřit jim předvánoční čas.
Jednalo se o první představení dramatického kroužku. V tomto školním roce ho na naší škole otevřela pro žáky 2.stupně paní učitelka Kratochvílová. Scházíme se vždy ve středu od 15:30 do 16:30 a budeme moc rádi, když se k nám připojí další divadelní nadšenci. Pokud máte rádi divadlo a láká vás si to zkusit a zároveň si užít spoustu legrace, neváhejte říct paní učitelce o přihlášku. Od druhého pololetí nabíráme další divadelníky, tak neváhejte! Za dramatický kroužek Alžběta Neporová 9.C více o představení

Divadelní představení – 1.A

Tak co, žáčci prvňáčci, co jsme měli na práci? V měsíci květnu jsme zahráli divadelní představení pro maminky, tatínky, babičky a spolužáky z prvního stupně.  Podle velikého potlesku se všem představení „Setkání u Adélky“ plné písniček, tanečků a básniček  moc líbilo. Pro rodiče jsme vyrobili dáreček. Keramický domeček udělal všem radost. Třídní učitelka 1.A Jarmila Pavlásková další foto

Napiš pro mě…

V pátek 24. 5. 2019 jsme se sešli v Galerii školy s našimi mladými výtvarníky na vyhlášení VV soutěže Napiš pro mě… Děti hlasovaly ve dvou kategoriích – 1. a 2. stupeň.
Za první stupeň si odnesl cenu za 1. místo J. Drozda z 5.D, 2. místo získal L. Plechatý z 5.B a na 3. místě se umístila G. Černohorská z 5.B.
V kategorii 2. stupeň vítězství patří N. Kortanové ze 6.D, 2. místo J. Silavecké z 9.A a 3. místo M. Plechatému z 9.C.
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným dětem děkujeme za krásné obrázky, které nám zkrášlily interiér zimní zahrady.
Za děti i vyučující M. Silavecká a V. Márová foto

Osobnosti napříč stoletími

aneb mohla si Božena Němcová popovídat s Janem Žižkou z Trocnova
Jak získat přehled v našich dějinách, jak se co nejlépe seznámit s historickými osobnostmi ČR. V 5.A se rozhodli jít cestou prožitku a do třídy pozvali osobnosti ČR napříč stoletími. Na celou akci se žáci dlouho připravovali. Museli si osobnost tajně vybrat, zjistit informace o jejím životě a v neposlední řadě zajistit kostým. Úkol to byl nelehký, ale žáci se snažili, bádali v knihách, navštěvovali knihovnu, brouzdali na internetu, až se jim nakonec podařilo, aby si každý vybral svoji osobnost a zajistil všechny potřebné informace. Velký den nastal 14.5., kdy se 5.A proměnila v místo tajemné a vedle sebe usedli osobnosti všech století naší historie, např. nás navštívil Praotec Čech, Jan Lucemburský, Karel IV., Karel a Josef Čapkovi, Eliška Junková, Dana Zátopková nebo Václav Havel. Nejprve se žáci v 1. sobě představovali a odpovídali na zvídavé otázky svých spolužáků, tak aby každý poznal a odtajnil všechny osobnosti, které nás navštívili. Velmi zajímavá aktivita bylo sestavení časové osy z našich osobností. Žáci tak mohli velmi obrazně vyhodnotit, které osobnosti se mohly během svého života potkat. Celý den se vydařil a nejenom žáci získali nové informace. Všem žákům moc děkuji za aktivní přístup a dokonalou přípravu na tento netradiční den. Mgr. Sylva Eliášová další foto

10. výročí Napiš pro mě…

Již desátým rokem probíhá na naší škole v rámci čtenářské gramotnosti projekt „Napiš pro mě pohádku”. Za dlouhé roky soutěž na naší škole zakořenila a přes její proměny zůstala myšlenka  projektu stejná. Ta je vést naše žáky k tvůrčímu psaní a rozvoji fantazie. Dokladem jsou jejich práce navždy uložené ve školní „Knize pohádek“ nebo „Speciálech školních novin“.

Letošní ročník byl rozdělen na dvě samostatné části. V jedné z nich žáci druhého stupně psali pohádky pro ty nejmenší a v té druhé psali vyprávění na nedávné téma 100. výročí založení naší republiky. Obě témata se podařilo zpracovat na skvělé úrovni a autoři tak opět ukázali, že přes nepříznivé podmínky dnešní doby, má psané slovo ještě stále svou váhu. Současně v rámci projektu proběhla také výtvarná soutěž, která doprovázela napsané texty.
Za podpory Města Příbram formou grantu a příspěvků od rodičů žáků naší školy tak mohla vzniknout kniha „Pohádky do kapsy“ a „Speciál novin ke 100. výročí založení republiky“ . čtěte více a další foto

Knížka pro prvňáčka

Dne 18. 2. 2019 navštívili žáci 1. tříd již podruhé pobočku Knihovny Jany Drdy u nás ve škole. Byli podrobně seznámeni s prostorami knihovny a rozmístěním knih. Paní knihovnice si pro děti připravily velice pěkné dopoledne, plné zajímavých úkolů, hádanek a netradičního čtení. Děti si čas opravdu užily. za 1. třídy Mgr. Ivana Šobrová další fotografie

Prvňáčci v knihovně

V pondělí 3. 12. 2018 navštívili žáčci z prvních tříd poprvé pobočku Knihovny Jana Drdy u nás ve škole. Seznámili se s jejím prostředím. Tentokrát jsme se zaměřili na poznávání LEPOREL. Děti měly možnost prohlédnout si velké množství knih. Každý si nakonec vybral tu pro něho nej… a pokusil se vytvořit svou stránku této knížky. Už teď se těšíme na další setkání s knížkami. Za 1.třídy Mgr. Ivana Šobrová

 

Slavnostní pasování na začínající čtenáře

V pondělí 26. listopadu k nám zavítali vyslanci krále Oty Prvního z Království čtenářů, aby nás pasovali na začínající čtenáře. Poklekli jsme, mečem jsme byli pasováni a dostali jsme svoji první knížku – Slabikář a pamětní list. Vyslancům jsme předvedli básničky a písničky, které jsme se zatím naučili. Ti nám slíbili návštěvu krále Oty Prvního na konci školního roku, kdy už budeme opravdovými čtenáři a králi to také rádi předvedeme. Moc si toho vážíme a těšíme se.
Za prvňáčky R. Andršová 

další foto