Personální zajištění

Vedení školy, provozní zaměstnanci:

Ing. Klára Karlíková ředitelka školy karlikova@7zs.pb.cz
724 244 154
Mgr. Eva Šináglová zástupkyně pro 1.stupeň sinaglova@7zs.pb.cz
607 058 743
Mgr. Hana Rubá zástupkyně pro 2. stupeň ruba@7zs.pb.cz
Mgr. Jan Hradecký zástupce ředitelky pro věci organizační, koordinátor EVVO hradecky@7zs.pb.cz
Věra Doláková vedoucí vychovatelka ŠD dolakova@7zs.pb.cz
Mgr. Monika Průchová vedoucí projektů, koordinátorka ICT a ŠVP pruchova@7zs.pb.cz
Mgr. Petr Noha správce počítačové sítě noha@7zs.pb.cz
Martina Karasová finanční účetní, ekonomka karasova@7zs.pb.cz
Vladimíra Vitoušová mzdová účetní vitousova@7zs.pb.cz

Výchovní poradci, speciální pedagogové

Mgr. Jana Cingelová výchovná poradkyně pro 1.stupeň cingelova@7zs.pb.cz
Mgr. Hana Rubá výchovná poradkyně pro 2.stupeň ruba@7zs.pb.cz
Mgr. Eva Šináglová
Mgr. Lucie Bernatová
speciální pedagog sinaglova@7zs.pb.cz
bernatova@7zs.pb.cz
Mgr. Jaroslava Krešová  školní metodik prevence kresova@7zs.pb.cz 

vyučující 1. stupně:

1. A Mgr. Monika Bendová bendovam@7zs.pb.cz
1. B Mgr. Radka Kopičková kopickova@7zs.pb.cz
1. C Mgr. Ivana Neporová neporova@7zs.pb.cz
2. A Mgr. Sylva Eliášová  eliasova@7zs.pb.cz
2. B Mgr. Lenka Cvrková cvrkova@7zs.pb.cz
2. C Mgr. Kateřina Nováková katerina.novakova@7zs.pb.cz
2. D Mgr. Eva Humlová humlova@7zs.pb.cz
3. A Mgr. Jarmila Pavlásková pavlaskova@7zs.pb.cz
3. B Mgr. Radka Andršová andrsova@7zs.pb.cz
3. C Mgr. Ivana Šobrová sobrova@7zs.pb.cz
4. A Mgr. Eva Teclová teclova@7zs.pb.cz
4. B Mgr. Martina Čmuchařová cmucharova@7zs.pb.cz
4. C  Mgr.Hana Lulková  lulkova@7zs.pb.cz
4. D Mgr. Veronika Krůtová krutova@7zs.pb.cz
5. A Mgr.Vladimíra Márová marova@7zs.pb.cz
5. B Mgr.Markéta Kubalová kubalova@7zs.pb.cz
5. C Mgr. Jana Cingelová cingelova@7zs.pb.cz
5.D Mgr. Michaela Silavecká  silavecka@7zs.pb.cz

Bez třídnictví: Mgr. Lucie Bernatová, Bc.Veronika Patáková

 

vyučující 2. stupně:

6. A  Mgr. Barbora Jandová   jandova@7zs.pb.cz
6. B  Ing. Stanislav Karas             607 058 645       karas@7zs.pb.cz 
6. C  Mgr. Karolína Staňková           607 058 073 stankova@7zs.pb.cz
6. D  Ing. Jana Brunnerová   brunnerova@7zs.pb.cz
7. A  Mgr. Štěpánka Kalivodová 607 058 264  kalivodova@7zs.pb.cz
7. B Mgr. Jaroslava Krešová  774 349 379 kresova@7zs.pb.cz 
7. C Mgr. Jiří Jílek                            604 931 039     jilek@7zs.pb.cz
7. D Mgr. Tomáš Majer                       721 247 432 majer@7zs.pb.cz
8. A Mgr. Markéta Nováková             607 058 194 novakova1@7zs.pb.cz
8. B Mgr. Dana Vondrášková 607 058 586     vondraskova@7zs.pb.cz 
8. C Mgr. Kateřina Hradecká 607 058 201 k.hradecka@7zs.pb.cz
8. D Mgr. Josef Halaburda 774 826 360     halaburda@7zs.pb.cz
9. A Mgr. Jan Hradecký  607 058 681     hradecky@7zs.pb.cz 
9. B Ing. Naděžda Kozáková 607 058 656      kozakova@7zs.pb.cz
9. C Mgr. Alena Bílková 607 058 680      bilkova@7zs.pb.cz
9. D Ing. Nikol Eliášová 607 058 236      eliasova.n@7zs.pb.cz
  Mgr. Jarmila Kadlecová 607 058 249 kadlecova.jarmila@7zs.pb.cz
  Bc. Michaela Kvasnicová 607 057 454 kvasnicova@7zs.pb.cz 
  Mgr. Monika Průchová 607 058 263        pruchova@7zs.pb.cz   
  Mgr. Petr Noha  607 058 120 noha@7zs.pb.cz 
  Mgr. Hana Vrzalová              607 057 702     vrzalova@7zs.pb.cz  
  Mgr. Vladimír Herák   herak@7zs.pb.cz 
  Bc. Lucie Kratochvílová           607 058 137 kratochvilova@7zs.pb.cz 
  Mgr. Pavlína Kotlíková              607 057 581 kotlikova@7zs.pb.cz
  Mgr. Jan Zikmund    zikmund@7zs.pb.cz 
  Mgr. Valentina Soranzo   soranzo@7zs.pb.cz
  Mgr. Dagmar Felixová                    felixova@7zs.pb.cz 
  Bc. Tadeáš Balík                         balik@7zs.pb.cz     
  Mgr. Žanna Majerová          majerova@7zs.pb.cz 

 

asistenti pedagoga a školní asistenti: 
Jana Kabátová, Zuzana Knolová, Soňa Klímová, Blanka Flíčková, Veronika Patáková, Barbora Kupková
vychovatelky školní družiny:

Věra Doláková  dolakova@7zs.pb.cz  vedoucí vychovatelka, 1. oddělení
Jitka Kupková   kupkova@7zs.pb.cz   2. oddělení
Renata Roubová   roubova@7zs.pb.cz    3. oddělení
Svatava Řechková                      rechkova@7zs.pb.cz    4. oddělení
Jana Kabátová kabatova@7zs.pb.cz  5. oddělení
Vladislava Schacherlová schacherlova@7zs.pb.cz  6. oddělení
Helena Čiháková cihakova@7zs.pb.cz 7. oddělení
Vladimíra Kaiserová kaiserova@7zs.pb.cz  8. oddělení
Barbora Kupková    9. oddělení