Tradice

Dny otevřené školy – děti z 1. stupně se svými učitelkami připravují pro budoucí prvňáčky krátké programy, které mají ukázat, co všechno se ve škole naučí a čemu se mohou věnovat ve svém volném čase. Odpoledne pokračuje den pro rodiče i děti, kteří se mohou seznámit s celou školou a s vyučujícími 1.stupně.

Vítání prvňáčků – nové žáčky prvních tříd i jejich rodiče vítáme v jejich třídách, děti od paní ředitelky symbolický klíč od školy.

Netradiční zápis do 1. tříd – na jednotlivých stanovištích provází budoucí prvňáčky starší spolužáci v kostýmech k danému tématu

Vánoční jarmark – prodej výrobků žáků i rodičů s vánoční tématikou dotváří předvádění lidových vánočních technik a zvyků za doprovodu kulturních vystoupení školního pěveckého sboru

Mikulášská pro 1.stupeň – v učebně hudebny „Pekle“ členové pěveckého sboru Jásan (žáci 2. stupně) připravují divadelní program pro žáky 1.stupně. Ti pak zpívají, recitují a odnáší si drobné sladkosti od čertů, andělů a Mikuláše.

Žák roku, sportovec roku – nominace žáků na titul , slavnostní vyhodnocení a odměňování v závěru školního roku

Rozloučení se žáky 9. ročníků – probíhá poslední den školního roku ve školní galerii za přítomnosti žáků 9. tříd a pedagogického sboru. Součástí rozloučení je vyhodnocení žáků za reprezentaci školy a předání pamětních listů.
Poslední zvonění – navazuje na Rozloučení. Vycházející žáci procházejí ze školní galerie koridorem žáků z 1. a 2. tříd, kteří jim naposledy zvoní malými zvonečky. Za odměnu dostávají od nejstarších spolužáků sladkosti.

Napiš pro mě… – školní literární soutěž pro žáky 4.-9.ročníku doprovázená  výtvarnou soutěží. Tato soutěž má na naší škole již dlouholetou tradici, která vzešla ze soutěže dříve nazvané Napiš pro mě pohádku. Nyní se neomezuje jen na psaní pohádek, ale témata bývají rozmanitá – poezie, sci-fi, povídky, popis obrázků, úvahy… Soutěží ve ve třech kategoriích podle věku.