Poděkování

Vážení rodiče,
jsme rádi, že v této nelehké době se svými dětmi poctivě pracujete na zasílaných úkolech
a vedete je tak k pravidelnosti procvičování a upevňování znalostí. Vážíme si Vaší pomoci
a spolupráce s Vámi, neboť bez Vás by to nešlo. Všichni vyučující se snaží zadávat úkoly s rozmyslem, aby děti zachovaly určitý režim a tempo a aby pro ně poté návrat do školních lavic nebyl stresující a obtížný. Věříme, že celou situaci společnými silami zvládneme a brzy se s našimi žáky opět uvidíme osobně.
Děkujeme za spolupráci. Kolektiv vyučujících ZŠ Školní