7. třídy v Techaku

V druhé polovině měsíce září se postupně všechny 7. třídy vydaly se svými třídními učiteli na projektový den do Techaku v Březnici. Děti se zde seznámily se základy robotiky a polytechniky. Ve skupinách pak pracovaly na sestavení robotické ruky a vymýšlely algoritmy pro postavy ve hře Minecraft. Poté si lektor pro děti připravil testování znalostí v podobě AZ kvízu. Nahlédnutím do virtuální reality se děti s celým programem rozloučily. Děkujeme MÚ Příbram za financování celé akce a lektorům Techaku za realizaci celého projektu. Žáci a vyučující 7. ročníku   foto        

6.B v Techaku

“V úterý 8. září 2020 jsme my, žáci 6.B, společně prožili projektový den ve spolku Techak z.s. v Březnici. Ráno v 7.00 hod jsme se v dobré náladě a při teplotě pouhých 6°C sešli před naší školou a společně následně vyjeli busem do Březnice. V budově Techaku nás přivítal milý lektor Radek a okamžitě se s námi pustil do seznamování a vysvětlování pojmů robotizace, umělá inteligence a dalších, nám někdy dosud neznámých, slov. Videoprojekce a poutavé vyprávění následně doplnily praktické činnosti při hledání algoritmů pro oživení postav ve hře Minecraft na počítačích, či konstruování Lego-robotu s použitím tabletů. Poté jsme ve dvou skupinách předvedli v AZ kvízu, co jsme si zapamatovali. Vyhráli sice se štěstím kluci, ale cena útěchy se našla i pro dívky. Závěrečný čas našeho pobytu v Techaku se odehrával s přilbou na hlavě a my jsme se za pomoci virtuální reality podívali do New Yorku, na Mars a na život v mořských oceánech. To už však nabitý program dospěl ke svému závěru a tak jsme všichni, sice unaveni, ale s radostí využili možnosti relaxace ve vedlejším sportovním a odpočinkovém areálu. Zpáteční poklidná cesta zpět do Příbrami nám pak umožnila plně si uvědomit, jak krásný den jsme společně prožili. Sluší se také poděkovat městu Příbrami za to, že náklady spojené s naší návštěvou v technické akademii uhradilo z vlastních zdrojů.  S radostí své zážitky sdílejí žáci 6.B při 7.ZŠ” Ing. Stanislav Karas, třídní učitel 6.B  foto

Exkurze čtvrťáků na Pražský hrad

Ve čtvrté třídě nás v rámci vlastivědy čeká ochutnávka českých dějin, vyrazili jsme proto s předstihem na Pražský hrad.
Pondělní ráno 14.října jsme se probudili do mlhy tak husté, že by se dala krájet.  Cestou do Prahy začalo svítat, mlha se rozpustila a den zkrásněl. Velká prověrka na nás čekala v podobě kolony na okraji našeho hlavního města. Přes všechny pospíchající ve vozidlech kolem nás jsme vystoupili na místě včas a kolem Černínského paláce a Lorety došli na Hradčanském náměstí. Posilnili jsme se svačinou, rozdělili do tří skupin a vydali se směrem ke vstupu do areálu. čtěte více + další fotografie

Exkurze – 3. třídy

17. června 2019 navštívili žáci 3.tříd v rámci exkurze Sladovnu v Písku. Po třídách si prošli stanoviště s názvem Hnízdo ilustrace, Mraveniště, Gól či Kreativní laboratoř.
Zkoušeli si role spisovatelů a ilustrátorů,poznávali život mravenců,seznámili se s historií kopané a také s filmovou animací. Žáci a učitelky 3.tříd   fotky

Rybářská exkurze

V pátek 14.6.2019 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili rybářské exkurze s názvem „Ve vodě nežijí jen vodníci“. Děti procházely jednotlivými stanovišti, kde se dozvěděly mnoho informací o rybářství a o životě kolem našich řek a rybníků. Exkurze se dětem i nám, dospělým, moc líbila, příjemným překvapením bylo i závěrečné občerstvení a spousta drobností, které si děti odnesly domů. Děkujeme za příjemně strávený den. Učitelé a žáci 3. a 4. ročníků 

další foto

Dějepisná exkurze do Terezína

Ve středu 5. června vyrazili žáci devátých tříd na dějepisnou exkurzi do Terezína. Během velmi zajímavého a poutavého výkladu jsme se dozvěděli řadu významných informací.  Například, že byl Terezín založen jako pevnost na konci 18. století císařem Josefem II. a pojmenován na počest jeho matky Marie Terezie. Již od svého vzniku byla pevnost určena jako vězení. Byly zde vězněny vojenské osoby i političtí vězni. Po obsazení Československa Hitlerem zde nacisté zřídili policejní věznici, kam posílalo své vězně především gestapo. Malá pevnost měla charakter průchozí věznice, odkud byli vězni posíláni po určité době před soud nebo do koncentračních táborů. Ačkoli je někdy těžké zapamatovat si čísla, tato následující jsme si zapamatovali. V letech 1940-1945 bylo v Malé pevnosti vězněno přes 1500 židů. Přes 500 z nich zde bylo umučeno. Většina ostatních zemřela po deportaci v koncentračních táborech. Skrz celé ghetto prošlo 150.000 židů, z nichž zde kolem  35.000 zemřelo v důsledku stresu, hladu a hrozných ubytovacích a hygienických podmínek. Třídní učitelky 9. roč.

Exkurze 1. třídy – Farmapark Soběhrdy

 

Dne 28. 5.2019 žáci prvních tříd navštívili Farmapark Soběhrdy. Počasí se nad námi slitovalo a připravilo nám velice hezký den. Viděli jsme velké množství zvířat. Děti absolvovaly mnoho zajímavých atrakcí. Prvňáčci si pohráli v kryté herně a málokdo odolal osvěžení formou zmrzliny. Všichni jsme byli exkurzí nadšeni. Za 1. třídy Mgr. Ivana Šobrová  foto

Osmáci na Pražském hradě

27. května vyrazili žáci osmých ročníků vlakem na dějepisnou exkurzi do Prahy. Průvodce jim dělal pan učitel Mikeš a dohled třídní učitelé. Cesta vlakem pro nás byla příjemnou změnou. Hned na hlavním nádraží jsme se zastavili u sousoší Nicholase Wintona s dvěma dětmi a kufrem, kde nás pan učitel seznámil s příběhem, který se k němu váže. Poté vedly naše kroky na Václavské náměstí „pod ocas“. I zde jsme se dozvěděli pár informací o soše. Dalším dobrodružstvím byla cesta metrem z Václavského náměstí na Malostranskou. Na Pražský hrad jsme si vyšlápli už pěšky po zámeckých schodech. Děti si prohlédly Katedrálu svatého Víta, Baziliku svatého Jiří a Vladislavský sál. Prošli jsme si domečky ve Zlaté uličce a navštívili i hladomornu v Daliborce. Pan učitel nám k tomu vždy přidal nějakou zajímavou dějepisnou informaci. Dlážděnou „ Nerudovkou“ jsme kolem domu U Dvou slunců seběhli až na Karlův most. Nechyběla ani návštěva Staroměstského a Václavského náměstí. Václavské náměstí už si děti prohlédly a hlavně prošly samostatně.

Přálo nám počasí, viděli jsme hodně zajímavých věcí a dozvěděli se i nové informace o navštívených místech. Domů jsme se vraceli spokojení opět vláčkem. :-)  Za všechny účastníky Mgr.Monika Průchová  

Výlet na Malou a Velkou Ameriku – Karlštejnsko

Dne 23. května žáci devátých tříd vyrazili na školní výlet na Karlštejnsko. Počasí bylo hezké. Žáci dorazili na Malou i na Velkou Ameriku. Na zpáteční cestě navštívili hrad Karlštejn. Celkem ušli přibližně 20 km. Tam i zpátky jsme jeli vlakem. Všichni si výlet i výšlap užili (i s botami od bahna):-). Za žáky 9.tříd Nikola Čepová a Julie Silavecká

foto

Páťáci na Vyšehradě

Ve čtvrtek 23.5. všechny 5. třídy společně vyrazily na exkurzi na pražský Vyšehrad. Prohlídku tohoto významného areálu jsme zahájili prohlídkou podzemních chodeb kasemat, které ústí do sálu Gorlice, kde jsme si prohlédli originální sochy z Karlova mostu a dozvěděli jsme se o historii vyšehradské pevnosti. Dalším bodem v programu byla návštěva Starého purkrabství, kde jsme po krátké svačince zhlédli interaktivní divadelní inscenaci Ať žije republika. Během tohoto představení si děti skoro na vlastní kůži vyzkoušely život za první světové války – dívky poznaly těžký a osamělý život v domácnostech trpících nedostatkem nebo v továrnách, chlapci zakusili život na frontě, vznik legií, pobyt v zákopech a cestu kolem světa při návratu domů. Po skončení války se opět setkali a vzájemně si povyprávěli své zážitky. Poté byli svědky vzniku Československého státu a v závěru vítali na Hlavním nádraží nového prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka za zpěvu hymny, vlajících vlajek a praporů a pokřiku Ať žije republika! Po skončení programu nám zbylo ještě trochu času na návštěvu baziliky sv. Petra a Pavla a místa posledního odpočinku našich významných osobností Slavína. Navzdory nepřízni počasí si děti prohlídku Vyšehradu užily, především ocenily zmiňovaný interaktivní program, do kterého se aktivně zapojovaly s obrovským zájmem a Vyšehrad jsme všichni opouštěli s náležitým pocitem respektu, národní hrdosti a vlastenectví. Za 5. ročník M. Čmuchařová další foto