DEN ZEMĚ

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme si 22. dubna připomněli Den Země – každoroční celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí, která se od r. 1990 slaví i v České republice. Od r. 1993 v ČR probíhá kampaň „Ukliďme svět“, jejíž cílem není pouze úklid odpadků, ale také motivace široké veřejnosti k zájmu o své okolí i přírodu.

Jsme rádi, že se této akce zúčastnili žáci a učitelé naší školy, ať už společně ve škole, nebo samostatně na dálku – v rámci projektu z pracovních činností nebo po nadchnutí do akce námi, učiteli.

6. a 7. ročníky dostali v rámci PČ dobrovolný úkol – „Pomáhejme naší Zemi“ a zapojili se do úklidu svého okolí i míst, která mají rádi. Uklizená místa vyloženě prokoukla a nebýt toho, že si některá “zimoviště” opět neznámí jedinci vybavili odpadkovou podestýlkou, celá akce se velice zdařila. 

Všem pomocníkům z řad studentů i učitelů děkujeme, že přiložili ruku k dílu, a zapojili se do úklidu našeho okolí. Přejme si, aby bylo více těch, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, než těch, co neumí svůj nepořádek hodit tam, kam patří.

Mgr. Kateřina Hradecká

 2. C      7. C      3. B      2. B      4. D     9. A     TJ      TO 

Tajemné sovy

Ve středu 11. prosince k nám přiletěly Tajemné sovy. Program zhlédli žáci 2. – 5. tříd. Lektoři předvedli především exempláře sov žijících na našem území. Poskytli žákům základní informace o sovách a přidali  zajímavosti o jednotlivých druzích. Děti si mohly sovu pohladit, sledovat ji za letu, vidět ji, jak loví. Za správnou odpověď na otázku o sovách v závěrečném kvízu dostal každý obrázek sovy. Abychom sovy nerušili, rozloučili jsme se pozdravem pro neslyšící, kterým jsme vyjádřili, že jsme byli programem nadšeni. Mgr. Radka Andršová  foto

STARÝ PAPÍR – VÝSLEDKY SBĚROVÉ AKCE

Začátek listopadu byl pro žáky osmých a devátých ročníků ve znamení těžké dřiny. Pomáhali totiž našim školníkům naložit obrovské množství papíru, které naši žáci společně se všemi rodinnými příslušníky nashromáždili a odevzdali. Zapojili se tak do první části sběrové akce. Všichni se podíleli na parádním výsledku, kterým bylo: 20 781 kg starého papíru. Nakládka takového množství papíru, jen pro zajímavost, dělá 8 plných náklaďáků a bez pomoci žáků by nebylo možné sběr vůbec realizovat. Mezi nejúspěšnější sběrače patří třídy 2.C, 3.A a 3.B, ale musíme pochválit celou školu, protože na akci se podílely všechny třídy školy.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů.
Velké díky patří pánům školníkům. Mgr. Jan Hradecký
2. část sběrové akce je naplánována na duben 2020. ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI

Sběrová akce papíru téměř 35,4 tuny za rok

Ve druhém kole sběrové akce naše škola přispěla bezmála 13ti tunami starého papíru. Již dlouhodobě patříme ve sběru papíru k absolutní špičce středočeského kraje. Letos tomu pravděpodobně nebude jinak. Je samozřejmě na místě zde poděkovat všem, kteří se akce účastnili. Máme namysli žáky, učitele, rodiče prarodiče a všechny ty, kteří si dali práci, pomoci. S nakládkou, jak již bývá zvykem, pomohli žáci 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vitovi. Z celkových čísel vyplývá, že jsme překonali náš minulý rok o přibližně 2,5 tuny.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů. 
CELKOVÝ VÝSLEDEK TAK ČINÍ: 22 432 kg + 12 987 kg = 35 419 kg starého papíru
Děkujeme a příští rok budeme opět pokračovat. Mgr. Jan Hradecký

ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI

Celoškolní sběr starého papíru – 2.část

image001Datum konání: od 8. dubna do 17. dubna 2019
na žádost rodičů bude možnost odevzdat sběr v úterý 16.4. až do 16.00 hodin
Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.
V uplynulé první části sběrové akce naše škola odevzdala k recyklaci 22 432 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.
Děkujeme Vám za pomoc. Mgr. Jan Hradecký              Sběr papíru_2.cast

Sběrová akce papíru = trhání rekordů

První část sběru papíru je za námi a konečně můžeme zveřejnit celkový výsledek. V prvním sběrovém období žáci, rodiče, učitelé, tetičky, strýčkové, babičky, dědové a další odevzdali ke zpětnému odběru celkem:
22 432 kg starého papíru
Pokud bychom chtěli porovnávat, tak se v první fázi sběrové akce podařilo nashromáždit o 3,1 tuny více než minulý školní rok (ve stejném období). Pokud se podaří ve druhé části, která je naplánovaná na polovinu dubna, alespoň polovina co v první, rekord bude na světě.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů. Za pomoc s nakládkou papíru musíme také poděkovat žákům 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vítovi. Poděkování všem, kteří si dali se sběrem práci. Mgr. Jan Hradecký
2. část sběrové akce je naplánována od 8. do 17. dubna 2019”  čemu jsme sběrem pomohli

Třídíme baterie a drobné elektro

Dne 21. 11. proběhla v rámci projektu recyklohraní již tradiční Kampaň za třídění baterií a drobného elektra. Žáci ekologického semináře zpracovali toto téma během hodin Ekologického semináře a připravili si pro spolužáky krátké povídání o problematice třídění baterií a drobného elektra.
Ve středu pak, když bylo vše připraveno, vyrazili po skupinkách do všech tříd a krátce poreferovali o problému. Během setkání se žáci naší školy dozvěděli, které druhy odpadu je možné ve škole třídit, jak s nimi pak škola nakládá a především, proč jsou některé typy odpadu nebezpečné a neměly by končit v běžném odpadkovém koši. Žáci si připomněli pojem recyklace, mohli se dozvědět, jak si vede Česká republika v rámci evropského měřítka třídění a zpětného odběru.
Chtěl bych poděkovat žákům Ekologického semináře, že se úkolu zhostili zodpovědně a snažili se situaci nepodcenit. Z jejich slov vyplývá, že při prvních setkáních byli během povídání nervózní, ale během dne se s nervozitou vypořádali a nakonec se při kampani dobře bavili. Učitelům nutno poděkovat za shovívavost a nápomoc. Mgr. Jan Hradecký
další foto

ŠD – Ptačí budky

Celoroční projekt je zaměřen na enviromentální výchovu. Každý rok na podzim družiny paní vychovatelky Čihákové a Kaiserové vyčistí ptačí budky, které jsou rozmístěny v areálu školy a připraví je na zimní úkryt drobného ptactva. Budky jsou připravené k jarnímu hnízdění. Na jaře mají děti možnost pozorovat stavbu hnízda v budkách, snášení vajíček a vylíhnutí mláďat. Tento projekt probíhá již 8 let. Za 7. a 8. oddělení ŠD H. Čiháková  foto