Setkání a komunikace s rodilou mluvčí

5. března ve čtvrtek na naší školu, již po druhé v tento školní rok, zavítala a přišla zpestřit hodiny anglického jazyka Fritzie Cerna. V rámci pěti vyučovacích hodin se setkala s žáky 9.B, se kterými se bavila na téma „Život v České republice a život v Kanadě – The life in the Czech Republic and in Canada“, druhou hodinu s dětmi z 8.A komunikovala na téma „Moje oblíbená knížka / můj oblíbený film –My favourite book / popular movie“. Třetí hodina patřila žákům 7.C a 7.D a téma „Volný čas – Free time and leisure activities“. Čtvrtou hodinu si užili žáci 5.C na téma „Místo, kde žiji – město nebo vesnice / The place where I live – a town or a village“. Poslední hodina patřila žákům 4.D a tématu „Zvířata kolem nás / Animals around us“. Cílem setkání a bezprostřední komunikace s rodilou mluvčí v anglickém jazyce je pro žáky především motivace a radost z učení se cizího jazyka. Žáci rodilé mluvčí rozumí, komunikují s ní, reagují na její otázky a snaží se jí zeptat na věci související s tématem. Z pozitivních reakcí a hodnocení žáků věříme, že jsou taková setkání velkým přínosem pro jazykový rozvoj i život žáků samotný. Mgr. Jana Žáková, vyučující anglického jazyka

 

Vyhlášení výsledků konverzační soutěže

V týdnu od 10. 2. do 14. 2. 2020 proběhlo vždy každou velkou přestávku vyhlášení výsledků konverzační soutěže. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili zkoušející v jednotlivých kategoriích a paní ředitelka Ing. Klára Karlíková. Žáci obdrželi nejen obrovskou pochvalu za odvedené výkony, ale také sladkou odměnu a samozřejmě „anglický“ dárek v podobě gramatického přehledu. Na vítěze na prvních třech místech poté čekala ještě poukázka do restaurace na tradiční „English Breakfast“. Ještě jednou gratulujeme všem zúčastněným ke skvělým výkonům a budeme se těšit na další ročník. Kolektiv vyučujících AJ Vítězové v jednotlivých ročnících

Aktuální informace: možnost složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English ve spolupráci AKCENT IH Prague
místo konání:  ZŠ Školní 75, Příbram VIII
zkoušky: STARTERS, MOVERS, KET
termín zkoušek: 6.6.2020
poznámka: bližší informace a harmonogram zkoušek bude rodičům zaslán na email cca 14 dní až týden před termínem zkoušky
termín odevzdání závazné přihlášky je do 15. března 2020
termín platby přes  školní program pokladna je  20. března 2020
V případě dalších dotazů kontaktujte vyučující anglického jazyka Janu Žákovou na emailu: Zakova_J@seznam.cz 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve dnech 23. a 24. ledna 2020 proběhl na naší škole již 10. ročník této stále oblíbenější soutěže. O tom, že žáci mají o školní soutěž velký zájem svědčí i fakt, že letos poprvé měl každý ročník svou kategorii. Opět se zúčastnili žáci pátého až devátého ročníku. Tak jako v předchozích letech, dostali za úkol se v průběhu soutěže představit a něco o sobě říci, dále konverzovat na téma, které si vylosovali a na závěr popsat vybraný obrázek.
I letos jsme my, zkoušející, byli mnohdy v údivu, jaké skvělé výkony žáci předvedli. To, s jakým nasazením všichni žáci do soutěže přišli svědčí o tom, že opravdu není hlavním cílem vyhrát, ale předvést se v bezprostřední komunikaci a odnést si skvělý pocit ze svého výkonu.
Vyhlášení proběhne hned po jarních prázdninách a každý z účastníků se může těšit na anglickou odměnu. Kolektiv vyučujících AJ   další foto

Klub komunikace v anglickém jazyce

Od září letošního školního roku někteří žáci z 5. C a 5.D  navštěvují ve svém volném čase v pondělí nebo ve čtvrtek odpoledne Klub komunikace v anglickém jazyce. S žáky zde procvičujeme, rozšiřujeme a upevňujeme slovní zásobu, základní gramatické jevy  v různých situacích a to prostřednictvím ústní komunikace, popisu obrázků, poslechových cvičení, písniček i her. V rámci klubu také pracujeme s anglickým časopisem RR, kde nás zaujala soutěž, které se většina žáků aktivně zúčastnila. Celoroční soutěže časopisu RR – magazine for English laguage students, kdy žáci měli za úkol vyzkoušet a napsat příběh v angličtině, včetně čtyř obrázků, jež jejich příběh doprovází. Výsledky soutěže budeme znát na přelomu května-června 2020. Všem dětem držíme palečky a přejeme hodně štěstí. Mgr. Jana Žáková

další foto

Vánoční exkurze do saských Drážďan

Ve čtvrtek 5.12. vyrazili žáci 7., 8. a 9. ročníků na vánoční exkurzi do německých Drážďan. Na děti čekala prohlídka historického centra. Prošli jsme si společně Zwinger, viděli Semperoper a Rezidenční zámek. Kolem nástěnného obrazu Fürstenzug jsme se dostali k dominantě Drážďan – Frauenkirche, kterou jsme si mohli prohlédnout i uvnitř. Dále naše kroky vedly kolem několika malých vánočních trhů k našemu cíli Strietzelmarkt – hlavní náměstí s největším vánočním trhem, který letos slaví 585. narozeniny. Nechyběl ani dětmi očekávaný rozchod s možností nákupu vánočních suvenýrů. Celá návštěva Drážďan byla ještě ověnčena setkáním s našimi kamarády z partnerské školy ve Freibergu, kteří nelenili a vydali se společně se svými učiteli vlakem do Drážďan, aby nás mohli na pár hodin vidět. Setkání to bylo příjemné a emotivní, společně jsme si prošli středověký adventní trh a naši kamarádi nás provedli pro nás dosud utajenými uličkami a ukázali nám Drážďany z pohledu domácích. V odpoledních hodinách jsme se u autobusu rozloučili a vydali se zpět do Příbrami. Děkujeme za příjemné chvíle strávené ve společnosti našich přátel z Freibergu a za bezchybnou organizaci vyučujícím německého jazyka. Za vyučující Nj Mgr. Jaroslava  Krešová  foto

Anglické divadlo

Dne 26. 11. 2019 navštívilo již podruhé naši školu anglické divadlo Azyzah Theatre. Paní herečky představily žákům 4., 5. a 6. tříd hru Murder Mystery.  Jednalo se o detektivní příběh plný nadpřirozených bytostí, písní a humoru.
Žáci se aktivně zapojili do celého představení. Hledali indicie vedoucí k záchraně hlavní hrdinky. Interaktivně si zopakovali slovní zásobu a ověřili si, že jsou schopni vnímat téměř hodinové představení v cizím jazyce.
Všichni odcházeli nadšení a fotografie dokazují, že je divadlo opravdu bavilo. za vyučující AJ Mgr. Ivana Šobrová   foto

Čím bys chtěl být? – What would you like to be?

V rámci třech vyučovacích hodin anglického jazyka si žáci 9. A upevnili a rozšířili slovní zásobu na téma: povolání “job / occupation”. Zmapovali přednosti, nevýhody, pracovní náplň i povinnosti konkrétního zaměstnání. Každý žák si vybral jedno povolání, které popsal a přiblížil v rámci své písemné i ústní prezentace v anglickém jazyce. Nezapomněl zahrnout i svůj názor a přidal k tomu menší doprovodný obrázek. Zapojila se celá třída a všichni téma uvítali i vzhledem k tomu, že se někteří žáci ještě rozhodují, kam budou mířit jejich kroky po základní škole, a na kterou střední školu si podají své přihlášky. Mgr. Jana Žáková, učitelka anglického jazyka

Tradiční podzimní anglické odpoledne se seniory

Již sedmým rokem jsme na naší škole přivítali naše milé seniory a byli jsme moc rádi, že jich dorazil opět velký počet. Je tedy vidět, že se k nám do školy rádi vracejí. Setkání proběhlo 15. 10. 2019. Role „učitelek angličtiny“ a hostitelek se opět ujalo několik děvčat, letos zase o rok starších, z 9.C – Terka, Bětka, Barča, Barča, Lucka, Anetka a Lea.
Tématem našeho setkání byla tentokrát „Rodina / Family“. Na úvod měla děvčata připravenou prezentaci se slovní zásobou v angličtině. Senioři se snažili si slovíčka zapamatovat a zároveň i opakovali výslovnost po žákyních, které slovní zásobu prezentovaly. A šlo jim to skvěle jako vždy.  čtěte více + další foto

Bezprostřední komunikace s rodilou mluvčí

Na naší škole se snažíme dlouhodobě podporovat výuku a bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce. Již třetím rokem úzce spolupracujeme s „native speaker“  / rodilou mluvčí pocházející z Filipín, s Fritzie Černou. Ve čtvrtek 17. 10. navštívila opět naší školu. V rámci výuky a hodin anglického jazyka bezprostředně komunikovala s vybranými třídami na II. i I. stupni. Naše žáky se tak snažíme motivovat ke komunikaci v anglickém jazyce na nejrůznější témata z každodenního života např. „All about you, Me and my family, People in our street, Modern technology,…“ Pro všechny zúčastněné žáky z 9.AC, 8.AB, 5.C a 4.D to tak byla možnost zapojit se do bezprostřední komunikace a slyšet tak rodilou mluvčí „face to face“. čtěte více a další fotografie