Projekty

rodice_vitani kingball recyklohrani odyssea comeniaskolicka
eu eeagrants

 

Výsledek obrázku pro super natureProgram Super-Nature – dynamický a zážitkový kurz výuky anglického jazyka v první a ve druhé třídě metodou Helen Doron. Pomocí obrázků o přírodě, ekologii, zvířatech, rostlinách  a o světě okolo se žáci učí slovní zásobu a vytváří první rozhovory. Výuka je propojena s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou. Metody a formy práce jsou založeny pouze na poslechu, pozorování, imitaci a hře.

Cambridge English  – na základě dlouhodobé podpory výuky anglického jazyka na naší škole, která je součástí školního vzdělávacího programu již od 1. ročníků, jsme rozšířili naší nabídku o možnost Cambridge English – přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky. Našim žákům 3. – 9. tříd jnabízíme možnost přihlásit se do přípravných jazykových kurzů Cambridge English přímo na naší škole. Jejich cílem je složení prestižních jazykových zkoušek na konci školního roku. Cambridge English jsou celosvětově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenosti a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Dovednosti žáků se rozvíjí a testují ve všech částech – v poslechu, psaní, čtení i mluveném projevu. Zkoušky jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte a motivace žáků v učení cizího jazyka.

Partnerství s Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“ ve Freibergu.  Spolupráce mezi oběma školami se datuje od podzimu 2016, kdy se nejprve vedení obou škol vzájemně navštívila ve svých školách a domluvilo se partnerství mezi naší školou a školou freibergskou. Dvakrát do roka se vybraní žáci obou škol sejdou – jednou v německé škole, podruhé u nás. Čekají je mezinárodního soupeření v nejrůznějších sportovních disciplínách (basketbal, volejbal, fotbal, florbal, vybíjená, stolní tenis, atletika), či uspořádání “Českého dne” v německé škole.Výsledkem spolupráce bude také vytvoření společného kalendáře s výtvarnými pracemi obou škol. Projekt probíhá za podpory Města Příbram.

Figurková školička – určená pro děti ve věku od 4 do 8 let, a zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Děti se formou školy hrou učí základním postupům logického myšlení, abstraktního vnímání a kreativního uvažování. Na šachovnici se šachovými figurkami je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod.

Recyklohraní – celostátní ekologický projekt pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

Ovoce a mléko do škol – žáci 1. – 9. tříd dostávají jedenkrát týdně ovoce nebo zeleninu a jedenkrát týdně mléko zdarma.