Školní soutěže

Školní sportovní turnaje – tradiční velikonoční a vánoční sportovní turnaje mezi třídami na 2. stupni o školní putovní pohár v míčových hrách.

O školní klíč – poslední utkání na konci školního roku žáků devátých ročníků a učitelů v míčovém trojboji, zakončené posezením ve školním ráji.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – soutěž probíhá na konci školního roku a je určena žákům 5. – 9. ročníku. Skládá se z několika částí – představení sama sebe, popis obrázku, povídání na vylosované téma (témata jsou známá před soutěží) a nakonec popis textu. Cílem soutěže je, aby se žáci dokázali dorozumět a odpovídat na otázky, které předem neznají.

Napiš pro mě – projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost a spolupráci žáků 1. a 2. stupně. Žáci 2. stupně píší a dle vyhlášených témat své práce pro mladší spolužáky, které si je potom v hodinách čtou a ilustrují.

V rámci výuky literatury probíhají přímo v oddělení knihovny Jana Drdy lekce knihovnicko-bibliografické přípravy žáků, které jsou zahrnuty do tématických plánů a jejichž cílem je přivést žáky k aktivnímu čtenářství.