ŠD – ČLOVÍČKŮV ZPRAVODAJ – prosinec

Advent- čas, který je pro děti především časem očekávání vánočních prázdnin a nadělování dárků. Jak probíhal v našem oddělení? Začali jsme slunečnou, ale mrznoucí adventní procházkou a povídáním o přáních a touhách. Ve školní družině jsme si vánočně vyzdobili, poslouchali koledy a vyráběli kominíčky štěstí, ve školní kuchyňce napekli cukroví, ptáčkům nasypali zobání, ale nejvíce času jsme věnovali přípravě tradiční vánoční čajovny pro naše maminky, tatínky, babičky… Letos jsme nacvičili zpívanou pohádku Šípková Růženka. V den vystoupení stoupala nervozita a napětí, všichni čekali, kdy budeme začínat. pokračovat ve čtení

ŠD – Advent ve školní družině

Závěr loňského roku jsme se dětem v naší školní družině snažili zpestřit programem, který byl zaměřen na lidové tradice, spojené s obdobím adventu, vánoční zvyky a pomoc zvěři v zimě.
V období kolem Mikuláše jsme uspořádali pro děti odpoledne s názvem „S čerty nejsou žerty“, kdy jsme hráli zábavné hry a soutěže.
Tři oddělení naší školní družiny navštívila důl Marie, kde se děti vydaly na cestu do pekla. Tam na ně čekal Permon, permoníci a čert a někteří zlobivci museli své chování vykoupit básničkou nebo písničkou. Pak se všichni vydali na povrch, kde je v nebi očekával Mikuláš, svatý Petr a anděl a předali dětem mikulášskou nadílku.
Na vánočním jarmarku jsme mohli nabídnout zájemcům své výrobky a sami jsme si také mohli zakoupit různé svícny, ozdoby a dárky pro své nejbližší. čtěte více

ŠD – Mikulášská na Marii

Dne 6.12.2019 se děti z druhého, čtvrtého a devátého oddělení ŠD účastnily mikulášské nadílky na dole Marie. Ze školy jsme se pěšky vydali na Březové hory, kde na nás čekal průvodce, který nás zavedl do podzemí za jeho vládcem Permonem. Ten nás všechny seznámil se správným hornickým pozdravem, kterým jediným se má v podzemí zdravit, „Zdař Bůh“. Poté nás dovedl před brány pekelné, kde na nás čekali čerti s jejich seznamem hříšníků. Naštěstí se všechny děti dostaly z pekla ven – některé s malým pokáráním – a mohly tak jít do nebíčka, kde na ně čekal Mikuláš, svatý Petr a anděl s nadílkou. Akce se dětem velice líbila i přes to, že některé děti dostaly od čertů varování do příštího roku. Jitka Kupková, Svatava Řechková  foto

Drakiáda v ŠD

Jako každoročně na podzim jsme i v letošním školním roce uspořádali v naší školní družině drakiádu. Jedná se o akci, do níž se zapojují i rodiče a pouštějí draky spolu se svými ratolestmi. Každý zájemce si přinesl draka a už jsme jen doufali, že bude vítr foukat natolik, aby draci létali a ukázali ve větru svou pestrost a krásu. Hlavně naši prvňáčci byli natěšení, protože drakiádu ve škole absolvovali poprvé. Majitelé draků s nejdelším ocasem se mohli radovat ze sladké odměny. Počasí nám přálo a celá akce se nám vydařila.  Renata Roubová  foto

ŠD – Návštěva Svatohorského poutního muzea

Dne 27.9.2019 navštívily děti z 2., 3. a 4. oddělení školní družiny Svatohorské poutní muzeum. Cesta na Svatou Horu malým poutníkům trvala něco málo přes půl hodiny.
Na Svaté Hoře už na nás čekala paní Jechortová a zavedla nás do muzea.Na začátku dětem něco pověděla o historii Svaté Hory a zároveň jim rozdala pracovní listy. Podle těchto listů děti hledaly různá znamení rozmístěná v prostoru muzea a plnily úkoly.
Jsou zde exponáty jak ze sbírek Svaté Hory, tak i to, co se nalezlo při rekonstrukci. K vidění byly například domácí oltáře, různé relikviáře, talíře, kachličky a jiné předměty. Největším lákadlem byla samozřejmě soška Panny Marie Svatohorské, která je umístěna ve vitríně na začátku muzea, a také některé z jejích šatiček, kterých má v šatníku více než sto. Jedny z nich šila i dcera Marie Terezie – jsou tedy skoro 200 let staré.
Na závěr jsme se s dětmi vypravili ke 400 let starému Svatováclavskému dubu. Ten je potomkem dubu, který je úzce spjat se vznikem Svaté Hory. Výlet se dětem velice líbil. Jitka Kupková, ŠD  foto

ŠD – Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 6. září 2019 navštívili naši školní družinu příbramští policisté s programem „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zaměřeným na dopravní výchovu. Akce se konala na školním hřišti. Děti byly seznámeny se základními dopravními značkami, zásadami při vstupu do vozovky, dozvěděly se, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jako cyklisté. Zároveň si mohly prohlédnout policejní vůz, vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, pouta, prohlédnout si přenosný defibrilátor, o kterém se dozvěděly jak funguje a získaly více podrobností o práci policistů.
Dětem se setkání s policisty líbilo a přineslo jim poučení. Na závěr dostali všichni účastníci vystřihovánku policejního vozu a samolepku s maskotem projektu.
Děkujeme policistům za to, že se dětem věnovali, trpělivě odpovídali na jejich otázky a tímto jim zprostředkovali poučení a nevšední zážitek. Jitka Kupková ŠD