Prezentace školy

Život v lavicích – redakční rada, složená ze žáků 1. i 2. stupně tvoří školní noviny, ze kterých se žáci, rodiče i veřejnost mohou dozvědět o akcích, novinkách a úspěších školy. Do rubrik mají možnost přispívat všichni žáci i učitelé školy. Školní noviny si zpracovává škola sama a tiskne v příbramské tiskárně. V budoucnosti bychom chtěli noviny vydávat pouze elektronicky.

Školní kalendář – školní kalendář zahrnuje nejlepší práce našich žáků, které vznikly při výuce výtvarné výchovy na obou stupních.

Humanitární sbírky – škola pořádá sbírky ve prospěch dětí nemocných nebo osamocených nebo na pomoc při odstraňování důsledků živelných katastrof.

Spolupráce s dětmi z mateřské školky – příprava různě zaměřených činností pro budoucí žáky prvních tříd, které připravují žáci naší školy v rámci výuky

Spolupráce se seniory – škola spolupracuje s příbramskými seniory. V době vánočních svátků děti připravují pro seniory kulturní vystoupení a dárky, které jim osobně předávají. Senioři navštěvují školu a mají možnost pracovat v tvůrčích dílnách.

Školní divadlo – navazuje na výuku dramatické výchovy, která má na škole dlouholetou tradici. Školní divadlo je vybavené pódiem, oponou, kulisami, loutkami, kostýmy a maňásky a lze jej využít nejen k výuce, ale i ke společným akcím s rodiči a prezentaci práce s dětmi.

Školní sbor Jásan – hudebně dramatické vystoupení na školních i obecních akcích.

Školní akademie – (ne)tradiční zakončení školního roku opakující se jednou za čtyři roky. Žákovská vystoupení pod taktovkou učitelů mohou rodiče shlédnout v Divadle A. Dvořáka v Příbrami