Personální zajištění

Vedení školy, provozní zaměstnanci:

Ing. Klára Karlíková ředitelka školy karlikova@skolni.pb.cz
724 244 154
Mgr. Eva Šináglová zástupkyně pro 1.stupeň sinaglova@skolni.pb.cz
607 058 743
Mgr. Hana Rubá zástupkyně pro 2. stupeň ruba@skolni.pb.cz
Mgr. Jan Hradecký zástupce ředitelky pro věci organizační, koordinátor EVVO hradecky@skolni.pb.cz
Věra Doláková vedoucí vychovatelka ŠD dolakova@skolni.pb.cz
Mgr. Monika Průchová vedoucí projektů, koordinátorka ICT a ŠVP pruchova@skolni.pb.cz
Mgr. Petr Noha správce počítačové sítě (OSVČ) noha@skolni.pb.cz
Martina Karasová finanční účetní, ekonomka karasova@skolni.pb.cz
Vladimíra Vitoušová mzdová účetní vitousova@skolni.pb.cz

Výchovní poradci, speciální pedagogové

Mgr. Jana Cingelová výchovná poradkyně pro 1.stupeň cingelova@skolni.pb.cz
Mgr. Hana Rubá výchovná poradkyně pro 2.stupeň ruba@skolni.pb.cz
Mgr. Eva Šináglová
Mgr. Lucie Bernatová
speciální pedagog sinaglova@skolni.pb.cz
bernatova@skolni.pb.cz
Mgr. Jaroslava Krešová  školní metodik prevence kresova@skolni.pb.cz 

vyučující 1. stupně:

1. A Mgr. Monika Bendová bendovam@skolni.pb.cz
1. B Mgr. Radka Kopičková kopickova@skolni.pb.cz
1. C Mgr. Ivana Neporová neporova@skolni.pb.cz
2. A Mgr. Sylva Eliášová  eliasova@skolni.pb.cz
2. B Mgr. Lenka Cvrková cvrkova@skolni.pb.cz
2. C Mgr. Kateřina Nováková katerina.novakova@skolni.pb.cz
2. D Mgr. Eva Humlová humlova@skolni.pb.cz
3. A Mgr. Jarmila Pavlásková pavlaskova@skolni.pb.cz
3. B Mgr. Radka Andršová andrsova@skolni.pb.cz
3. C Mgr. Ivana Šobrová sobrova@skolni.pb.cz
4. A Mgr. Eva Teclová teclova@skolni.pb.cz
4. B Mgr. Martina Čmuchařová cmucharova@skolni.pb.cz
4. C  Mgr. Hana Lulková  lulkova@skolni.pb.cz
4. D Mgr. Veronika Krůtová krutova@skolni.pb.cz
5. A Mgr. Vladimíra Márová marova@skolni.pb.cz
5. B Mgr. Markéta Kubalová kubalova@skolni.pb.cz
5. C Mgr. Jana Cingelová cingelova@skolni.pb.cz
5.D Mgr. Michaela Silavecká  silavecka@skolni.pb.cz

vyučující 2. stupně:

6. A  Mgr. Barbora Jandová   jandova@skolni.pb.cz
6. B  Ing. Stanislav Karas 607 058 645       karas@skolni.pb.cz 
6. C  Mgr. Karolína Staňková 607 058 073 stankova@skolni.pb.cz
6. D  Ing. Jana Brunnerová   brunnerova@skolni.pb.cz
7. A  Mgr. Štěpánka Kalivodová 607 058 264  kalivodova@skolni.pb.cz
7. B Mgr. Jaroslava Krešová  774 349 379 kresova@skolni.pb.cz 
7. C Mgr. Jiří Jílek 604 931 039     jilek@skolni.pb.cz
7. D Mgr. Tomáš Majer; 721 247 432 majer@skolni.pb.cz
8. A Mgr. Markéta Nováková 607 058 194 novakova1@skolni.pb.cz
8. B Mgr. Dana Vondrášková 607 058 586 vondraskova@skolni.pb.cz
8. C Mgr. Kateřina Hradecká 607 058 201 k.hradecka@skolni.pb.cz
8. D Mgr. Josef Halaburda 774 826 360     halaburda@skolni.pb.cz
9. A Mgr. Jan Hradecký  607 058 681     hradecky@skolni.pb.cz 
9. B Ing. Naděžda Kozáková 607 058 656      kozakova@skolni.pb.cz
9. C Mgr. Alena Bílková 607 058 680      bilkova@skolni.pb.cz
9. D Ing. Nikol Eliášová 604 286 770    eliasova.n@skolni.pb.cz
  Mgr. Monika Průchová 607 058 263        pruchova@skolni.pb.cz   
  Bc. Michaela Kvasnicová 607 057 454 kvasnicova@skolni.pb.cz 
  Mgr. Petr Noha  607 058 120 noha@skolni.pb.cz 
  Mgr. Hana Vrzalová 607 057 702     vrzalova@skolni.pb.cz  
  Mgr. Vladimír Herák   herak@skolni.pb.cz 
  Bc. Lucie Kratochvílová           607 058 137 kratochvilova@skolni.pb.cz 
  Mgr. Pavlína Kotlíková              607 057 581 kotlikova@skolni.pb.cz
  Mgr. Jan Zikmund    zikmund@skolni.pb.cz 
  Mgr. Valentina Soranzo   soranzo@skolni.pb.cz
  Mgr. Dagmar Felixová   felixova@skolni.pb.cz 
  Bc. Tadeáš Balík         balik@skolni.pb.cz     
  Mgr. Žanna Majerová          majerova@skolni.pb.cz 

 

asistenti pedagoga a školní asistenti: 
Jana Kabátová, Barbora Kupková (viz vychovatelky ŠD)
Zuzana Knolová      knolova@skolni.pb.cz
Soňa Klímová          klimova@skolni.pb.cz
Blanka Flíčková       flickova@skolni.pb.cz
Bc. Veronika Patáková patakova@skolni.pb.cz

vychovatelky školní družiny:

Věra Doláková  dolakova@skolni.pb.cz  vedoucí vychovatelka, 1. oddělení
Jitka Kupková   kupkova@skolni.pb.cz   2. oddělení
Renata Roubová   roubova@skolni.pb.cz    3. oddělení
Svatava Řechková                      rechkova@skolni.pb.cz    4. oddělení
Jana Kabátová kabatova@skolni.pb.cz  5. oddělení
Vladislava Schacherlová schacherlova@skolni.pb.cz  6. oddělení
Helena Čiháková cihakova@skolni.pb.cz 7. oddělení
Vladimíra Kaiserová kaiserova@skolni.pb.cz  8. oddělení
Barbora Kupková  kupkova1@skolni.pb.cz  9. oddělení