Návštěva ze saského města Freiberg

V pátek 21.10.2016 navštívili naši školu díky podpoře Města Příbram zástupci ze saského města Freiberg, se kterým by naše škola chtěla navázat partnerství, konkrétně s místní školou (Oberschule “Gottfried Pabst von Ohain”). Proto k nám zavítali ředitel školy p.Heydenreich, učitel p.Taptič a také zástupce města p.Schwinger. Paní ředitelka D.Křápková ve spolupráci se zástupcem V.Havlíčkem a učitelkou německého jazyka logoŠ.Kalivodovou připravila dopolední program, ve kterém si německá návštěva nejen prohlédla naši školu, ze které byla více než nadšená, ale zúčastnila se i výuky němčiny v 9.ročníku, navštívila naše prvňáčky a poslechla si i vystoupení školního hudebního sboru Jásan. Ředitel školy p.Heydenreich se zajímal o celkový chod školy, školní vzdělávací program, jazykovou výuku, technické vybavení školy či sportovní aktivity, ale i o zájmovou činnost žáků či školní družinu. Velmi podnětnou se potom stala diskuse na téma další spolupráce, kdy naše škola jednak obdržela pozvání na návštěvu Freibergu a místní “oberschule” a jednak se výhledově domluvilo na jaro 2017 školní mezistátní sportovní utkání mezi žáky obou škol. Na závěr návštěvy si školy mezi sebou vyměnily dárky (propagační předměty z obou škol), aby se již mohly těšit na další setkání tentokrát v saském Freibergu.    Mgr. Václav Havlíček   foto