Podpora výuky anglického jazyka prostřednictvím anglických časopisů

S novým školním rokem probíhá na naší škole i možnost objednávky anglických časopisů…. Žáci mají možnost si prostřednictvím těchto časopisů rozšířit slovní zásobu a přečíst si o aktuálních tématech ze života v angličtině. Každý měsíc od září do června obdrží předplatitel jeden výtisk plný obrázků, anglických článků, komiksů, gramatiky a zajímavostí. Cílem je nejen výuka anglického jazyka, ale také snaha čtenáře zaujmout a předložit mu zajímavosti, o kterých může přemýšlet a diskutovat. Časopisy se nám líbí, využíváme je v hodinách a především při konverzaci.Žáci si mohou vybrat jeden ze tří typů časopisů. Zároveň mají k dispozici online podporu na stránkách bridge- online, kde lze procvičovat poslech, plnit interaktivní cvičení, vybrat si E- knihu, zúčastnit se soutěží..
RR – A1 – A2 – úroveň ELEMENTARY – INTERMEDIATE /pro 3-5. třídy/
Gate- A2-B1 – úroveň pre-intermediate – intermediate /6. třída a výš/
Bridge- B1-B2 –úroveň – intermediate – upper –intermediate – vhodné pro maturitu i pro naše šikovné studenty
Nakoukněte také odkaz na internet. stránky :bridge-online.cz