Deskové hry s předškoláky

Dne 28. 2. 2020 jsme na naší škole přivítali budoucí školáčky, aby si vyzkoušeli pod vedením dětí ze čtvrtých tříd svou logiku, prostorovou představivost, postřeh a odhad. Ve skupinkách si zahráli nové hry, které využíváme v Klubu logiky a deskových her. Všichni si dopoledne příjemně užili, čtvrťáci si vyzkoušeli vést malé děti a předškoláčci zase jistě ocenili, že je vyučovali vrstevníci. Za všechny zúčastněné M. Silavecká a V. Márová

Vystoupení pro MŠ

Na základě úspěchu podzimního vystoupení pro rodiče ve středu 22.ledna žáci 4.A pozvali děti z mateřské školy na své vystoupení, které neslo název „Aby měl člověk blíž k člověku“. Zpívali písničky pánů Svěráka a Uhlíře, ty byly proložené básničkami Jiřího Žáčka. Celé vystoupení doplnily dvě krátké pohádky „Pohádka o Andulce“ a „Jak liška napálila medvídky“.Rodičům i předškolákům se vystoupení líbilo a my se budeme těšit na další setkání s nimi. Žáci 4.A s tř. učitelkou M. Bendovou

Divadelní představení pro MŠ

image001image003My žáci 4.B jsme nacvičili a zahráli divadelní ztvárnění „Nezbedné pohádky“ od Josefa Lady. Prvními diváky byli při vánočním posezení naši rodiče a pro úspěch jsme divadlo zahráli i dětem z MŠ. Jsou to naši budoucí prvňáčci a půlhodinové představení se jim moc líbilo. Děkujeme za návštěvu paní ředitelce a paní zástupkyni, které si na nás udělali čas ve svém pracovním programu. Žáci 4.B

Mikulášská pro 1. stupeň a MŠ

Hostinec

 

Rok s rokem se sešel a pěvecký sbor Jásan pod vedením pana učitele Vladimíra Heráka připravil mikulášské divadelní představení. V pondělí 4.12. se na něj přijdou podívat  děti z MŠ a některé třídy našeho 1. stupně a v úterý 5.12. zbytek žáků 1. stupně. A je na co se těšit, protože v hostinci “U Chytrého čerta” je opravdu veselo.

Funny English

IMG_6071V rámci několikaleté spolupráce s okolními mateřskými školami k nám 16. listopadu zavítaly 2 početné skupinky předškoláků ze 13. a 14. MŠ, aby se podívaly, jakým způsobem se v našich nejnižších ročnících vyučuje angličtina. Celkem si náš anglický program přišlo zhlédnout 56 dětí se 4 učitelkami. I tentokrát jsme si pro školku připravili zábavný program plný písniček a interaktivních her. Hlavním tématem byla farma a její zvířátka
Průvodci zábavnou “hodinou” Funny English, jak se i celá akce jmenovala, byli žáci 2. B pod vedením učitelek Lucie Bernatové a Martiny Čmuchařové. čtěte více + odkaz na foto

Den otevřené školy

dvere_2017V úterý 21.3.2017 proběhl tradiční Den otevřené školy. Během dopoledne nás navštívili předškoláčci ze sedmi mateřských škol. Všechny paní učitelky si pro ně připravily zajímavý program, nechyběla pohádka O dvanácti měsíčkách třídy 5.B, tanečky třídy 3.C, pohyb v tělocvičně, ukázková hodina anglického jazyka. Z ostatních tříd si děti odnesly vlastnoručně vyrobené záložky, rybky, kornouty a jiné výrobky. Všechny děti i paní učitelky odcházely spokojené také díky zodpovědným a trpělivým průvodcům, tentokrát žákům z 5.A. Odpoledne byla škola otevřena hlavně pro rodiče, kteří se přišli informovat a také se na školu podívat „zevnitř“. Kladně pak hodnotili práci učitelů, průvodců, vybavení tříd i výzdobu chodeb. Děkujeme všem za návštěvu. (kolektiv žaků 5.A)   foto

Divadélko ve škole – článek MŠ Školní

S velkou radostí jsme přijali pozvání na divadelní představení, které si pro nás připravily děti ze ZŠ Školní ze třídy  4.D pod vedením p. učitelky Martiny Čmuchařové.  Děti si pro nás připravily muzikální pohádku o DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Děti ze školky seděly na židličkách jako přibité s pusinkami dokořán a pozorně poslouchaly. Někteří herci a herečky se do svých rolí vžili tak, že až džbánky padaly.  Je až neuvěřitelné, že z dětí, které byly nedávno ve školce, jsou již čtvrťáci a pracují naprosto samostatně a sebevědomě. Macecha, Holena, Maruška a ženich si svou roli opravdu užívali. I jedenáct měsíčků (dvanáctý byl nemocen) nezůstávalo pozadu a jejich výkon byl naprosto skvělý. Andělské hlasy i souhra sboru se postaraly o to, že jsem musela zamáčknout  i slzu dojetí v oku.

Dětem a paní učitelce patří velké díky za příjemné dopoledne s krásnými písničkami a skvělými hereckými výkony. Těšíme se na další setkání.

Za MŠ Školní  Veronika Pitelková

Hrátky s angličtinou – článek MŠ Školní

29. února jsme se s předškoláky ze 3.a 4.třídy MŠ Školní zúčastnily programu Hrátky s AJ pod vedením paní učitelek Martiny Čmuchařové a Jany Žákové. Žáci druhých tříd nám předvedli, že výuka na této škole je vlastně zábava a budoucí školáci se mají na co těšit. Od začátku do konce byl program „Farma a její zvířátka“ veselý, hravý a nápaditý. Paní učitelky dokázaly zohlednit schopnosti předškolních dětí a navázat na několik anglických slovíček, která už znají. Motivace loutkou holčičky Chloe odbourala poslední ostych. Děti z MŠ byly po celou dobu aktivně zapojené, cítily ze strany druháčků podporu a ochotu pomoci. čtěte více

Spolupráce s MŠ – Zábavná angličtina

image001Na naší škole již několikátým rokem pokračuje těsná spolupráce s přilehlými MŠ.
Dne 29.2. k nám do školy zavítali předškoláci z 13. a 14. MŠ, abychom jim ukázali, jakým způsobem se u nás žáci nejnižších dvou tříd učí anglicky. Průvodci zábavnou “hodinou” Fun with English, jak se i celá akce jmenovala, byli žáci 2.B a 2.C pod vedením Martiny Čmuchařové a Jany Žákové. Také několik šikovných šesťáků pomáhalo s organizací a hladkým průběhem anglického rána. Během dvou hodin se v jazykové učebně naší školy vystřídalo skoro 50 předškoláčků. Tématem hodiny byla Farma a její zvířátka. čtěte více + foto

Spolupráce s MŠ – jak jsme zahradničili

zahrada20.10. 2015 – Předposlední říjnové úterý jsme se vydali se žáky ekologického semináře na pomoc mateřské školce naproti Základní škole ve Školní ulici. Pomáhali jsme se zahradnickými pracemi jako sázení keříků, příprava bylinkových záhonků, zarovnávání půdy nebo rozvážení a přihrnování mulčovací kůry ke keříkům a rostlinkám. foto čtěte více