XVI. festival pěveckých sborů

XVI. festival pěveckých sborů se konal v sobotu 19. 10. v aule ZŠ Jiráskovy Sady a jako tradičně se se svým programem zapojil i pěvecký sbor naší školy JÁSAN pod vedením pana učitele Heráka s pásmem k 30. výročí sametové revoluce.
Vystoupení  se divákům líbilo. Pochvala patří  všem členům pěveckého sboru i  vynikajícím sólistům N. Čmuchařové, M. Studené a L. Vančurovi. Alžběta Neporová, 9.C

Přírodovědný klokan

V minulém týdnu proběhla na naší škole matematicko-přírodopisná soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků a celkem se řešení úloh účastnilo 26 soutěžících. Okruhy otázek byly z oborů matematika, přírodopis, zeměpis a fyzika.
Všichni účastníci se snažili o co nejlepší výsledek, ale vítěz mohl být jen jeden. Se ziskem 73 bodů soutěž vyhrál Tomáš Holeček z 9. A. Na pomyslné stupně vítězů ho doprovodila na druhém místě Adéla Stránská 8. D (64 b) a Anna Dvořáková 9. C (63 b) na místě třetím.
Všem účastníkům děkuji za účast a za snahu. Některé otázky byly vskutku složité. Mgr. Jan Hradecký
ukazky otazek_prirodovedny_klokan

Přespolní běh

Tak máme nový školní rok, a školní sportovní liga začala (jako každoročně) přespolním během. Vydali jsme se s 32 dětmi na Nový rybník, kde si děti poměřily síly v běhu dlouhém podle kategorií – 1 km, 1,5 km nebo 2 km. Celkem se sešlo 13 škol, takže účast byla opravdu veliká. V kategoriích na 1. stupni startovalo vždy 40 dětí, na 2. stupni dokonce 65 dětí v kategorii. Všichni předvedli své nejlepší výkony, za zmínku stojí především 2 medailová umístění – Jirka Tůma (3. A) a Standa Burda (9. B). Další výborné běhy předvedli: A. Kubová (4. místo), Z. Krejčíková (4. místo). Mgr. Kateřina Hradecká Ostatní umístění v první dvacítce

Ohlédnutí za biologickou olympiádou

10. a 16. 4 se konalo okresní kolo biologické olympiády. Letošní téma se neslo v duchu výměny látek a energií v organismech. Ze školního kola postoupili v mladší kategorii Filip Doubek a Jakub Knol ze 7. B a Katrin Hellerová ze 7. C, ve starší kategorii pak Petr Doubek 9. C a Denis Výrobník 9. B. Všichni jmenovaní byli nejlepšími řešiteli školního kola, které vyhrál Kuba Knol a Denis Vyrobík (za starší).
Podmínkou účasti v okresním kole bylo nejen vyhrát Školní kolo, ale také vypracovat samostatný laboratorní úkol na dané téma. V samotné soutěži se poté hodnotí písemný test, praktické poznávání živočichů, rostlin a hub, laboratorní práce a samozřejmě již zmíněný vstupní úkol.

Našim žákům se dařilo výborně a výsledky okresního kola jsou následující:
Mladší:            Katrin Hellerová 4. místo, Jakub Knol 5. místo a Filip Doubek 10. místo
Starší:              Denis Vyrobík 7. místo a Petr Doubek 16. místo

Jistě stojí za zmínku, že před Katrin a Kubou se umístili jen studenti gymnázií. Výsledky všech si zaslouží pochvalu za úspěšnou reprezentaci naší školy a všem účastníkům patří velký dík. Mgr.Jan Hradecký

pro zajímavost pár testových otázek kategorie 6. – 7.ročník

Štafetový pohár – krajské finále

Velmi zajímavou sportovní akcí se v posledních třech letech stal také Štafetový pohár. Pořádá ho přímo atletický svaz ve spolupráci s atletickými oddíly. A musím říct, že na dobré organizaci a materiálním zabezpečení je to znát. O celé akci je více napsáno v článku z okresního kola.
Krajské finále probíhalo letos v Berouně a zúčastnilo se ho celkem 14 škol. Naše 11. místo z tohoto pohledu nevypadá jako kdoví jaký úspěch. Ale určitě to nebereme jako nějakou tragédii. Holkám a klukům se rozhodně nedala upřít snaha ale soupeři byli tentokrát prostě rychlejší. Navíc celá akce probíhala za téměř neustálého deště, takže to nebyla zrovna atletická pohodička.
Ještě jednou děkuji všem žákům, kteří skvěle reprezentovali naši školu!!! Mgr. Josef Halaburda

Jaru vládne atletika

Školní sportovní liga se blíží do finále. A jejím každoročním vyvrcholením jsou atletické soutěže. A nyní máme za sebou Pohár rozhlasu pro II. stupeň. V něm jsou družstva rozdělena na holky a kluky a navíc ještě na kategorii 6. – 7. tříd a 8 .- 9. tříd.
Letošní až nezvykle slunečné počasí nám umožnilo dobře se na tyto soutěže připravit. A výsledky tomu odpovídaly. Největší radost nám udělala družstva dívek, která v obou kategoriích zvítězila. Ale o tom se dočtete jinde. Družstva kluků skončila na krásném 2. místě ve III.kategorii a na slušném 6. místě v kategorii IV – pro doplnění v této kategorii bylo celkem 14 družstev. Mgr. Josef Halaburda

Slavnostní vyhodnocení soutěž Napiš pro mě …

Pozvánka Napiš pro mě 1Rok se s rokem sešel a v zimní zahradě naší školy se uskutečnilo opět vyhodnocení literárně – výtvarné soutěže Napiš pro mě …, a to již podeváté. Tentokrát přijali pozvání místostarosta města Příbram, které se finančně spolupodílelo na tomto projektu, Mgr. Václav Švenda a také herec, moderátor, bavič a držitel letošního Českého lva Pavel Nový. Oba vyhodnoceným žákům (Výsledky soutěže) společně s ředitelkou školy Danou Křápkovou předali ceny (poukázky na nákup knih a výtvarných potřeb, časopis – speciál se všemi vítěznými pracemi, pamětní list a tužku s logem školy), Pavel Nový pak přečetl nejzdařilejší práci celé soutěže (Lucie Zemanová 7.C – Kdyby si věci psaly deník).  Celým slavnostním odpolednem doprovázeli moderátoři Michaela Francová (9.B) a Jakub Pokorný (8.B), které skvěle doplnila hudební a pěvecká vystoupení žáků I. a II. stupně. Poděkování však patří nejen všem zúčastněným, ať už v rolích hostů, nominovaných žáků a jejich rodičů, moderátorů či účinkujících, ale zejména pak i všem těm dalším, kteří se na projektu podíleli, zvláště pak učitelům českého jazyka a výtvarné výchovy, bez kterých by tato soutěž vůbec neproběhla. Mgr. Václav Havlíček   foto

Biologická olympiáda 2018 – POHYB

Jako takovou malou předehru před olympijskými hrami, které právě probíhají, jsme pro žáky připravili školní kolo Biologické olympiády, které se konalo 1. 2. Téma letošního ročníku byl Pohyb. Přestože pohyb máme všichni spojený především s živočišnou říší, tak v biologické olympiádě se objevilo pár otázek, jež se týkaly pohybu v říši rostlin.
Do soutěže se přihlásilo okolo 30ti žáků do každé ze dvou kategorií. Ty jsou děleny dle ročníků na mladší 6. a 7. ročník a starší 8. a 9. ročník. Nutno podotknout, že ve škole se nijak speciálně na biologickou olympiádu nepřipravujeme. Žáci, kteří chtějí opravdu uspět, musí téma nastudovat sami z materiálů, které jsou veřejně k dispozici. Ukázka otázek starší kategorie čtěte více o řešitelích