Mikrobiální svět na dlani podruhé, žáci v akci

Po teoretickém základu, který si žáci devátých ročníků odnesli z přírodovědné besedy minulého týdne, jsme se ve středu 19.1.2022 vydali do mikrobiálních končin naší školy. Žáci rozdělení do skupin si nejprve vytipovali místa, kde by očekávali největší zastoupení mikroorganismů, zejména bakterií a hub. Nezbývá už nic jiného než nasadit ochranné brýle, rukavice, pláště a jdeme do akce! Žáci postupně prošli celou školou, nevynechali kupříkladu školní klavír, světelné vypínače, zábradlí, parapety či kliky od dveří. Odebrané vzorky pomocí inokulačních kliček přenášeli do živných substrátů v Petriho miskách, které jsou speciálně vybrané pro naše zkoumané mikroorganismy. Můžeme tedy očekávat rozsáhlou kultivaci v nejbližších dnech. Z minulého týdne nám zůstala hypotéza nad účinností běžných čistících prostředků, například Listerinu, Jaru nebo Sanytolu, a tak na polovinu petriho misek jsme nanesli vzorky těchto přípravků a uvidíme, jaké účinky se dostaví. Nechme se překvapit… Bc. Tadeáš Balík foto z akce

Preventivní program – dospívání

V pátek 14.1. se žáci a žákyně 6., 7. a 8. ročníků zúčastnili preventivních přednášek na téma dospívání. Jejich průvodkyní touto oblastí byla paní Mgr. Monika Podlahová, která dětem přiblížila všechny fyzické i duševní změny, které je v průběhu dospívání potkají. Žáci měli možnost diskuze a dotazování se. Někteří velmi rádi tyto možnosti využili. Mgr. J. Krešová

Beseda, Mikrobiální svět na dlani

Ve středu 12.1.2022 zavítal na naši školu student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zaměstnanec Mikrobiologického ústavu Praha, laboratoře biotransformace, Jakub Červený k příležitosti probíhajícího školního projektu Mikrobiální svět na dlani. Žáci devátých ročníků tak měli možnost během besedy proniknout do tajů přírodovědného bádání se zaměřením na mikrobiální svět kolem nás. V úvodní části se žáci seznámili s náplní laboratorní práce přírodovědných oborů, problematikou mikrobiálních kultivací a riziky patogenních bakterií a hub. V této souvislosti se rozběhla volná diskuze nad účinností běžně dostupných dezinfekčních prostředků, čemuž se v rámci našeho projektu budeme také věnovat. To by to nebyla chemie, abychom besedu nezakončili barevným pokusem, a tak si žáci na závěr vyzkoušeli detekci frekventovaně užívaných činidel napříč spektrem chemických reakcí. Milovníci zkoumání, pokusů a bílého pláště si tak přišli na své! Bc. Tadeáš Balík fotky z akce

Anglická konverzační hodina 12.1.2022

Ve středu 12.1.2022 měli žáci 6.,7. a 8. ročníků možnost anglicky konverzovat se studentkou psychologie z USA Karolínou Novou. Karolína přijala pozvání a anglicky žákům představit dosavadní sportovní a studijní kariéru. Od dětství hraje volejbal a v současné době úspěšně reprezentuje universitní tým v New Yorku, kde i současně studuje obor psychologie. Příbramská rodačka chlapce a děvčata velmi zaujala. Konverzovali v angličtině, prohlédli si ocenění získané v USA, Kája jim ochotně pomohla se případně anglicky vyjádřit. Děti byly velmi zaujaté životním příběhem Karolíny a měly mnoho dotazů. Všichni se těší na další zajímavé konverzační hodiny. Ing. Nikol Eliášová

fotky z akce

Závěr školního roku se nese ve znamení sportu!

Hurá, hurá, hurá chtělo by se dodat. Po loňském půstu jsme po basketbalovém turnaji vyrazili ještě na předvánoční bruslení. V posledních dnech před vánoci se postupně všichni žáci druhého stupně vystřídají na zimním stadionu. Užijeme si tak trochu klidné atmosféry tentokráte ne v kině jak jsme byli zvyklý ale aktivním pohybem. Každý ročník má pro sebe hodinu. A musím říct, že jsem příjemně překvapen. V šestých a sedmých třídách se samozřejmě sem tam najde někdo kdo zatím brusle nezkrotil a nebo je zrovna nemá. Naprostá většina dětí se však účastní aktivně a vypadá to, že tento krásný zimní sport jim není vůbec cizí. Těch pár hrazdiček jsme využili jen zpočátku a pak už šlo bruslení všem téměř dokonale. Mgr. Josef Halaburda

 

Vánoční basketbalový turnaj 2021

Loni se tato tradiční sportovní akce na naší škole konat nemohla. Proto jsme velmi rádi, že letos se již vše podařilo opět zvládnout. Žáci druhého stupně tak měli opět možnost poměřit své dovednosti v této krásné kolektivní hře. Hráli proti sobě žáci jednotlivých tříd v rámci ročníků. S tím, že v každém zápase proti sobě nastoupili proti sobě chlapci a v druhém poločase děvčata. A jejich výsledky se sčítali dohromady. 
My sportovně zkušenější víme, že nejdůležitější je samotný prožitek při sportu. Ale pro výkonnostně zaměřené sportovce uvádím i výsledky jednotlivých ročníků. A pro názornost i pár fotografií.   Mgr. Josef Halaburda
6. třídy:  1. místo:  6.B     2. místo: 6.D     3. místo: 6.A     4. místo: 6.D
7. třídy:  1. místo:  7.C     2. místo: 7.A     3. místo: 7.B     4. místo: 7.D
8. třídy:  1. místo:  8.A     2. místo: 8.D     3. místo: 8.C     4. místo: 8.B
9. třídy:  1. místo:  9.C     2. místo: 9.B     3. místo: 9.A     4. místo: 9.D

foto z akce

Vánoce v Norsku 5. třídy

Dne 14. 12. se  třídy 5. A,C,D zúčastnily v Domě Natura programu Vánoce v Norsku. Přivítali nás norští přátelé Tor a Per. Vyprávěli nám o vánočních zvycích v Norsku. Byli jsme překvapeni, že dárky dětem naděluje malý mužík Nisse, což je hlavní postava norských Vánoc. Mnoho zvyků se podobá našim. Zajímavá přednáška byla zakončena ukázkou a návodem na výrobu vánoční taštičky. 5. třídy foto z akce

Výtvarná soutěž PB anděl

Žáci ZŠ Školní se ve středu 24.11. účastnili každoroční výtvarné soutěže Příbramský anděl organizované Střední integrovanou školou v Příbrami. Bohužel díky covidové situaci nemohla soutěž proběhnou jako obvykle v sokolovně a konala se pouze online. I tak si děti tvoření užily a za své úsilí byly odměněny.

Soutěže se účastnily děti z keramického kroužku paní učitelky Dany Vondráškové, třída 4.A a nejmenší děti z 1.B.   
Děti dostaly od organizátorů diplomy s umístěním, medaile a drobné dárečky.
Všechna výtvarná díla jsou nyní k vidění v Domě Natura na recepci i v jeho výlohách.
Všem výhercům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Paní učitelky     foto

V závěrečném hodnocení soutěže žáci naší školy dopadli takto:

Florbalový podzim na ZŠ Školní

Po skvělém sportovním startu do nového školního roku se konalo několik dalších sportovních soutěží. Po nádherných výsledcích a úspěších z přespolního běhu se tentokrát jednalo o krásný kolektivní sport – florbal.

Postupně se konali 3 turnaje. Turnaj kluků ze 6.-7. tříd, turnaj kluků 8.-9. tříd a naposledy ty byl turnaj smíšených družstev žáků 4.-5. tříd. První dva zmiňované se konali ve sportovní hale u bazénu. Hrálo se tedy na regulérním velkém hřišti. Do turnaje se přihlásili jen školy, které jsou dlouhodobě v tomto sportu nejúspěšnější. Jednalo se tak v podstatě o okresní finále a na kvalitě zápasů to bylo znát.

Hodnocení obou našich družstev je jako přes kopírák. V obou kategoriích jsme ve všech zápasech hráli vyrovnaně a někdy dokonce lépe než soupeři ale…. Ale chybělo tomu to, co se v zápasech počítá a to jsou góly. Nízká střelecká produktivita nás v obou případech nechala před branami semifinálových zápasů. Ale tak to zkrátka ve sportu někdy bývá.

Zato poslední turnaj se nám povedl. Hrálo se v tělocvičnách naší školy. Sestavili jsme družstvo šikovných hráčů a hráček a výsledek byl skvělý. Naše družstvo porazilo všechny 4 soupeře a zaslouženě zvítězilo.

Na závěr připojuji fotky našich šikovných sportovců a samozřejmě všem velice děkuji za krásné sportovní výkony a reprezentaci školy!!!

Mgr. Josef Halaburda foto