Já chodec

V pátek 11. 9. proběhl projekt prvních tříd JÁ, CHODEC. Ráno děti hovořily na téma „bezpečná cesta do školy“. Vyplnily si pracovní list, kde si zopakovaly důležité dopravní značky, bezpečné viditelné oblečení a povídaly si o nejoblíbenějším dopravním prostředku.

Venku žáci absolvovali čtyři stanoviště. Jako chodci si vyzkoušeli přechod přes křižovatku, venkovní běhací pexeso je procvičilo v dopravních značkách. Puzzlemi s dopravními situacemi si vyzkoušeli svoji bystrost, tělesnou zdatnost ukázali při jízdě na koloběžce.

Na závěr žáci obdrželi průkaz chodce. Všichni jsme pohovořili o svých zážitcích, děti si svůj největší nakreslily. Rozešli jsme se plni hezkých dojmů a nových znalostí.  Učitelky 1. tříd. foto z akce

Celoškolní výchovný koncert „Bez masky“

V úterý 3.3. se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili výchovného koncertu pod názvem „Bez masky.“ I tentokrát byl koncert, nám již z předloňského vystoupení známé kapely Highvibes, preventivně zaměřen. Letos bylo hlavním smyslem koncertu uvědomit si povrchnost internetu a jeho prezentace. Řečníci a zpěváci vedli děti k osobní zodpovědnosti, vyzdvihli hodnotu reálného života s přáteli, se kterými by si děti měly užívat více času v realitě, a ne ve virtuálním světě. Celý program se opět odehrál pod záštitou Linky bezpečí, projektu Nenech to být a Nadace pro mezinárodní potřeby. Děti si koncert náležitě užily, tančily a zpívaly s kapelou a odnesly si s sebou dobrou náladu a ponaučení. metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová

Z housenky motýlem – preventivní program pro 3. ročník

Dne 2.3. se žáci 3. ročníku zúčastnili preventivní přednášky pod vedením pí. Podlahové ze společnosti MP Education. Dozvěděli se důležité informace o lidském těle, psychice, hygieně a zdravém životním stylu, zabývali se slušností a lidskými vztahy, povídali si o samostatnosti a odpovědnosti. V průběhu přednášky a na jejím konci měli možnost zeptat se paní lektorky na otázky, které se jim k tomuto tématu vybavily. Paní lektorce děkujeme za příjemné popovídání a budeme se těšit na další programy s ní. metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová 

Na světě nejsi sám

V úterý 28. 1. 2020 byl pro žáky 2. tříd pořádán preventivní program  s názvem „Na světě nejsi sám“.  Paní lektorka se zaměřila na vztahy mezi spolužáky. Vysvětlovala dětem, jak důležité je mít kamarády a jak se k nim chovat. Děti se do společného rozhovoru s chutí pustily. Za 2. třídy Mgr. Ivana Šobrová  foto

Prevence závislostí v 7. ročníku

V týdnu od 20. ledna proběhl v 7. třídách preventivní program od společnosti ACET ČR, z.s. pod vedením Elišky Zeiskové týkající se prevence závislostí. V průběhu programu si žáci s paní lektorkou vysvětlili příčiny závislostí a na příbězích z reálného života si ukázali možnosti řešení problematických životních situací. 
                                                metodička prevence Mgr. Jaroslava Krešová

Preventivní přednáška o zábavní pyrotechnice – 4. ročníky

25.11. byla pro žáky 4. ročníku v prostorách galerie připravena preventivní přednáška občanského sdružení Tilius o zábavní pyrotechnice. Žákům byly představeny všechny typy zábavní pyrotechniky s důrazem na bezpečnost jejich užívání. Děti měly možnost vidět
na fotografiích úrazy z reálného života a uvědomit si tak, jak může být zábavní pyrotechnika v nesprávných rukou a nesprávným použitím nebezpečná a životu ohrožující.  Žáci byli z přednášky nadšeni. Děkujeme za dlouholetou spolupráci v této oblasti panu Hajzlerovi, který přednášku vedl. metodik prevence Mgr. Jaroslava Krešová

Mobilní hřiště

5.a 6. listopadu 2019 navštívilo jako každý rok naší školu mobilní dopravní hřiště. Akce byla přichystaná pro naše první a druhé ročníky.
Žáci si vyzkoušeli jízdu v elektrovozítku, stali se na chvíli i policisty, kteří dávali  řidičům pokuty (formou razítek), také chodili po přechodech jako chodci. Zopakovali si i dopravní značky.
Mobilní hřiště bylo pěkně připravené, nechyběly tu semafory, přenosné dopravní značky, přechody pro chodce i kruhový objezd.
Akce se všem líbila. Mgr. Eva Humlová    foto       

Bezpečnost na silnicích – preventivní přednáška v 1. třídách

25.10. naše žáky v prvních třídách navštívila paní policistka Šilhanová. Pro prvňáčky si připravila přednášku na téma Bezpečnost na silnicích. Děti moc pěkně spolupracovaly a zopakovaly si tak příjemnou formou zásady bezpečnosti v dopravě a na silnici. Věříme, že své poznatky využijí ke své bezpečnosti v každodenním životě. Paní Šilhanové děkujeme za příjemně strávené chvíle a zajímavou přednášku. metodik prevence Mgr. Jaroslava Krešová     

Jsem chodec – projektový den 1. ročníků

V rámci dopravní výchovy měli naši prvňáčci 1.10.2019 svůj první projektový den na téma Jsem chodec. Nejprve ve třídách vyplňovali pracovní list spolu s dalšími aktivitami v rámci bezpečnosti silničního provozu. Po velké přestávce se přesunuli na školní hřiště,kde plnili úkoly na různých stanovištích-jezdili slalom na koloběžkách, poznávali dopravní značky, přecházeli přes přechod pro chodce,kdy v roli semaforu byl jejich spolužák,ve skupinách skládali puzzle z dopravních značek.
Každý prvňáček měl svůj „Průkaz chodce“, do kterého dostal po splnění úkolu razítko.
Projektový den se všem líbil-žáci aktivně plnili úkoly v rámci dopravní výchovy, poznali paní učitelky ze sousedních 1.tříd a viděli i své kamarády, které znali z mateřské školy. Třídní učitelky 1.tříd   foto

Zdravé zuby

V průběhu června proběhla v 1.- 3. třídách výuková hodina určená prevenci zubního kazu. Školu navštívila MDDr. Kaplánová, která se snažila děti systematicky seznámit s problematikou zubního zdraví. Přiměřeně věku se děti dozvěděly obecné informace o zubech, ústní hygieně a upřesnily si, proč je důležité si zuby čistit. Druhá část hodiny byla zábavnější, neboť si děti za pomoci svého zubního kartáčku vyzkoušely samotnou techniku čištění zoubků. A jak to dopadlo? Kdo měl odvahu, nechal si do pusy kápnout fialovou vodičku, která „zakouzlila“ a ukázala, jak samotné čištění zvládly.
Dětem se program velmi líbil a určitě je motivoval k lepší zubní prevenci a k pravidelné návštěvě stomatologa. Za děti a paní učitelky Mgr. Vladimíra Márová  foto