Advent ve školní družině

Přestože pandemie koronaviru zasáhla výrazně do našich životů, snažíme se i při dodržování všech hygienických opatření o to, aby se děti cítily v družině co nejlépe.
Závěr loňského roku 2020 byl dětem zpestřen zábavným programem zaměřeným na lidové tradice týkající se Vánoc a na upevňování kladného vztahu dětí k přírodě.
V období kolem Mikuláše v jednotlivých odděleních proběhly Mikulášské a čertovské  soutěže a hry, které mají děti velmi rády. Po celou dobu adventu jsme se zaměřili na čtení vánočních příběhů, výrobu řetězů a papírových ozdob a různých papírových postaviček na výrobu svícnů a jiných předmětů spojených s Vánocemi.
Kladný vztah k přírodě upevňujeme s pomocí rodičů – děti si přinesly potraviny vhodné pro lesní zvěř – například mrkve, jablka zavěšená na provázku, lojové koule pro ptáčky, kterými jsme šli ozdobit do lesa vánoční strom pro zvířátka.
Na vánoční besídce v jednotlivých odděleních školní družiny jsme si s dětmi zopakovali a v praxi vyzkoušeli vánoční zvyky, například pouštění lodiček z ořechů, házení střevícem či krájení jablka. Děti dostaly od Ježíška nadílku – nové hry, hračky a stavebnice. Celou atmosféru nám zpříjemňoval poslech vánočních koled. Nové hračky se dětem líbily a někomu se ani nechtělo jít domů.
I v novém roce 2021 se těšíme na naše děti a rádi jim umožníme plnohodnotné a zábavné trávení volného času u nás ve školní družině.
Za vychovatelky ŠD Renata Roubová  

ŠD – ČERTOVSKÉ KARTY

Dne 4. 12. 2020 proběhl v 9. oddělení ŠD čertovský den. A co se Vám jako první vybaví, když se řekne slovo čert? Určitě nějaká strašidelná postava s rohy, dětem určitě všechny hříchy i hříšky, které provedly. Především se nám ale vybaví pekelné karty – pekelný mariáš, díky kterému nejedna duše v pekle skončila. A když už se ti čerti stali i z nás, tak k tomu takováhle zábava také patří. Proto jsme si uspořádali turnaj v prší. Ale narozdíl od těch čertovských karet plných švindlů, ty naše karty byly čestné a stejně tak všechna zúčastněná čertiska. Dokonce i jeden andílek k nám sešel shůry, aby si tyto pekelně nepekelné karty zahrál.
Souboj započal a do zvuku koled se sem tam ozvalo šustění karet a vítězné pokřiky zúčastněných. Čas postupně plynul, pomalu se odehrál poslední zápas a děti už jen nedočkavě čekaly na výsledky.
Nejlepší hráči za svůj krásný výkon dostali odměnu ve formě školního diáře.

Ve výsledku byl ale vítěz každý, protože, jak se říká, není důležité vyhrát ale zúčastnit se.
Nakonec nás všechny navštívil Mikuláš a nechal dětem nějakou tu sladkou odměnu za snahu.  Barbora Kupková 9. odd. ŠD

ŠD – ČLOVÍČKŮV ZPRAVODAJ – prosinec

Advent- čas, který je pro děti především časem očekávání vánočních prázdnin a nadělování dárků. Jak probíhal v našem oddělení? Začali jsme slunečnou, ale mrznoucí adventní procházkou a povídáním o přáních a touhách. Ve školní družině jsme si vánočně vyzdobili, poslouchali koledy a vyráběli kominíčky štěstí, ve školní kuchyňce napekli cukroví, ptáčkům nasypali zobání, ale nejvíce času jsme věnovali přípravě tradiční vánoční čajovny pro naše maminky, tatínky, babičky… Letos jsme nacvičili zpívanou pohádku Šípková Růženka. V den vystoupení stoupala nervozita a napětí, všichni čekali, kdy budeme začínat. pokračovat ve čtení

ŠD – Advent ve školní družině

Závěr loňského roku jsme se dětem v naší školní družině snažili zpestřit programem, který byl zaměřen na lidové tradice, spojené s obdobím adventu, vánoční zvyky a pomoc zvěři v zimě.
V období kolem Mikuláše jsme uspořádali pro děti odpoledne s názvem „S čerty nejsou žerty“, kdy jsme hráli zábavné hry a soutěže.
Tři oddělení naší školní družiny navštívila důl Marie, kde se děti vydaly na cestu do pekla. Tam na ně čekal Permon, permoníci a čert a někteří zlobivci museli své chování vykoupit básničkou nebo písničkou. Pak se všichni vydali na povrch, kde je v nebi očekával Mikuláš, svatý Petr a anděl a předali dětem mikulášskou nadílku.
Na vánočním jarmarku jsme mohli nabídnout zájemcům své výrobky a sami jsme si také mohli zakoupit různé svícny, ozdoby a dárky pro své nejbližší. čtěte více

ŠD – Mikulášská na Marii

Dne 6.12.2019 se děti z druhého, čtvrtého a devátého oddělení ŠD účastnily mikulášské nadílky na dole Marie. Ze školy jsme se pěšky vydali na Březové hory, kde na nás čekal průvodce, který nás zavedl do podzemí za jeho vládcem Permonem. Ten nás všechny seznámil se správným hornickým pozdravem, kterým jediným se má v podzemí zdravit, „Zdař Bůh“. Poté nás dovedl před brány pekelné, kde na nás čekali čerti s jejich seznamem hříšníků. Naštěstí se všechny děti dostaly z pekla ven – některé s malým pokáráním – a mohly tak jít do nebíčka, kde na ně čekal Mikuláš, svatý Petr a anděl s nadílkou. Akce se dětem velice líbila i přes to, že některé děti dostaly od čertů varování do příštího roku. Jitka Kupková, Svatava Řechková  foto

Drakiáda v ŠD

Jako každoročně na podzim jsme i v letošním školním roce uspořádali v naší školní družině drakiádu. Jedná se o akci, do níž se zapojují i rodiče a pouštějí draky spolu se svými ratolestmi. Každý zájemce si přinesl draka a už jsme jen doufali, že bude vítr foukat natolik, aby draci létali a ukázali ve větru svou pestrost a krásu. Hlavně naši prvňáčci byli natěšení, protože drakiádu ve škole absolvovali poprvé. Majitelé draků s nejdelším ocasem se mohli radovat ze sladké odměny. Počasí nám přálo a celá akce se nám vydařila.  Renata Roubová  foto

ŠD – Návštěva Svatohorského poutního muzea

Dne 27.9.2019 navštívily děti z 2., 3. a 4. oddělení školní družiny Svatohorské poutní muzeum. Cesta na Svatou Horu malým poutníkům trvala něco málo přes půl hodiny.
Na Svaté Hoře už na nás čekala paní Jechortová a zavedla nás do muzea.Na začátku dětem něco pověděla o historii Svaté Hory a zároveň jim rozdala pracovní listy. Podle těchto listů děti hledaly různá znamení rozmístěná v prostoru muzea a plnily úkoly.
Jsou zde exponáty jak ze sbírek Svaté Hory, tak i to, co se nalezlo při rekonstrukci. K vidění byly například domácí oltáře, různé relikviáře, talíře, kachličky a jiné předměty. Největším lákadlem byla samozřejmě soška Panny Marie Svatohorské, která je umístěna ve vitríně na začátku muzea, a také některé z jejích šatiček, kterých má v šatníku více než sto. Jedny z nich šila i dcera Marie Terezie – jsou tedy skoro 200 let staré.
Na závěr jsme se s dětmi vypravili ke 400 let starému Svatováclavskému dubu. Ten je potomkem dubu, který je úzce spjat se vznikem Svaté Hory. Výlet se dětem velice líbil. Jitka Kupková, ŠD  foto

ŠD – Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 6. září 2019 navštívili naši školní družinu příbramští policisté s programem „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zaměřeným na dopravní výchovu. Akce se konala na školním hřišti. Děti byly seznámeny se základními dopravními značkami, zásadami při vstupu do vozovky, dozvěděly se, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jako cyklisté. Zároveň si mohly prohlédnout policejní vůz, vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, pouta, prohlédnout si přenosný defibrilátor, o kterém se dozvěděly jak funguje a získaly více podrobností o práci policistů.
Dětem se setkání s policisty líbilo a přineslo jim poučení. Na závěr dostali všichni účastníci vystřihovánku policejního vozu a samolepku s maskotem projektu.
Děkujeme policistům za to, že se dětem věnovali, trpělivě odpovídali na jejich otázky a tímto jim zprostředkovali poučení a nevšední zážitek. Jitka Kupková ŠD