McDonald Cup

příloze posílám informace o projektu McDonald Cup. Místo tradičního turnaje organizátoři udělali jinou akci. Jako ve všech ostatních se jedná o plnění pohybových úkolů. Děti se s pomocí rodičů zaregistrují na stránkách organizátora a už se do toho mohou pustit.
Tady je to vylepšeno o případné zajímavé odměny od organizátora. 
Děti, které splní jednotlivé části a úkoly mají možnost si tam stáhnout svůj diplom. Takže by se Vám třeba mohli chtít pochlubit a tak.
Přeji stále pevné nervy a úsměv na rtech.  Mgr. Josef Halaburda