Zájmové kroužky

Nabídka  kroužků ve šk. r. 2021/22        

závazná přihláška na kroužek – formát pdf                       závazná přihláška na kroužek– formát Word

Název kroužku Krátká anotace Vedoucí kroužku Od – do Cena za pololetí
Stolní tenis sportovní průprava
1.- 2. ročník
L. Silavecký úterý
13.30 – 15.00
600,-
Stolní tenis sportovní průprava
3. – 5. ročník
L. Silavecký úterý
15.00 – 16.30
600,-
Sporťáček sportovní aktivity
3.- 5. ročník
S. Eliášová pondělí
13.30 – 15.30
600,-
Sporťáček sportovní aktivity
3.- 4. ročník
S. Eliášová středa
15.00 – 16.30
600,-
Keramika 3.- 6. ročník D. Vondrášková pondělí
14.00 – 16.00
800,-
Tvoření výroba dárků, dekorací, práce s keramikou od 4. ročník J. Zouharová středa
čas bude upřesněn
700,-
Žurnalistika od 4. ročník L. Cvrková pondělí
13,30-15,00
bez poplatku
Žákovský parlament práce se žákovským parlamentem S. Eliášová
M. Průchová
J. Novotný
bude upřesněno
 
bez poplatku
Pěvecký sbor Jásan   V. Herák pondělí dle domluvy 300,- Kč
Francouzština   T. L. Jones středa  14.00
čtvrtek 13.30 nebo dle domluvy
600,-
Španělština 2. stupeň M. Nováková pondělí nebo středa dle domluvy 600,-
Míčové hry 5. ročník K. Hradecká středa
15.45 – 16.45
600,-
Basketbal  sportovní kroužek
5. – 7. ročník
J. Halaburda čtvrtek
15.30 – 17.00
600,- Kč
Florbal
 
sportovní kroužek
7. – 9. ročník
J. Halaburda pondělí
15.30 – 17.00
600,- Kč
Florbal
 
5. – 7. ročník J. Halaburda pondělí
14.00 – 15.30
600,-
Fitness posilovací cvičení
6. – 9. ročník
J. Halaburda úterý
6.45 – 7.45
600,- Kč
Basketbal  6. – 9. ročník dívky K. Hradecká po 15.45 – 16.45
st 6.45 – 7.45
800,-
Basketbal 8. – 9. ročník chlapci J. Hradecký út 6.45 – 7.45
pá 6.45 – 7.45
800,-
Volejbal 8. – 9.ročník dívky J. Hradecký pátek
14.00 – 15.30
600,-

 

Nabídka kurzů / výuky Cambridge English – od poloviny září 2021

 Ceny kroužků jsou uvedeny a zohledněny dle typu kroužky.

Název kroužku cena týdně den / čas vyučující
AJ / STARTERS –nový 1.500,- / I.pololetí 1x ÚT / 13:30-14:15 Mgr. Jana Žáková
učební materiály V ceně je zahrnuta učebnice ve výši 370,- Kč !!!
Harmonogram: Od 14. září 2021  
Kroužek je určen pro žáky 2. a 3. tříd a bude otevřen v počtu 10 žáků.
         
Název kroužku cena týdně den / čas vyučující
AJ / MOVERS – navazující 1.400,- / I.pololetí 1x  / 14:00-14:45 Mgr. Jana Žáková
učební materiály V ceně je zahrnuta knížka vzorových testů ve výši 300,- Kč !!!
Harmonogram: Od 17. září 2021  
Kroužek navazuje na výuku v loňském školním roce.  Žáci učebnici mají.
         
Název kroužku cena týdně den / čas vyučující
AJ / KET – navazující 1.200,- / I.pololetí 1x ÚT / 14:20-15:10 Mgr. Jana Žáková
poznámka k ceně: Žáci učebnici mají z loňského školního roku!!!
Harmonogram: Od 14. září 2021   
         
Název kroužku cena týdně den / čas vyučující
J / STARTERS –nový 1.500,- / I.pololetí 1x PO / 13:30-14:15 Ing. Nikola Eliášová
učební materiály V ceně je zahrnuta učebnice ve výši 370,- Kč !!!
Harmonogram: Od 20. září 2021  
Kroužek je určen pro žáky 4. tříd a bude otevřen v počtu 10 žáků.
         
Název kroužku cena týdně den / čas vyučující
AJ / KET – navazující 1.200,-  I.pololetí 1x ST / 06:50 – 07:35 Mgr. Tomáš Majer
učební materiály Žáci mají knížky z loňského školního roku.
Harmonogram: Od 16. září 2021  
Kroužek navazuje na výuku v loňském školním roce.
         
Název kroužku cena týdně den / čas vyučující
Aj Starters – nový 1.500,-  I.pololetí 1x ČT / 12:50 – 13:35 Mgr. Martina Čmuchařová
učební materiály V ceně je zahrnuta učebnice ve výši 370,- Kč !!!
Harmonogram: Od 16. září 2021  
Kroužek je určen pro žáky 4. a 5. tříd a bude otevřen v počtu 10 žáků.