Předávání certifikátů Cambridge English

Již třetím rokem mají žáci naší školy možnost připravovat se v průběhu školního roku k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English. V součinnosti s jazykovou školou Akcent International House Prague mohou žáci naší školy skládat zkoušky přímo na naší škole. I letos všech 32 žáků složilo zkoušky úrovně Starters, Movers a KET na výbornou a patří jim velká pochvala. Dne 3.9.2019 proběhlo slavnostní předávání certifikátů Cambridge na Zámečku Ernestinum v Příbrami. Všem dětem, co se rozhodnou ve studiu anglického jazyka touto cestou pokračovat, přejeme hodně úspěchů, pozitivní energie a motivace. V neposlední řadě děkujeme rodičům, jež své děti v tomto směru podporují a věříme, že i nadále budeme žáky inspirovat. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Ing. K. Karlíková, Mgr. L Bernatová a Mgr. J. Žáková, paní ředitelka a učitelky anglického jazyka