Zvonění

         1.hodina     8.00 – 8.45

skola 2.hodina     8.55 – 9.40

3.hodina    10.05 – 10.50

4.hodina    11.00 – 11.45

5.hodina    11.55 – 12.40

6.hodina    12.50 – 13.35

7.hodina    13.45 – 14.30

8.hodina    14.40 – 15.25

Upozornění : dle školního řádu jsou žáci povinni nastoupit do školy již 15 minut před začátkem výuky (8,00), aby se řádně stihli připravit na 1.vyučovací hodinu, a proto po prvním zvonění (7,55) budou příslušným pedagogickým dozorem uzamčeny hlavní vchody (vchod do zimní zahrady a vchod do atletického tunelu) a všichni, kteří přijdou později, půjdou do školy přes vrátnici školy, kde bude jejich pozdní příchod zapsán. V opakovaných případech může být žáku udělen kázeňský postih. Na omluvené pozdní příchody (lékař, zpoždění autobusu) bude samozřejmě brát zřetel.