září 2021

Akce a projekty září 2021

Projektové dny v Technické akademii dětí a mládeže (TECHAK) jsou realizovány s finanční podporou města Příbrami.

14.9. 4.A Projektový den v TECHAK Březnice
15.9. 4.B Projektový den v TECHAK Březnice
16.9. 4.C Projektový den v TECHAK Březnice
19. – 24.9. 6.ročník Ozdravný pobyt – stmelovací kurz Přední Výtoň
20.9. 5.A Projektový den v TECHAK Březnice
21.9. 5.B Projektový den v TECHAK Březnice
22.9. 5.C Projektový den v TECHAK Březnice
23.9. 5.D Projektový den v TECHAK Březnice
24.9. 4.ročník Den s Antonínem Dvořákem
27.9. 9.A Projektový den v TECHAK Březnice
27.9. celoškolní Projektový den Má vlast
29.9. 9.B Projektový den v TECHAK Březnice
30.9. 9.C Projektový den v TECHAK Březnice