Důležité upozornění !!!

radovky_trnova_info_panacekZŠ Školní ve spolupráci s městem Příbram zahájí 30. října 2017 další etapu výměny oken, která se tentokrát dotkne celého areálu tělocvičen. Z tohoto důvodu bude od výše uvedeného data areál tělocvičen pro jakoukoli tělovýchovnou činnost uzavřen. 1. – 3. ročník bude pro TV využívat prostory Galerie a Školního divadla, 4. – 9. ročník prostory atletického tunelu, popř. za dobrého počasí venkovních sportovišť. Informace o fungování sportovních kroužků obdrží žáci od svého vedoucího, odpolední a večerní tělovýchovná činnost mimoškolních složek je zrušena. Přibližný termín ukončení rekonstrukce tělocvičen je plánován na 14. prosince 2017.