Zájmové kroužky

Nabídka  kroužků ve šk. r. 2019/20                                                    
Každý žák 1. stupně a zájemci o kroužek 2. stupně obdrží od svých třídních učitelů nebo vyučujících, kteří kroužek vedou „Přihlášku do zájmového útvaru“. (Naleznete též zde  závazná přihláška na kroužek ).  Po jejím vyplnění u 1. a 2. ročníků zajistí tř. učitelé odevzdání přihlášky vedoucím jednotlivých kroužků, žáci 3.-9. roč. odevzdají přihlášku vedoucímu kroužku sami. Po přihlášení u vedoucích kroužků obdržíte závaznou přihlášku s informacemi pro rodiče a pokyny pro platbu.
Pokud bude kroužek pro nedostatek zájemců zrušen, či nastane převis a někteří žáci nebudou moci být na vybraný kroužek zapsáni, budete o tomto vedoucím kroužku informováni na e-mail nebo telefon uvedené v přihlášce.

Název kroužku Krátká anotace Vedoucí kroužku Od – do Cena za pololetí
Výtvarka 4.-5. roč. výtvarně tvořivý kroužek J. Cingelová čtvrtek 13,30-15,00 600,- Kč
Dětská jóga 6 – 10 let Z. Knolová úterý 13,30 – 14,15  400,- Kč
Dětská jóga 11 – 15 let Z. Knolová úterý 14,30 – 15,15  400,- Kč
Sporťáček 1.-3. roč. míčové hry S. Eliášová pondělí 13,30 -15,30 500,- Kč
Stolní tenis věkově bez omezení sportovní kroužek L. Silavecký úterý 13,30-15,00 1. stupeň 15,00-16,30 2.stupeň 500,- Kč
Sportovní hry 3.-5.roč. všestranné pohybové aktivity L. Silavecký středa 13,30-15,00 500,- Kč
Sovička 1.-3.roč. výtvarně-tvořivý kroužek L. Cvrková pondělí 13,30-15,00 600,- Kč
Zvídálek 1.-3. roč. přírodovědné zajímavosti, pokusy  K. Nováková čtvrtek 13,30-15,00 500,-Kč
Míčové hry 3.-5. roč. míčové hry K. Hradecká pondělí 13,30-15,00 500,-Kč
Keramika a výtvarné techniky 3.-9.roč. práce s keramickou hlínou D. Vondrášková pátek 14,00-16,00 800,- Kč
Keramika 1.-5.roč. práce s keramickou hlínou S. Abrahamová středa 13,30 – 15,00 600,- Kč
Badminton 5.-9. roč. sportovní kroužek N. Kozáková pátek 14,00-15,30 500,- Kč
Florbal mladší žáci 5.,6. roč. sportovní kroužek J. Halaburda středa 14,00-15,30 500,- Kč
Basketbal 6.-7. roč. sportovní kroužek J. Halaburda čtvrtek 14,00-15,30 500,- Kč
Fotbal chlapci 6.-9.roč, sportovní kroužek J. Halaburda čtvrtek 15,30-16,30 400,- Kč
Florbal dívky 6.-9. roč. sportovní kroužek S. Karas čtvrtek 15,30-17,00 500,- Kč
Florbal chlapci 7.,8.,9. roč. sportovní kroužek J. Halaburda pondělí 15,30-17,00 500,- Kč
Basketbal 6.-9.roč. dívky sportovní kroužek K. Hradecká pondělí 15,45-16,45 středa 15,45-16,45 600,- Kč
Basketbal 8.-9.roč. chlapci sportovní kroužek J. Hradecký čtvrtek 6,45-7,45  pátek 6,45-7,45 650,- Kč
Volejbal 8.-9.roč.  sportovní kroužek J. Hradecký pátek 14,00-15,30 500,- Kč
Pěvecký sbor Jásan 6. – 9. ročník V. Herák pondělí dle domluvy 400,- Kč
Klub mladého diváka, vlastivědný 7.-9. roč. návštěva divadelních představení + toulky Prahou D. Vondrášková  M. Štiplová sobota, neděle – 4x ročně aktuálně vstupy + doprava
Fitness 7.-9. roč. dívky, chlapci posilovací cvičení J. Halaburda středa 6,50-7,50 400,- Kč
Divadlo 6.-9. roč. L.Kratochvílová středa 15,45-16,45 500,- Kč
Kroužek vědeckých pokusů – speciální nabídka 4.-5. roč. A. Bílková pátek 13,30 – 14,30  

 Speciální nabídka ve spolupráci se společností Veselá věda:
 Kroužek vědeckých pokusů – pro žáky 4.-5.ročníku       Lektorka: A.Bílková, čas: pátek 13,30 – 14,30
Informace a přihlašování zde: https://www.veselaveda.cz

 

Kroužky Cambridge English 2019 – 2020 / nabídka Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám z anglického jazyka.

Název kroužku cena den / čas vyučující poznámka k ceně:
AJ / STARTERS 2.200,- PO / 12:50-13:35 Mgr. Jana Žáková V ceně jsou zahrnuty učebnice ve výši 600,- Kč 
AJ / MOVERS 2.200,- ČT/ 13:45-14:30 Mgr. Markéta Nováková
AJ / MOVERS 2.200,- ČT/ 12:50-13:35 Mgr. Martina Čmuchařová
AJ / KET 1 700,- ČT / 06:55-07:40 Mgr. Žaneta Nohová Knížky a učební materiály mají žáci z loňského roku. Kroužek navazaje na výuku v loňském školním roce (žáci 7.C a 8.C)
AJ / KET 2.200,- ST 06:55-07:40 Mgr. Tomáš Majer V ceně jsou zahrnuty učebnice ve výši 600,- Kč !