Navržené programy

Navržené programy 2021/2022

ročník projekt cíl anotace
Žáci 1. ročníku Helpík

 

Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti. Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 2. ročníku

 

 Helpík

 

Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti. Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 3. ročníku

 

Helpík

 

Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti. Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 4. ročníku Online svět I.

 

Cílem programu je představit dětem online svět, jeho rizika zdravotní a sociální. Mgr. Podlahová  společnost ITIA –
Žáci 4. ročníku Příprava na pubertu

 

Puberta – na co se připravit, změny fyzické i psychické, důležitost stravy, hygieny. Mgr. Podlahová  společnost ITIA –
Žáci 4. ročníku Integrovaný záchranný systém Žáci se interaktivní formou seznámí s integrovaným záchranným systémem Zážitkový kurz integrovaného záchranného systému
Žáci 4. ročníku

 

Helpík

 

Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti. Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 5. ročníku Online svět I.

 

Cílem programu je představit dětem online svět, jeho rizika zdravotní a sociální. Mgr. Podlahová  společnost ITIA
Žáci 5. ročníku Dospíváme společně Co je puberta, jak se měníme fyzicky, psychicky, sociálně. Mgr. Podlahová  společnost ITIA 
Žáci 5. ročníku Helpík

 

Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti. Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 5. ročníku

 

Kurz prevence šikany  Žáci se pomocí zážitkového kurzu seznámí s tématem šikany a naučí se jejím projevům předcházet. Sdružení Odyssea 
Žáci 6. ročníku Online svět II.  Rizika zdravotní, sociální, osobní. Mgr. Podlahová  společnost ITIA
Žáci 6. ročníku

 

Prevence šikany – adaptační kurz

 

Cílem programu je upevnit vztahy v třídním kolektivu a podpořit spolupráci v něm. Sdružení Odyssea 
Žákyně 6. ročníku

 

Dospívání holky I.

 

Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání. Mgr. Podlahová  společnost ITIA
Žáci 6. ročníku -chlapci

 

Dospívání chlapci I.

 

Chlapci se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázení dospívání. Mgr. Podlahová  společnost ITIA
Žákyně 7. ročníku

 

Dospívání holkyII.

 

Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání Mgr. Podlahová  společnost ITIA
Žáci 7. ročníků – chlapci Dospívání chlapci II.

 

Chlapci se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázení dospívání Mgr. Podlahová  společnost ITIA
Žáci 8. ročníku

 

Kurz zdravovědy –

ozdravný pobyt

Žáci se  interaktivní formou naučí zásady první pomoci a vyzkouší si na vlastní kůži své reakce při vypjatých situacích. Sdružení Odyssea
Žáci 9. ročníků

(vybraní žáci)

Pěstounská péče zdarma Informace o pěstounství, zákonech, možnostech pí. Hubáčková
Žáci 9. ročníků

(vybraní žáci)

Setkání s kurátorem OSPOD

zdarma

Představení práce kurátora a organizace OSPOD p. Patera
Žáci 9. ročníků

(vybraní žáci)

Setkání s policistou Trestní hranice, trestní odpovědnost, zkušenosti z praxe. p. Kraft
Žáci 7. – 9. ročníku Cesta ze závislosti

–          zdarma od MÚ Příbram

Preventivní přednáška s doprovodným sportovním programem p. Nekolný
Žáci 1. – 9. ročníků Dopravní výchova

 

Seznámení se a procvičení základními dovedností týkajících se bezpečného chování v dopravě Vyučující ZŠ Školní
Žáci 1. – 9. ročníků Projektový den První pomoc Celoškolní projekt zaměřen na zásady první pomoci a znalosti v této oblasti Vyučující ZŠ Školní
Žáci 1. – 9. ročníků Světový den zdraví Celoškolní projektový den na oslavu Světového dne zdraví Vyučující ZŠ Školní

Přehled navržených programů je pouze orientační,  může být v průběhu roku pozměněn
na základě aktuální epidemiologické situace.