listopad 2021

Akce a projekty listopad 2021

1.- 5.11. celá škola komunitní kruhy s třídními učiteli
1.11. 1. ročníky Trenéři do škol
1.11. 4. ročníky návštěva knihovny
1.11. 2. ročníky
Mobilní dopravní hřiště
1.11. 3. C a 3.D Netradiční třídnická hodina – Halloween
2.11. 3. ročník Trenéři do škol
2.11. 6. – 9. ročník školní kolo Pythagoriády
2.11. 5.A návštěva knihovny
2.11. 3.A Netradiční třídnická hodina – Halloween
2.11. 6.A, 6.B, 6.C Testování ČŠI – Čj
3.11. 2. ročníky návštěva knihovny
3.11. 6.D, 8.A, 8.B Testování ČŠI – Čj
4.11. 7. – 8. ročníky O pohár starosty města Příbram
4.11. 6.A a 6.C Testování ČŠI – M
5.11. 5. ročníky Spolupráce s Domem Natura – beseda s Janem Sovákem + výstava jeho prací
5.11. 2. a 3. ročníky plavecký výcvik
5.11. 6.B, 6.C, 8.C a 8.D Testování ČŠI – Čj a M
8.11. 1. ročníky Trenéři do škol
8.11. 4. ročníky a 5.A a 5.B Online svět I. – preventivní přednáška
8.11. 3.D návštěva knihovny
8.11. 8.A, 8.B a 8.D Testování ČŠI – M
9.11. 3. ročník Trenéři do škol
9.11. 8.C Testování ČŠI – M
9.11. 7.A, 6.C Mluvíme v bublinách – podpora čtenářské gramotnosti – přednáška v knihovně
9.11. zástupci tříd 3. – 9. ročník Setkání žákovského parlamentu
9.11. 6.A Spolupráce s Domem Natura – hodina s geologem zaměřená na paleontologii
10.11. 4.A návštěva knihovny
10.11. vybraní žáci Florbalový turnaj – základní školy, mladší kategorie
10.11. 9. ročník Hledá se mladý chemik
11.11. vybraní žáci Florbalový turnaj – základní školy, starší kategorie
11.11. 3.A návštěva knihovny
12.11. 2. a 3. ročníky plavecký výcvik
12.11. 5.C návštěva knihovny
15.11. 1. ročníky Trenéři do škol
15.11. 3.B návštěva knihovny
16.11. 3. ročník Trenéři do škol
16.11. ŠD Divadlo ŠD
17.11. celá škola Den boje za svobodu a demokracii
18.11. 1.stupeň projektový den – finanční gramotnost
18.11. 3.D Tvoření s rodiči – keramická dílna
19.11. 2. a 3. ročníky plavecký výcvik
19.11. 6.D Spolupráce s Domem Natura – hodina s geologem zaměřená na paleontologii
22.11. 1. ročníky Trenéři do škol
22.11. 2.A a 3.C návštěva knihovny
23.11. 3. ročníky Trenéři do škol
23.11. 5.C a 5.D Online svět I. – preventivní přednáška
23.11. 6. ročníky Online svět II. – preventivní přednáška
23.11. 2.C návštěva knihovny
23.11. učitelé pedagogická porada
24.11. 1.B a 4.A Příbramský anděl
24.11. 4.B návštěva knihovny
26.11. 2. a 3. ročníky plavecký výcvik
26.11. 5.D návštěva knihovny
29.11. 2.B návštěva knihovny
29.11. 1. ročníky Trenéři do škol
30.11. 3. ročníky Trenéři do škol
30.11. ŠD Divadlo ŠD
30.11. rodiče, vedení školy Schůzka vedení školy se zástupci tříd
30.11. rodiče žáků 9.tříd Schůzka se zástupci SŠ
30.11. rodiče žáků, učitelé Třídní schůzky 1.stupeň – 16:00, 2.stupeň – 17.00 – online