Podpora výuky anglického jazyka Cambridge English na naší škole, včetně mezinárodních jazykových zkoušek

image001Na základě dlouhodobé podpory výuky anglického jazyka na naší škole, která je součástí školního vzdělávacího programu již od 1. ročníků, jsme minulý školní rok rozšířili naší nabídku o možnost Cambridge English – přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky. Našim žákům 3. – 9. tříd jsme nabídli možnost přihlásit se do přípravných jazykových kurzů Cambridge English přímo na naší škole. Jejich cílem bylo složení prestižních jazykových zkoušek na konci školního roku. Cambridge English jsou celosvětově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenosti a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Dovednosti žáků se rozvíjí a testují ve všech částech – v poslechu, psaní, čtení i mluveném projevu. Zkoušky jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte a motivace žáků v učení cizího jazyka.

Za minulý školní rok se přihlásilo do našich kurzů celkem přes 80 žáků pod vedením našich vyučujících anglického jazyka. Z tohoto počtu se přihlásilo celkem 44 žáků na vybrané mezinárodní zkoušky Cambridge English: Young Learners, jež  jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. V první úrovni Starters to bylo 26 žáků, v druhé úrovni Movers 8 žáků a v úrovni KET – Key English Test – celkem 10 žáků naší školy. Zkouška KET je první zkoušou z řady všeobecných zkoušek z AJ a tento certifikát odpovídá úrovni A2 Evropského rámce a je uznáván v zahraničí.

Všichni žáci se během uplynulého školního roku vzorně učili, rozšiřovali a upevňovali si své jazykové znalosti. Zaslouží si jedničku s hvězdičkou. Odměnou a motivací jim jsou vědomosti samotné a těm, co se rozhodli složit vybranou mezinárodní zkoušku, i  „certifikát“, jež jejich znalosti podloží. Všem žákům k úspěšnému složení zkoušek gratulujeme!

Věříme, že naši žáci budou i nadále ve studiu anglického jazyka s chutí pokračovat. I v následujícím školním roce 2017 – 2018 nabídneme možnosti další výuky z naší strany. Rádi bychom naše žáky tímto směrem i nadále podporovali, protože zkušenosti s vykonáním Cambridge English zkoušek dávají žákům sebevědomí a podporují je v úspěchu i v dalším vzdělávání a nám učitelům samotným dělají naši žáci velkou radost.

kolektiv vyučujících anglického jazyka ZŠ Školní 75, Příbram

 

FOTO: Žáci, jež se připravovali na zkoušku KET pod vedením paní učitelky Hany Žákové: Paterová, Klejnová, Kočárková, Máša, Schneebergová, Poul, Zbíralová, Francová, Lác a Rotterová. Pešicová.