Comenia Script

comeniaComenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí.

K nácviku písma Comenia Script jsou připraveny písanky a mnoho dalších didaktických materiálů. Škola zajistila didaktické materiály pro výuku psaní Comenia Script pro analyticko syntetickou metodu výuky čtení.

Autorkou písma a doprovodných didaktických materiálů Comenia Script je Radana Lencová.

Na naší škole se začalo vyučovat v 1. ročnících od 1.9.2014. Výuku písma realizují kvalifikovaní pedagogové s příslušnou kvalifikací pro výuku na 1. stupni základní školy.  Toto písmo bude u žáka celou vzdělávací dráhu respektováno, žák se nebude přeučovat pro psaní běžně užívanou psací abecedou a zároveň mu bude umožněno naučit se běžně užívanou psací abecedu číst.  Žáky, kteří přestupují do školy a byli vyučováni psaní prostřednictvím běžně užívané psací abecedy, se nebudou nepřecvičovat a bude jim umožněno nadále psaní běžnou psací abecedou,

Charakteristika a výhody písma Comenia Script:

  • Jednoduchá velká abeceda, na rozdíl od složitých barokních tahů současného školního písma, které v praktickém životě téměř nepoužíváme.
  • Písmo má volitelný sklon.
  • Tvorba slov je podle renesančního principu psaní – jednoduchým přiřazováním. Tím se eliminuje nečitelnost písma, která vzniká mimo jiné z nepřerušovaného psacího tahu. Přiřazování písmen je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének – děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova, jak se to děje u písma na principu jednotažnosti.
  • Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou jednotažné písmo opouštějí. To se týká už i dětí na 1. stupni ZŠ.
  • Jednodušší písmo může být snáze čitelnější v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do Čech našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace.
  • Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.
  • Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu.
  • V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje.
  • Comenia Script zároveň navazuje na tvarovou tradici první české používané latinky u nás (9. stol. karolinská minuskula), na rozdíl od současného školního psacího písma, vycházejícího z krasopisných písem 19. stol., které byly do Čech přejaty v rámci estetické módní vlny (anglická krasopisná latinka – Cooperplate hand) prostřednictvím německého kurentu.

zdroje: http://projektcomeniascript.cz/index.php             http://www.lencova.eu/cs/uvod/comenia_script

Ukazka_CS_slova_CZ