Dopravní výchova

1. a 3. dubna 2019 se 5. – 8.ročníky zúčastnily projektu v rámci dopravní výchovy. V galerii nejprve žáci shlédli videa od BESIPU na téma Cyklista, Chodec a Vidět a být viděn.Poté vyplňovali křížovky věnované těmto videím. V učebně školní družiny pak procházeli stanovišti s dopravní tématikou – pojmenovávali části jízdního kola, popisovali složení autolékárničky, třídili a pak i poznávali dopravní značky, řešili dopravní situace na modelech křižovatek. S celou organizací nám pomáhali žáci 9.C, za což jim chceme touto cestou poděkovat. Mgr. Eva Humlová a Mgr. Zdeněk Mikeš   foto