Mobilní dopravní hřiště – 1. ročník

V závěru školního  roku, za odměnu po celoroční práci, prvňáčci navštívili Mobilní dopravní hřiště,  program pro zpestření výuky dopravní výchovy, s kterým k nám přijela image001firma dopravní hřiště.eu z Olomouce.  Akce sice byla původně plánovaná ven, ale pro nepřízeň počasí se nakonec uskutečnila v tělocvičně. Než školáci usedli do malých elektroautíček a stali se účastníky „silničního provozu“, museli teoreticky zvládnout náležitá pravidla a poznat dopravní značky. A aby je opravdu dodržovali, na to dbali vyškolení „dopravní policisté“ s pravomocí udělovat pokuty za přestupky. Pokutami byla malá razítka tiskaná přímo na ruce.  foto

Akce se pro svoji atraktivitu dětem moc líbila a hlavně byla přínosen pro jejich bezpečnost při pohybování se v silničním provozu!  Za 1. třídy Mgr. Ivana Neporová