Funny English

IMG_6071V rámci několikaleté spolupráce s okolními mateřskými školami k nám 16. listopadu zavítaly 2 početné skupinky předškoláků ze 13. a 14. MŠ, aby se podívaly, jakým způsobem se v našich nejnižších ročnících vyučuje angličtina. Celkem si náš anglický program přišlo zhlédnout 56 dětí se 4 učitelkami. I tentokrát jsme si pro školku připravili zábavný program plný písniček a interaktivních her. Hlavním tématem byla farma a její zvířátka
Průvodci zábavnou “hodinou” Funny English, jak se i celá akce jmenovala, byli žáci 2. B pod vedením učitelek Lucie Bernatové a Martiny Čmuchařové.
Žáci 2. B přivítali malé diváky anglickou písničkou Hello s pohybovým doprovodem, dále ukázali pomocí dalších písniček, říkadel a krátkých mluvených cvičení, že znají spoustu zvířátek a jejich zvuky, dokáží reagovat na anglické pokyny, odpovědět na jednoduché otázky, vést krátké rozhovory atd. V druhé polovině programu si každý druháček vybral k sobě svého předškoláka a společně plnili jednoduché tematické úkoly. Předškoláci byli velmi šikovní a někteří ani nepotřebovali pomoc svých školních asistentů. V závěru hodiny si také vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí. Rozloučení proběhlo jak jinak, než společným anglickým zpíváním písničky Goodbye.
Jako odměnu si děti odnesly nejen sladkou dobrůtku, ale i obrázek Chloe  – postavička, která provází výukou angličtiny v 1. a 2. třídě a se kterou se předškoláci měli možnost seznámit v předchozím programu.
Dle usměvavých tváří všech zúčastněných dětí se společné dopoledne věnované angličtině povedlo. Na předškoláky se již moc těšíme a doufáme, že se jim u nás bude líbit, a to nejen v hodinách angličtiny.
Mgr. Martina Čmuchařová, Mgr. Lucie Bernatová   foto