Další akce a aktivity

Výjezdové akce:
Ozdravné pobyty pro žáky 2.,4.,6.,8. tříd – učení se v přírodě je zaměřeno na posílení pozitivních vztahů ve třídě, poznání spolužáků, třídního učitele i ostatních vyučujících

Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování pro 3. a 5. tříd

Kurz lyžování pro 7. tříd

Zájezd do Anglie, Německo

Exkurze – jsou tématický zaměřené  v jednotlivých ročnících.

Další aktivity:
Komunitní kruh – je účinnou prevencí vypořádání se s lehčími formami šikanování. Dětem dávají příležitost vyjádřit své myšlenky a pocity v bezpečném prostředí. Vytváření pozitivní atmosféry ve škole patří k nejdůležitějším faktorům prevence a souvisící samozřejmě  s nastavením vztahů mezi žáky a učiteli, žáky navzájem. Děti objeví, že se svými pocity nejsou samy, ale že i ostatní mají stejné touhy, obavy, problémy, pochybnosti, řeší konflikty a necítí se tak osamělí. Místo toho je povzbudí vědomí, že tyto věci sdílejí s ostatními a to jim pomůže akceptovat své vlastní city a cítit se s nimi dobře. Učí se při tom naslouchat druhým, zvyšují tím své seběvědomí, sebevyjádření a sebedůvěru.