ŠD – Dům Natura

V pátek 19.11.2021 se děti z druhého a devátého oddělení školní družiny zúčastnily exkurze do Domu Natura. Po příchodu se nás ujal pan Gardoň, který nás provedl vybranými expozicemi. Navštívili jsme s ním „Museum Sphingidae“, kde se nachází druhá největší expozice lišajů na světě. Seznámili jsme se s postupy odchytu, dozvěděli se, co obnáší práce terénního entomologa a slyšeli jsme nejednu zajímavost ze života lišajů.

Poté se děti odebraly do expozice živých obojživelníků, kde měly možnost mnohé zástupce této fauny – herpetofauny – vidět na vlastní oči v jejich přirozeném prostředí. Vidět tak mohly užovku hladkou, mloka skvrnitého, různé druhy čolků a ropuch a také méně známý druh žab – Kuňku obecnou. Na závěr si mohly pohladit Agamu vousatou.

Výlet se dětem velice líbil a již nyní se těší na další – třeba do CHKO Brdy nebo za dinosaury. Jitka a Barbora Kupkovy, vychovatelky ŠD  foto

Divadlo Řimbaba – Paní Nuda

I v letošním roce jsme si do naší školní družiny pozvali herce z divadla Řimbaba v Plzni, kteří nás již několikrát navštívili a pokaždé pobavili i poučili. Tentokrát přijeli s představením Paní Nuda. Herci Ivetka, Jája a Honzík opět děti nadchli zábavným a vtipným příběhem, do něhož zapojili i naše děti. Paní Nuda vzala Ivetce Honzíka, protože se nudil. Ivetka s Jeníčkem a Mařenkou (našimi dětmi) se ho vydali zachránit. V lese narazili na perníkovou chaloupku s ježibabou Jarčou. Ta si je všechny chtěla upéct. Nakonec Honzíka vysvobodili, ten jim poděkoval a z paní Nudy se stala paní Veselá, která už se nikdy nenudila a měla vždy radost ze života, což poradila i všem dětem. Celé představení bylo prokládáno písničkami, které si zazpívaly i děti, navíc si i řádně zatančily a zacvičily spolu s herci.

Představení se dětem velmi líbilo a my se již těšíme na další návštěvu těchto herců u nás ve školní družině. Renata Roubová, Věra Doláková, Jitka Kupková a Svatava Řechková   foto

ŠD – Výroba tradičních skleněných vánočních ozdob

Vánoce se kvapem blíží a tak si děti z druhého oddělení ŠD přiblížili vánoční čas tím, že se naučily vyrábět tradiční skleněné vánoční ozdoby, které u nás vyráběli skláři již na konci 19. století. Tyto ozdoby dříve nechyběly na žádném vánočním stromečku nejen u nás, ale po celém světě. Dnes jejich výrobu zachránila rodinná firma Rautis z Poniklé, která jako jediná na světě vyrábí tyto ozdoby tradičními postupy tak, jak je vyráběli skláři před více než sto lety. Ponikelské  perličkové vánoční ozdoby se staly živou tradicí, která představuje nedílnou součást nemateriálního kulturního dědictví lidstva. A díky setům připraveným ke kompletaci jednotlivých ozdob si děti vyzkoušely, jak taková třpytivá krása vzniká. Všechny děti si odnesly vlastnoručně vyrobené čtyři vánoční ozdoby, které budou zdobit jejich vánoční stromečky.  Jitka Kupková, vychovatelka 2.odd ŠD   foto

ŠD – Človíčkův červnový zpravodaj

V letošním školním roce jsem se s dětmi neviděla tak často, jak bych si přála. Snad anebo právě proto jsme si užívali každý den společně stráveného času. Nejprve jsme se přivítali s praktikantkou Katkou, která u nás působila tři týdny. Nejenom se sama učila pracovat s mládeží, ale přicházela s nápady a užívala si naši společnost.

Velmi příjemné bylo odpoledne strávené s knihovnicí Petrou. Ta si pro nás připravila čtení z nové knihy. Bylo příjemné teplo a sluníčko, ale to nikoho nelákalo ven. Sedělo se, četlo, diskutovalo. Jednoduše literární odpoledne jak má být.

Zábavné odpoledne Žůžo- teplo- dobrodrůžo bylo zase něco jiného. Slepá mapa a plnění rozmanitých úkolů nás učila i spolupráci a komunikaci. Bez té bychom nedokázali nic. Jindy nás čekala akce Cesta za pokladem. Po přečtení a vyluštění záhadných nápisů děti opravdu hledaly ukrytý poklad. Jednoduché to nebylo, ale poklad byl nakonec všemi objeven a s chutí sněden. Byl totiž plný dobrot…

 Co nám dalo asi nejvíc „zabrat“ bylo malování obrazu na plátně. Dali jsme mu pracovní název Den a noc. Každý se na něm podílel a zároveň pracoval na své verzi menšího formátu. Katka nám hodně pomáhala a my se s ní po několikadenním tvoření rozloučili, poděkovali za spolupráci a předali jí pamětní list.

Červen bude končit, bude končit i školní rok a budou končit i moji kamarádi čtvrťáci. Bude to takové velké loučení, možná trochu smutné. V tuto chvíli to ještě neví, ale čeká je sladká odměna, poděkování za společně strávené dny, měsíce i roky. A poděkování patří i jejich rodičům. Prostě díky vám všem…. Za V. oddělení Jana Kabátová    foto

Příběh starých věcí aneb Hornické muzeum ve školní družině

V měsíci červnu navštívila školní družinu paní Fialová z Hornického muzea s programem „Příběh starých věcí“. Během hodinového programu seznámila děti s tím, jak se věci do muzea dostanou, jak se s nimi zachází a také něco málo o restaurování starých věcí. Rovněž dětem ukázala některé ze starých věcí a jejich použití. Díky tomu si děti mohly vyzkoušet, jak se pomocí kamenů drtilo obilí na mouku, ve hmoždíři si děti rozdrtily mák, křesadlem vykřesaly jiskry, v mlýnku umlely kávu a pomocí brka se pokusily něco napsat nebo nakreslit. Všechny děti byly nadšené a akce se jim velice líbila. Za vychovatelky školní družiny Jitka Kupková  foto

Návštěva prvňáčků ve škole

Dne 8.6.2021 navštívili naši školu budoucí prvňáčci se svými rodiči, aby se seznámili s paní učitelkou a s novým prostředím, kde budou příštích devět let čerpat vědomosti. A také aby poznali školní družinu, kde budou trávit volný čas po vyučování, než si je budou moci rodiče po práci vyzvednout.

Mezitím, co rodiče poslouchali informace od paní učitelek, paní vychovatelky si vzaly děti, ukázaly jim školu a družinové herny a pak už se všichni přesunuli na školní dvůr, kde byly na hřištích připraveny soutěže pro tři třídy budoucích prvňáčků.

Děti si mohly vyzkoušet skoky v pytlích, slalom s vajíčkem na lžíci a proběhnout překážkovou dráhu.  A pak už všichni účastníci dostali diplom a taštičku s odměnou a při čekání na rodiče si ještě zahráli s míčem.

Před odchodem nám děti řekly, že se jim ve škole líbí a že se do 1. třídy těší. A my vychovatelky školní družiny se zase těšíme na nové malé žáčky. Renata Roubová     foto ŠD       další foto 

ŠD – Zábavné odpoledne v Hornickém muzeu

V pondělí 17.5. se děti z 2.oddělení zúčastnily zábavného odpoledne v Hornickém muzeu na Březových Horách. Po příchodu nás uvítala velice milá paní Fialová, která dětem pověděla něco málo o historii hornictví, o geologii, minerálech a rudách, které se u nás kdysi těžily.

Pak už se děti staly geology a na stezce zručnosti si vyzkoušely, zda by byly zručným geologem. Každé z dětí si mohlo najít svůj zajímavý kamínek, který mnohdy obsahoval opravdu vzácný kousek nerostu jako je galenit či siderit nebo sfalerit.

I přes nástrahy počasí, které nás těsně před Hornickým muzeem oblažilo dešťovou sprškou, byly děti spokojené a nadšené. Výlet si užily a už nyní se těší na další.  Jitka Kupková, vychovatelka 2.odd. ŠD

Advent ve školní družině

Přestože pandemie koronaviru zasáhla výrazně do našich životů, snažíme se i při dodržování všech hygienických opatření o to, aby se děti cítily v družině co nejlépe.
Závěr loňského roku 2020 byl dětem zpestřen zábavným programem zaměřeným na lidové tradice týkající se Vánoc a na upevňování kladného vztahu dětí k přírodě.
V období kolem Mikuláše v jednotlivých odděleních proběhly Mikulášské a čertovské  soutěže a hry, které mají děti velmi rády. Po celou dobu adventu jsme se zaměřili na čtení vánočních příběhů, výrobu řetězů a papírových ozdob a různých papírových postaviček na výrobu svícnů a jiných předmětů spojených s Vánocemi.
Kladný vztah k přírodě upevňujeme s pomocí rodičů – děti si přinesly potraviny vhodné pro lesní zvěř – například mrkve, jablka zavěšená na provázku, lojové koule pro ptáčky, kterými jsme šli ozdobit do lesa vánoční strom pro zvířátka.
Na vánoční besídce v jednotlivých odděleních školní družiny jsme si s dětmi zopakovali a v praxi vyzkoušeli vánoční zvyky, například pouštění lodiček z ořechů, házení střevícem či krájení jablka. Děti dostaly od Ježíška nadílku – nové hry, hračky a stavebnice. Celou atmosféru nám zpříjemňoval poslech vánočních koled. Nové hračky se dětem líbily a někomu se ani nechtělo jít domů.
I v novém roce 2021 se těšíme na naše děti a rádi jim umožníme plnohodnotné a zábavné trávení volného času u nás ve školní družině.
Za vychovatelky ŠD Renata Roubová  

ŠD – ČERTOVSKÉ KARTY

Dne 4. 12. 2020 proběhl v 9. oddělení ŠD čertovský den. A co se Vám jako první vybaví, když se řekne slovo čert? Určitě nějaká strašidelná postava s rohy, dětem určitě všechny hříchy i hříšky, které provedly. Především se nám ale vybaví pekelné karty – pekelný mariáš, díky kterému nejedna duše v pekle skončila. A když už se ti čerti stali i z nás, tak k tomu takováhle zábava také patří. Proto jsme si uspořádali turnaj v prší. Ale narozdíl od těch čertovských karet plných švindlů, ty naše karty byly čestné a stejně tak všechna zúčastněná čertiska. Dokonce i jeden andílek k nám sešel shůry, aby si tyto pekelně nepekelné karty zahrál.
Souboj započal a do zvuku koled se sem tam ozvalo šustění karet a vítězné pokřiky zúčastněných. Čas postupně plynul, pomalu se odehrál poslední zápas a děti už jen nedočkavě čekaly na výsledky.
Nejlepší hráči za svůj krásný výkon dostali odměnu ve formě školního diáře.

Ve výsledku byl ale vítěz každý, protože, jak se říká, není důležité vyhrát ale zúčastnit se.
Nakonec nás všechny navštívil Mikuláš a nechal dětem nějakou tu sladkou odměnu za snahu.  Barbora Kupková 9. odd. ŠD

ŠD – ČLOVÍČKŮV ZPRAVODAJ – prosinec

Advent- čas, který je pro děti především časem očekávání vánočních prázdnin a nadělování dárků. Jak probíhal v našem oddělení? Začali jsme slunečnou, ale mrznoucí adventní procházkou a povídáním o přáních a touhách. Ve školní družině jsme si vánočně vyzdobili, poslouchali koledy a vyráběli kominíčky štěstí, ve školní kuchyňce napekli cukroví, ptáčkům nasypali zobání, ale nejvíce času jsme věnovali přípravě tradiční vánoční čajovny pro naše maminky, tatínky, babičky… Letos jsme nacvičili zpívanou pohádku Šípková Růženka. V den vystoupení stoupala nervozita a napětí, všichni čekali, kdy budeme začínat. pokračovat ve čtení