Odstartoval nový projekt na škole – Finanční gramotnost v praxi

Finanční gramotnost by měla v dnešní době patřit k základním dovednostem každého z nás. Odpovědnost, kterou na sebe dřív nebo později každý z nás bere, by měla být 20160622_102238podpořena základními znalostmi a dovednostmi z této oblasti. Zacházet s penězi by se měly děti naučit již od útlého věku. Abychom naše žáky seznámili s různými tématy z oblasti finanční gramotnosti co nejvíce, připravili jsme pro ně projektový den zaměřený na danou problematiku.Žáci 9. ročníků, kteří navštěvují seminář z matematiky, si pod vedením paní ředitelky Křápkové a paní učitelky Průchové připravili pro své mladší spolužáky 15 stanovišť, kde se plnily různé úkoly.  foto

Akce byla rozdělena do dvou dnů a byla připravena pro žáky 4. a 5. ročníků. Každý žák měl svou hrací kartičku a musel postupně obejít co nejvíce stanovišť. Žáci se seznámili s finančními produkty a trhem, naučili se pracovat s výčetkou peněz, počítali rozpočet rodiny, nakupovali z letáků, tipovali ceny zboží a počítali útratu v restauraci. V pexesech a přiřazovačkách si osvojili znalosti o našich bankovkách i cizích měnách. Dozvěděli se důležité věci o platebních kartách, měli možnost nakreslit si svou vlastní bankovku a dovyplnit si svou platební kartu, dokonce si kartu mohli vyzkoušet v modelu bankomatu…a ten opravdu vydával peníze J. Porovnávali ceny zájezdů v CK, na poště si měli možnost zahrát na úřednice a v pojišťovně se hravou formou setkali s druhy pojištění. Na počítači se v krátkém testíku seznámili s podnikáním. Získané vědomosti si mohli ověřit v osmisměrkách a křížovkách.

Dle úsměvu a zapálenosti dětí můžeme říci, že se jim projektový den líbil a věříme, že se již lépe zorientují ve světě financí.  za deváťáky ze semináře Mgr. Dana Křápková  a Mgr. Monika Průchová