Přednáška o dospívání – 6. ročníky

19. května se žáci a žákyně 6. ročníků zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a změn s ním spojeným, které si pro ně připravila Mgr. Monika Podlahová. Přednášky byly rozděleny na část pro dívky s názvem Dospívám, aneb život plný změn a pro chlapce s názvem Na startu mužnosti. Děti se příjemnou a zcela přirozenou cestou dozvěděly důležité informace týkající se dospívání po stránce fyzické, psychické i sociální. V závěru nechyběla jak veřejná, tak soukromá diskuze s paní lektorkou. Mgr. Jaroslava Krešová