ŠVP ZV

01 – identifikacni _udaje
02- charakteristika_skoly
03_charakteristika SVP ZV
04 – ucebni_plan
05 – ucebni_osnovy
05.01 – Cesky_jazyk_literatura
05.02 – Anglicky_jazyk
05.03 – Nemecky_jazyk
05.04 – Matematika
05.05 – Informatika
05.06 – Prvouka
05.07 – Prirodoveda
05.08 – Vlastiveda
05.09 – Dejepis
05.10 – Obcanska_vychova
05.11 – Fyzika
05.12 – Chemie
05.13 – Přírodopis
05.14 – Zeměpis
05.15 – Hudební výchova
05.16 – Výtvarná výchova
05.17 – Výchova ke zdraví
05.18 – Tělesná výchova
05.19 – Praktické činnosti
05.20 – Svět práce
05.21- Dramatická výchova
05.22 – VP_pece o domácnost
05.23 – VP_ekologicky_seminar
05.24 – VP_informatika
05.25 – VP_keramika
05.26 – VP_konverzace_v_Aj
05.27 – VP_medialni_vychova
05.28 – VP_prace_s_technickymi_materialy
05.29 – VP_prirodovedni_seminar
05.30 – VP_rysovani
05.31 – VP_seminář z českého jazyka
05.32 – VP_seminař_z_matematiky
05.33 – VP_spolecenskovedni_seminar
05.34 – VP_sportovni_vychova
05.35 – VP_vizuální kultura
05.36 – VP_vytvarne_cinnosti
 

Dodatek k ŠVP ZV_1_Comenia
Dodatek k ŠVP ZV 2_inkluze
Dodatek k ŠVP ZV 3_plavani
Dodatek k ŠVP ZV 4_PSPP
Dodatek k ŠVP ZV 5_změna ředitele