Vyhlášení vítězů Napiš pro mě…

Ve středu 26.5. se tentokrát v komorní atmosféře Galerie sešli šikovní spisovatelé a výtvarníci naší školy. Vyhlašovali se totiž vítězové literární a výtvarné soutěže Napiš pro mě…, která má na naší škole již dlouholetou tradici. A bylo nám potěšením, že i v době distanční výuky se tato soutěž zrealizovala a děti opět nezklamaly, vymyslely a ilustrovaly krásné příběhy.

V literární části soutěžili žáci ve třech věkových kategoriích. První kategorii 4. – 5. ročník ovládlo téma Fantazie. Ve druhé kategorii 6. – 7. ročníků děti dokončovaly strašidelný příběh a 8. a 9. ročník si pak ve třetí kategorii se ctí poradil s tématem Biblismů. 

Ty nejlepší příběhy pak ilustrovaly žáci ze 4. – 9. tříd a že bylo opravdu těžké vybrat ty nejlepší práce, dokládá probíhající výstava vítězných výtvarných prací.

Vítězové byli vyhlášeni, krásné ceny a diplomy předány a nezbývá než těšit se na příští ročník této kreativní soutěže. Všem vítězům, zúčastněným, vyučujícím českého jazyka a  výtvarné výchovy patří velký dík. Mgr. Jaroslava Krešová

foto

Dny s Odysseou – 6.A

Ve dnech 20. – 25. května 2021 navštívili naši školu lektoři z Projektu Odyssea. Svůj čas věnovali žákům 6. ročníku. S každou třídou strávili celých šest vyučovacích hodin a program byl opravdu nabitý. Cílem tohoto zážitkového kurzu byl osobnostní a sociální rozvoj žáků, zaměřený především na podporu vztahů ve třídě.

Natěšení žáci třídy 6.A se sešli s lektory ve čtvrtek 20. května. Zahájení kurzu začalo v galerii školy, kde se žáci seznámili s pravidly kurzu a vyslechli instrukce. Na jejich tvářích byla vidět zvědavost a zároveň chuť zapojit se do jednotlivých aktivit. Naštěstí nám přálo počasí, a tak nám nic nebránilo v tom, abychom opustili vnitřní prostory a vydali se na školní hřiště, kde jsme si užívali hry a společně strávené chvíle na čerstvém vzduchu.

Ze všech aktivit byli žáci nadšení. Nejenže si celá třída pořádně zasportovala, ale i potrápila mozkové buňky při skládání slov, kde si navíc žáci zopakovali anglická slovíčka. Při jiných soutěžích řešili krizové situace, učili se vzájemné kooperaci a podporovali týmového ducha. Do všech her šli naplno a s odhodláním. Dokonce někteří z nich překonali sami sebe a poslepu jen za pomoci svého parťáka zdolali několik metrů vysokou překážku.

A když jsem se žáků zeptala, co se jim na kurzu nejvíc líbilo, jak si kurz užili, a co jim společně strávené chvíle přinesly, jejich odpovědi byly jednoznačné. Samé pozitivní ohlasy, které padaly i na stranu lektorů. Žáci nejvíce ocenili to, že se díky kurzu více sblížili, dozvěděli se o sobě nové informace, začali si vzájemně důvěřovat a potvrdili si, že jsou skvělou partou, která nezkazí žádnou legraci. Jiní zdůraznili, že si kurz užili také proto, že se nemuseli učit a alespoň na chvíli zapomněli na školní povinnosti. 😊

Věřím, že tento kurz byl pro všechny žáky 6. ročníku velkým přínosem. Kurz si naplno užili a upevnili své přátelské vztahy, které jsou pro práci v třídním kolektivu velmi důležité. Velké díky patří samozřejmě lektorům za jejich vřelý přístup, trpělivost a skvěle připravený program. Děkujeme a budeme se těšit na další setkání. Barbora Jandová, třídní učitelka 6.A

názory dětí a foto

Čarodějnice prezenčně

2.B se splnil sen. Mohla prožít čarodějnický rej prezenčně ve škole se svými kamarády. Zábava byla skvělá. Proběhla i soutěž o nejlepší koště a každý si odnesl domů věrného kamaráda každé čarodějnice nebo kouzelníka. Žáci 2.B

YPEF – úspěch našich žáků na soutěži

V minulém týdnu se někteří naši žáci účastnili vědomostní soutěže s přírodopisnou tematikou. Akce nese název Mladí lidé v evropských lesích – Young People in European Forests. Název se udává dvoujazyčně, protože je to soutěž, která má svůj vrchol na mezinárodním poli. Tak daleko jsme sice nedošli, ale úspěch v regionálním kole jistě stojí za zmínku.

YPEF probíhala v on-line prostředí a byla rozdělena na 2 části. Vybraná témata byla velmi úzce spjata s lesem a lesnictvím. Prvním část zahrnovala vědomostní test a druhá poznávání zvířat, rostlin a hub. Otázky nebyly vůbec jednoduché, protože o lesnictví si toho v hodinách přírodopisu zase tolik nepovídáme. Naše družstva si se zadáním nakonec poradila velmi slušně.

Družstvo 9.B ve složení Filip Doubek, Jakub Knol a Martin Smíšek dosáhlo na 6. místo.

Družstvo 9.A ve složení Veronika Sedláčková, Šimon Sedláček a Matouš Jindra na tom bylo ještě lépe a umístilo se na skvělém 3. místě. Do dalšího kola bohužel postupovalo pouze družstvo z prvního místa, ale pro nás je to dobrá zkušenost a námět na další přírodopisné zápolení. Náš region čítal 11 škol.

Žákům děkuji za účast i umístění. Všem účastníkům gratuluji. Mgr. Jan Hradecký

 

VELIKONOČNÍ KAMÍNKY

Během distanční výuky se učitelé všemožně snaží, aby žákům vymysleli zajímavé aktivity nebo hry, kterými je alespoň na chvíli vytrhnou z online prostředí a pošlou je ven na čerstvý vzduch. To se povedlo i nám, žákům 8. C a 2. A – když třídní učitelky daly hlavy dohromady, vzniklo něco moc milého a zábavného pro všechny zúčastněné. 😊
O co šlo? Na začátku pouze nová záliba v malování kamínků při dlouhých zimních večerech, poté nápad udělat radost dětem v tomto zvláštním období. Třídní učitelka osmáků společně s několika děvčaty namalovala kolem 90 „Velikonočních kamínků“, které osmáci rozmístili v různých lokalitách dle bydliště druháčků – tak, aby si každý našel svůj „Velikonoční“ kamínek. Dětem byly do učebny dány mapy, na jakém místě, a kdy mohou kamínky najít. Pak už to bylo jen na nich. Společně s rodiči a sourozenci se všichni rozběhli (samozřejmě po výuce) po určených místech dle mapy a hledali. Na každého druháčka čekaly 2 – 3 „Velikonoční“ kamínky. Děti mohly Velikonoční kamínky různě přenášet, vyměňovat, a nakonec si nechat pro ně ten nejzajímavější. Nejvíce kamínků bylo rozneseno po příbramském Padáku, kde děti při hledání prošly také naučnou stezku, mohly si zde vyzkoušet sportovní aktivity nebo se dozvědět něco o přírodě.
A výsledek? Několik osmáků se zabavilo malováním, někteří se vydali ven roznést kamínky. Všechny druháčky jsme dostali ven (některé í víckrát) a některé i ve večerních hodinách s baterkou, tak aby nepřišli o ten nejhezčí „Velikonoční“ kamínek😊 a ta konečná radost z kamínků – ta vždy stojí za to!  
Mgr. Sylva Eliášová a Mgr. Kateřina Hradecká foto

McDonald Cup

příloze posílám informace o projektu McDonald Cup. Místo tradičního turnaje organizátoři udělali jinou akci. Jako ve všech ostatních se jedná o plnění pohybových úkolů. Děti se s pomocí rodičů zaregistrují na stránkách organizátora a už se do toho mohou pustit.
Tady je to vylepšeno o případné zajímavé odměny od organizátora. 
Děti, které splní jednotlivé části a úkoly mají možnost si tam stáhnout svůj diplom. Takže by se Vám třeba mohli chtít pochlubit a tak.
Přeji stále pevné nervy a úsměv na rtech.  Mgr. Josef Halaburda