Hodina s geologem zaměřená na paleontologii – 6.A

V měsíci listopadu měli žáci šesté třídy jedinečnou příležitost ocitnout se na skok v pravěku. Na přednášce se zástupcem Domu NATURA diskutovali o tom, jak to kdysi vypadalo u nás na Příbramsku, a které živočichy bylo možné potkat. A bylo z čeho vybírat. Žáci měli možnost nejen spatřit, ale rovněž si osahat skutečné zkameněliny trilobitů, dávno vyhynulé hlavonožce, zuby pravěkých žraloků nebo jejich kosti. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen z oblasti historie, ale nově získané vědomosti uplatní i v zeměpisu a přírodopisu.

Děkujeme, stálo to za to. Veronika Patáková foto

Pěší výlet 1.A

Ačkoliv je to skoro neuvěřitelné, našli jsme ve čtvrtek 24.6.2021 cestu „mezi kapkami deště“ a vydali se na pěší výlet. Přesně podle pravidla: Neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený turista. No a protože tam nahoře nás má asi někdo rád, jedinou „újmou“ pro nás bylo nějaké to bláto a přeskakování louží. Shora ani kapka.
Výlet byl super. Vyrazili jsme kolem Fialáku k brodským zahrádkám. Kolem šachty č. 15 nás vedla cestička pod tratí až ke koním do horní části Žežic. Překonali jsme pár kopců a čekalo nás překvapení na jedné ze zahrad, kde už plápolal oheň.
Opekli jsme si buřtíky, sáhli do kouzelného mrazáku pro zmrzlinku, mezi tím jsme hráli hry, plnili kvízy a vyřádili se na zahradě.
Cesta do školy vedla lesem přes Červenou. Odtud na nás už vykukovala škola. V nohách 9,5 kilometru, v bříšku jako v pokojíčku a hlavu plnou nevšedních zážitků. Budeme se těšit na příště 😊. Mgr. Monika Bendová

foto

Pěší výlet 1.B

V úterý 15.6. jsme se pěšky vydali na vrchol Vojna 667 m. n. m. Cestou jsme si zahráli různé sportovní ale i vědomostní soutěže. U vrcholu Vojna děti postavily zvířátkům domečky a hledaly zakopaný poklad. Na konci výletu jsme si opekli buřtíky a pěšky se vydali zpět ke škole. Mgr. Radka Kopičková foto

Exkurze Hornické muzeum 1.C

Za pěkného počasí jsme se příjemnou procházkou vypravili na Březové Hory do Ševčinského dolu.  Zde jsme absolvovali edukativní program S havířem do práce. Dozvěděli jsme se o práci v dolech, jaké oblečení a nástroje havíři potřebovali, svezli jsme se důlním vláčkem.

Byl to vydařený výlet, na závěr jsme se odměnili nákupem drobných suvenýrů a zmrzlinkou, která nás v horkém počasí příjemně ochladila.

Žáci a žákyně  1. C, I. Neporová, B. Kupková           foto

Exkurze do CHKO Brdy – 9.D

Ve středu 2.6. se naše třída podívala do CHKO Brdy, kde nám zoolog David Fischer ukázal mnoho chráněných a zajímavých zvířat. Prošli jsme se po louce a našli dokonce i hady. Po konci jsme jeli autobusem zpátky ke škole. Výlet se nám moc líbil a také jsme se něco nového dozvěděli.
Děkujeme panu Fischerovi za krásný zážitek, třídní učitelce Eliášové za realizaci výletu a paní učitelce Kvasnicové za milý doprovod.
Za třídu 9.D Nela Kolářová
 

foto z akce

7. třídy v Techaku

V druhé polovině měsíce září se postupně všechny 7. třídy vydaly se svými třídními učiteli na projektový den do Techaku v Březnici. Děti se zde seznámily se základy robotiky a polytechniky. Ve skupinách pak pracovaly na sestavení robotické ruky a vymýšlely algoritmy pro postavy ve hře Minecraft. Poté si lektor pro děti připravil testování znalostí v podobě AZ kvízu. Nahlédnutím do virtuální reality se děti s celým programem rozloučily. Děkujeme MÚ Příbram za financování celé akce a lektorům Techaku za realizaci celého projektu. Žáci a vyučující 7. ročníku   foto        

6.B v Techaku

“V úterý 8. září 2020 jsme my, žáci 6.B, společně prožili projektový den ve spolku Techak z.s. v Březnici. Ráno v 7.00 hod jsme se v dobré náladě a při teplotě pouhých 6°C sešli před naší školou a společně následně vyjeli busem do Březnice. V budově Techaku nás přivítal milý lektor Radek a okamžitě se s námi pustil do seznamování a vysvětlování pojmů robotizace, umělá inteligence a dalších, nám někdy dosud neznámých, slov. Videoprojekce a poutavé vyprávění následně doplnily praktické činnosti při hledání algoritmů pro oživení postav ve hře Minecraft na počítačích, či konstruování Lego-robotu s použitím tabletů. Poté jsme ve dvou skupinách předvedli v AZ kvízu, co jsme si zapamatovali. Vyhráli sice se štěstím kluci, ale cena útěchy se našla i pro dívky. Závěrečný čas našeho pobytu v Techaku se odehrával s přilbou na hlavě a my jsme se za pomoci virtuální reality podívali do New Yorku, na Mars a na život v mořských oceánech. To už však nabitý program dospěl ke svému závěru a tak jsme všichni, sice unaveni, ale s radostí využili možnosti relaxace ve vedlejším sportovním a odpočinkovém areálu. Zpáteční poklidná cesta zpět do Příbrami nám pak umožnila plně si uvědomit, jak krásný den jsme společně prožili. Sluší se také poděkovat městu Příbrami za to, že náklady spojené s naší návštěvou v technické akademii uhradilo z vlastních zdrojů.  S radostí své zážitky sdílejí žáci 6.B při 7.ZŠ” Ing. Stanislav Karas, třídní učitel 6.B  foto

Exkurze čtvrťáků na Pražský hrad

Ve čtvrté třídě nás v rámci vlastivědy čeká ochutnávka českých dějin, vyrazili jsme proto s předstihem na Pražský hrad.
Pondělní ráno 14.října jsme se probudili do mlhy tak husté, že by se dala krájet.  Cestou do Prahy začalo svítat, mlha se rozpustila a den zkrásněl. Velká prověrka na nás čekala v podobě kolony na okraji našeho hlavního města. Přes všechny pospíchající ve vozidlech kolem nás jsme vystoupili na místě včas a kolem Černínského paláce a Lorety došli na Hradčanském náměstí. Posilnili jsme se svačinou, rozdělili do tří skupin a vydali se směrem ke vstupu do areálu. čtěte více + další fotografie

Exkurze – 3. třídy

17. června 2019 navštívili žáci 3.tříd v rámci exkurze Sladovnu v Písku. Po třídách si prošli stanoviště s názvem Hnízdo ilustrace, Mraveniště, Gól či Kreativní laboratoř.
Zkoušeli si role spisovatelů a ilustrátorů,poznávali život mravenců,seznámili se s historií kopané a také s filmovou animací. Žáci a učitelky 3.tříd   fotky