Desatero primární prevence

V posledním předvánočním týdnu byl do hodin občanské výchovy, světa práce, společenskovědního semináře, chemie a  přírodopisu zařazen zajímavý projekt nesoucí název Desatero primární prevence. Žáci napříč ročníky si společně s učiteli představili jedno z deseti nabízených témat, zhlédli krátké video s příběhem z běžného života, diskutovali o problémech zobrazených ve videu a pak společně vyplnili online dotazníky, které byly součástí projektu. Nechybělo závěrečné shrnutí, které často přimělo děti k zamyšlení nad danou problematikou, vedlo k dalším otázkám a reflexím. Věříme, že tento projekt byl pro děti přínosný. Vyučující 2. stupně

Online svět II – 6. ročníky

Dne 23.11. se žáci šestých ročníků zúčastnili preventivní přednášky “Online svět II” v galerii naší školy. Tato přednáška byla velice zajímavá. Paní lektorka žákům poukázala na rizika i výhody dnešního internetu a sociálních sítích. Malé účastníky zapojovala do diskuse a reagovala velice pohotově na jejich dotazy. Všechny aktivity okamžitě odměňovala hvězdičkami a děti tak motivovala k nasbírání co nejvíce nálepek. Již se těšíme se žáky na další přednášku s paní lektorkou. Mgr. Alena Bílková foto z akce

Dopravní hřiště – 2. ročníky

V pondělí 1. listopadu 2021 se žáci druhého ročníku zúčastnili výuky dopravních předpisů prostřednictvím mobilního dopravního hřiště. Tělocvična se dočasně proměnila v silnici, kde děti v elektrických autíčkách trénovaly jízdu v dopravním provozu, coby chodci se učily bezpečně přecházet vozovku. Vyzkoušely si roli řidiče, chodce, ale i policisty, který dohlížel na dodržování dopravních předpisů a rozdával „pokuty“ za každý přestupek. Třídy 2.A, 2.B a 2.C se střídaly po šedesátiminutových intervalech. Po nabité hodině nechybělo vždy závěrečné hodnocení. Žáci si dopravní hřiště plně užili i díky perfektní organizaci. Děkujeme a těšíme se na příště. Žáci a třídní učitelky 2. tříd.

foto z akce

Netradiční třídnická hodina 3. B

Naše třída 3. B, stejně jako žáci ze známého kresleného seriálu, se vypravila v rámci netradiční třídnické hodiny na výlet na nedaleké letiště Dlouhá Lhota. Čekala tam na nás letadla zaparkovaná v hangáru a každý z nás si mohl na vlastní kůži zkusit, jaké je to být pilotem malého osobního letadla. Všem nám moc slušela letecká sluchátka a představa, že letíme vzhůru do oblak nás vtáhla do světa fantazie Malého prince. Bylo pak snadné uvěřit, že jsme součástí týmového seskoku a svět pod námi je malý jako zrnko písku. Už se těšíme na naše další dobrodružství a možná s sebou vezmeme i Jonatána.  Žáci 3.B

foto

Já chodec

V pátek 11. 9. proběhl projekt prvních tříd JÁ, CHODEC. Ráno děti hovořily na téma „bezpečná cesta do školy“. Vyplnily si pracovní list, kde si zopakovaly důležité dopravní značky, bezpečné viditelné oblečení a povídaly si o nejoblíbenějším dopravním prostředku.

Venku žáci absolvovali čtyři stanoviště. Jako chodci si vyzkoušeli přechod přes křižovatku, venkovní běhací pexeso je procvičilo v dopravních značkách. Puzzlemi s dopravními situacemi si vyzkoušeli svoji bystrost, tělesnou zdatnost ukázali při jízdě na koloběžce.

Na závěr žáci obdrželi průkaz chodce. Všichni jsme pohovořili o svých zážitcích, děti si svůj největší nakreslily. Rozešli jsme se plni hezkých dojmů a nových znalostí.  Učitelky 1. tříd. foto z akce

Celoškolní výchovný koncert „Bez masky“

V úterý 3.3. se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili výchovného koncertu pod názvem „Bez masky.“ I tentokrát byl koncert, nám již z předloňského vystoupení známé kapely Highvibes, preventivně zaměřen. Letos bylo hlavním smyslem koncertu uvědomit si povrchnost internetu a jeho prezentace. Řečníci a zpěváci vedli děti k osobní zodpovědnosti, vyzdvihli hodnotu reálného života s přáteli, se kterými by si děti měly užívat více času v realitě, a ne ve virtuálním světě. Celý program se opět odehrál pod záštitou Linky bezpečí, projektu Nenech to být a Nadace pro mezinárodní potřeby. Děti si koncert náležitě užily, tančily a zpívaly s kapelou a odnesly si s sebou dobrou náladu a ponaučení. metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová

Z housenky motýlem – preventivní program pro 3. ročník

Dne 2.3. se žáci 3. ročníku zúčastnili preventivní přednášky pod vedením pí. Podlahové ze společnosti MP Education. Dozvěděli se důležité informace o lidském těle, psychice, hygieně a zdravém životním stylu, zabývali se slušností a lidskými vztahy, povídali si o samostatnosti a odpovědnosti. V průběhu přednášky a na jejím konci měli možnost zeptat se paní lektorky na otázky, které se jim k tomuto tématu vybavily. Paní lektorce děkujeme za příjemné popovídání a budeme se těšit na další programy s ní. metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová 

Na světě nejsi sám

V úterý 28. 1. 2020 byl pro žáky 2. tříd pořádán preventivní program  s názvem „Na světě nejsi sám“.  Paní lektorka se zaměřila na vztahy mezi spolužáky. Vysvětlovala dětem, jak důležité je mít kamarády a jak se k nim chovat. Děti se do společného rozhovoru s chutí pustily. Za 2. třídy Mgr. Ivana Šobrová  foto

Prevence závislostí v 7. ročníku

V týdnu od 20. ledna proběhl v 7. třídách preventivní program od společnosti ACET ČR, z.s. pod vedením Elišky Zeiskové týkající se prevence závislostí. V průběhu programu si žáci s paní lektorkou vysvětlili příčiny závislostí a na příbězích z reálného života si ukázali možnosti řešení problematických životních situací. 
                                                metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová

Preventivní přednáška o zábavní pyrotechnice – 4. ročníky

25.11. byla pro žáky 4. ročníku v prostorách galerie připravena preventivní přednáška občanského sdružení Tilius o zábavní pyrotechnice. Žákům byly představeny všechny typy zábavní pyrotechniky s důrazem na bezpečnost jejich užívání. Děti měly možnost vidět
na fotografiích úrazy z reálného života a uvědomit si tak, jak může být zábavní pyrotechnika v nesprávných rukou a nesprávným použitím nebezpečná a životu ohrožující.  Žáci byli z přednášky nadšeni. Děkujeme za dlouholetou spolupráci v této oblasti panu Hajzlerovi, který přednášku vedl. metodik prevence Mgr. Jaroslava Krešová