Roční plán akcí

Září
  2.9.  Zahájení školního roku
  3.9.  Slavnostní předávání certifikátů Cambridge English
  6.9.  Zahájení plavání – 2. ročník
10.9.  Knihovna Jana Drdy – 2. ročník
10. – 13.9   Návštěva partnerské školy z Freibergu
12.9.  Školení financování školství , konference sportu
16.9.  Knihovna Jana Drdy – 4. ročníky
17.9.  Třídní schůzky
18.9.  Návštěva Parlamentu ČR
19.9.  Den techniky na SPŠ Příbram – 9. ročníky
26.9.  Přespolní běh –  Nový rybník
28.9. Státní svátek
30.9.- 5.10   Ozdravný pobyt –  6.třídy (penzion AKTIV – Lipno)

 Říjen
30.9.- 5.10   Ozdravný pobyt – 6.třídy (penzion AKTIV – Lipno)
  1.10.  Knihovna Jana Drdy – 5. ročníky
  1.10.  Zahájení činnosti kroužků
  4.10.  Knihovna Jana Drdy 3. ročníky
  5.10.  Světový den učitelů
14.10.  Exkurze Praha –  4.ročníky
15.10.  Setkání dětí se seniory
19.10.  Festival pěveckých sborů
21.10.  Zahájení sběrové akce
28.10.  Státní svátek
29. – 30.10. Podzimní prázdniny

Listopad
  1.11.  konec sběrové akce
  5.- 6.11. Mobilní dopravní hřiště 1. a 2.ročníky
18.11.  Knihovna Jana Drdy 4. ročníky
11.11.  Divadelní představení Čarodějnický učeň 3. a 4. ročníky
12.11.  Knihovna Jana Drdy 2. ročníky 
14.11.  Sametová – program k výročí 17. listopadu (zimní zahrada)
17.11.  Státní svátek
19.11.  Pedagogická rada
26.11.  Třídní schůzky
26.11.  Informační schůzka pro rodiče 9. ročníky

Prosinec
  4.12.  Mikulášská MŠ
  5.12.  Mikulášská 1.- 4. ročníky
  5.12.  Jazykově – poznávací zájezd do Německa – Dresden pro žáky 7. – 9. ročníky
  6.12.  Knihovna Jana Drdy 1. ročníky
10.12.  Vánoční jarmark
13.12.  Knihovna Jana Drdy 3. ročníky
19.12.  Vánoční turnaj
19.12.  Filmové představení pro 1. stupeň
20.12.  Vánoční posezení a filmové představení pro 2. stupeň
23.12.- 3.1. Vánoční prázdniny

Leden
  6.1.  Zahájení vyučování
  6.1.- 11.1.  Ozdravný pobyt 3.A,B
11.1.- 17.1.  Ozdravný pobyt 5.A,B
21.1.  Pedagogická rada
23. a 24.1.  Konverzační soutěž AJ pro žáky 5. – 9. ročníky
30.1.  Konec 1. pololetí a vydávání výpisů vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny

Únor
  3.2.- 9.2. Jarní prázdniny
12.2.  Zahájení plavání 1.a 3.ročníky
15.2.- 22.2.  Lyžařský výcvik 7. roč., hotel Semerink Jizerské hory
17.2.- 22.2.  Ozdravný pobyt 3.C,D
22.2.- 28.2.  Ozdravný pobyt 5.C,D
 
Březen
  3.3. Výchovný koncert „Bez masky“ – celoškolní
19.3.  Divadlo AJ The Last Wish“ – 7.- 9.tř.
24.3.  Den otevřené školy
28.3.  Den učitelů
 
Duben
  4.4.  Zápis do 1. ročníků
  7.4.  Světový den zdraví
  8.4.  Den odborné praxe na ISŠ Příbram – vybraní žáci 8.roč.
  9.- 10.4. Velikonoční prázdniny
13.4.  Velikonoční pondělí
14.4.  I. termín přijímacích zkoušek do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
15.4.  II. termín přijímacích zkoušek do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
21.4.  Pedagogická rada + třídní schůzky
24.4.  Vzdělávací projekt Svět kolem nás: Čína – říše za Velkou zdí
 
Květen
  1.5.  Státní svátek
  5.5.  Vyhodnocení Napiš pro mě…
  8.5.  Státní svátek
11.5.- 16.5. Ozdravný pobyt 8.ročníky (penzion AKTIV Lipno)
11.5.- 15.5. Ozdravný pobyt 2. ročníky
13.5.  I. náhradní termín přijímacích zkoušek do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
14.5.  II. náhradní termín přijímacích zkoušek do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
18.5.- 22.5. Ozdravný pobyt 4.A,D
21.5.  Techmánie Plzeň – exkurze – 5. ročníky
25.- 29.5. Ozdravný pobyt 4.B,C
31.5. Ukončení činnosti kroužků
 
Červen
  1.6.  Den dětí
  2.6. celoškolní projekt  zaměřený na poskytování první pomoci
  3.6.  Praha – Pražský Hrad, Královská cesta – 8. ročníky 
  6.6.  Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English v součinnosti s jazykovou školou AKCENT Pratur – možnost složení na naší škole
16.6.  Pedagogická rada
26.6.  Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení, poslední zvonění
29. a 30.6. – ředitelské volno
Termín bude upřesněn – Po stopách 2. světové války – Terezín, holocaust – 9. ročník
1.7.- 31.8. Hlavní prázdniny