Kreslí celá 2. třída

I přes veškeré komplikace spojené s uzavřením škol, nás dobrá nálada neopouští. Žáci 2. třídy kreslí obrázky na téma „Jak se doma učíme“. Velké díky patří rodičům, kteří jim se vším pomáhají. Věříme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí a ve zdraví se sejdeme opět v našich třídách. Přejeme pevné nervy a zdraví. Mgr. Ivana Šobrová

Změna: termín konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English na naší škole se odkládá a bude 21.11.2020

Dobrý den, Vážení rodiče,

s ohledem na stávající situaci nemůžeme všechny naše žáky, jež se přihlásili k mezinárodním jazykovým zkouškám, řádně ke zkouškám Starters, Movers a KET připravit. Po domluvě s naší paní ředitelkou a v součinnosti s akreditovaným centrem IH Akcent Prague jsme se dohodli na přesunutí zkoušek Cambridge na termín 21. listopadu 2020. 
Věříme, že žáci si tak budou moci učivo v klidu procvičit, upevnit a dokončit nejen v rámci nynějšího samostudia, ale hlavně se svým vyučujícím nejpozději začátkem dalšího školního roku během měsíce září až listopad 2020. 
Dosud obdržené závazné přihlášky mám všechny u sebe.  Hromadnou přihlášku komplet budeme za naší školu odesílat koncem září 2020. Platby za zkoušky proběhnou v měsíci říjen 2020.
V případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat emailem. S pozdravem. Jana Žáková

Poděkování

Vážení rodiče,
jsme rádi, že v této nelehké době se svými dětmi poctivě pracujete na zasílaných úkolech
a vedete je tak k pravidelnosti procvičování a upevňování znalostí. Vážíme si Vaší pomoci
a spolupráce s Vámi, neboť bez Vás by to nešlo. Všichni vyučující se snaží zadávat úkoly s rozmyslem, aby děti zachovaly určitý režim a tempo a aby pro ně poté návrat do školních lavic nebyl stresující a obtížný. Věříme, že celou situaci společnými silami zvládneme a brzy se s našimi žáky opět uvidíme osobně.
Děkujeme za spolupráci. Kolektiv vyučujících ZŠ Školní 

Uzavření školy – aktualizováno 11.3.

Dle nařízení vlády ze dne 10.3. 2020 bude škola od středy 11.3. až do odvolání  uzavřena. Sledujte naše webové stránky – najdete zde informace o úkolech pro děti a o termínu znovuotevření školy. Děkuji za pochopení  Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy

  • všem žákům jsou od 11. 3. 2020 odhlášené obědy ve školní jídelně
  • informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru  žádost je případně k dispozici v kanceláři školy nebo ke stažení zde: žádost o ošetřovné
  • učitelé zajistí vzdělávání žáků emailem, programem Bakaláři, prostřednictvím studijních materiálů na webových stránkách školy   

  • přístupová hesla k elektronické žákovské knížce si rodiče žáků 2. stupně mohou nadále vyzvedávat: st 11.3., čt 12.3., út 17.3., st 18.3. a čt 19.3. vždy od 6.00 do 14.00 na vrátnici školy

informace ze stránek cssz.cz o nároku na ošetřovné

Imaginárium bratří Formanů

Ve středu 4.3. 2020, jsme s naším Klubem logiky vyrazili na Zámeček v Příbrami, kde jsme si prošli, vyzkoušeli, pohráli a seznámili se s Tajuplným divadelním a výtvarným světem přátel Divadla bratří Formanů. „IMAGINARIUM“ dětem přineslo radost z objevování krásy i nepotřebných, odložených a dnes opomíjených věcí, hraček, obrázků, objektů.  Na vlastní kůži si děti vyzkoušely svou prostorovou představivost, logiku, postřeh a strategii. Čas v Imagináriu velmi rychle utekl a budeme se těšit na další podobné výstavy v našem městě. Za všechny “Logiky” V. Márová a M. Silavecká

 

Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje ohledně koronaviru

Od středy 4. 3. 2020 je na stránkách města vyvěšeno „Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje“: https://pribram.eu/aktualni-temata/usneseni-bezpecnostni-rady-stredoceskeho-kraje.html s podnázvem: „Aktuální vývoj situace ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 v ČR a připravenost kraje na možné rozšíření nákazy v území – usnesení z jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje dne 3. 3. 2020“.

související články na našem webu:
Informace MŠMT ČR a vedení školy ke koronaviru
Opatření a prevence infekčních chorob

čtěte více

Z housenky motýlem – preventivní program pro 3. ročník

Dne 2.3. se žáci 3. ročníku zúčastnili preventivní přednášky pod vedením pí. Podlahové ze společnosti MP Education. Dozvěděli se důležité informace o lidském těle, psychice, hygieně a zdravém životním stylu, zabývali se slušností a lidskými vztahy, povídali si o samostatnosti a odpovědnosti. V průběhu přednášky a na jejím konci měli možnost zeptat se paní lektorky na otázky, které se jim k tomuto tématu vybavily. Paní lektorce děkujeme za příjemné popovídání a budeme se těšit na další programy s ní. metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová 

Deskové hry s předškoláky

Dne 28. 2. 2020 jsme na naší škole přivítali budoucí školáčky, aby si vyzkoušeli pod vedením dětí ze čtvrtých tříd svou logiku, prostorovou představivost, postřeh a odhad. Ve skupinkách si zahráli nové hry, které využíváme v Klubu logiky a deskových her. Všichni si dopoledne příjemně užili, čtvrťáci si vyzkoušeli vést malé děti a předškoláčci zase jistě ocenili, že je vyučovali vrstevníci. Za všechny zúčastněné M. Silavecká a V. Márová

Informace MŠMT ČR a vedení školy ke koronaviru

Informace MŠMT ČR
Praha, 1. března 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu  a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Více na webu (včtně odkazů na důležité weby) MŠMT ČR
Informace vedení školy
V souladu s doporučením Státního zdravotního ústavu žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se v tomto čase vracejí z oblastí, kde epidemie způsobená koronavirem již propukla (např.severní Itálie – Lombardie a Benátsko), aby poslali své dítě do školy až po uplynutí doporučené 14tidenní karanténní doby. Učivo pro nepřítomné žáky Vám do domluvě naši učitelé ochotně poskytnou.
Žáci byli třídními učiteli poučeni o nutnosti důsledného dodržování hygienických návyků a možné prevenci nakažlivých chorob.