Celoškolní sběr starého papíru 2017 – 2018

Dvě sběrová období:532acdd16e6314.420364696
1.    část od 6. listopadu do 16. listopadu 2017
2.    část od 16. dubna do 27. dubna 2018

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.

V uplynulém školním roce Naše škola odevzdala k recyklaci 31 250 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.

Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat.