Výuka

 • podpora výuky cizích jazyků
 • podpora sportovních aktivit
 • podpora matematické gramotnosti
 • podpora čtenářské gramotnosti
 • podpora počítačové gramotnosti
 • podpora zájmové činnosti
 • podpora osobnostně-sociální výchovy
 • Svět práce
 • Dramatická výchova v 1. – 5. třídě
 • nové písmo Comenius script
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy
 • výuka německého jazyka od 7. třídy
 • TIP třída – třída indiviuální péče
 • v 6. a 7. ročníku 3 hodiny tělesné výchovy
 • volitelné předměty v 7. – 9. ročníku
 • komunitní kruh – podpora osobnostně sociální výchovy