DOL U SEDLICE – pátrání po stopách zvěře

uvodOzdravný pobyt 6. ročníků, jež proběhl od 2. 10. – 7. 10., jsme připravili na téma Les a myslivost. Využili jsme při tom znalost okolí Mgr. Zdeňka Mikeše, který pochází ze Sedlice a navíc je myslivec. Ke splnění témat jsme využívali přilehlé lesy a louky, kterými se tato krajina vyznačuje. Z aktivit bych jmenoval například mapování okolí, odlévání stop ze sádry, střelba ze vzduchovky, rozbor zbraní brokovnice a kulovnice, využití koster lebek a paroží a povídání o myslivosti jako takové.  foto Jako velmi povedený bych hodnotil celodenní výlet do Blatné, kde jsme absolvovali 5km chůzí na vlak, poté cesta vlakem, vycházka v blatenském zámeckém parku s pozorováním daňků a návštěva samotného centra Blatné s rozchodem a nákupem. Cesta zpět do Dolu byla obdobná, jen delší trasou. Při ní jsme poznali nové stezky v okolí a během několika zastávek jsme si řekli pár informací o dalších lesních organismech, jako jsou třeba lišejníky. Žáci dohromady zvládli okolo 16ti km. Nesmíme zapomenout také na karneval se zaměřením na les. Na sportování se čas najde vždycky a nesmí chybět. To naše vyplnilo veškerý volný čas, jež jsme netrávili aktivitami spojenými s myslivostí.
Součástí OZP byla osobnostně-sociální výchova v podání sdružení Odyssea, kdy každá třída absolvovala jednodenní stmelovací kurz pod vedením lektorů ze sdružení Odyssea.
Dol u Sedlice je malá vesnička, s velkými možnostmi. Tato vesnička zahrnuje vlastně jen rekreační zařízení Radost, kde jsme byli ubytováni. Ubytování je sice staršího ražení, to je ale vykoupeno skvělými možnostmi pro provozování aktivit v okolí i přímo v areálu. Pro naše aktivity jsme mohli využívat 3 venkovní hřiště, 1 velká travnatá plocha, 1 velká tělocvična, 3 velké klubovny a jídelnu (též jako klubovnu). Samozřejmostí jsou přilehlé louky a lesy, jež Radost obklopují.    Mgr. Jan Hradecký