Navržené programy

Navržené programy 2019/2020

ročník projekt cíl anotace
Žáci 1. ročníku Pravidla bezpečnosti silničního provozu Seznámení žáků se základy bezpečnosti silničního provozu MP  –  beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu
Žáci 1. ročníku Jsem chodec Seznámení žáků se základy bezpečnosti silničního provozu interaktivní a zábavnou formou Učitelé ZŠ
Žáci 2. ročníku Na světě nejsi sám Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat Přednáška s lékařkou MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žáci 3. ročníku

 

Z housenky motýlem Období přechodu z dětství do dospívání – fyzické a psychické změny (správná strava, hygiena, bezpečnost, intimita, samostatnost, zodpovědnost) Přednáška s lékařkou MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žáci 4. ročníku

 

Rozvoj a upevňování vztahů v třídním kolektivu Cílem programu je upevnit vztahy v třídním kolektivu a podpořit spolupráci v něm Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů v třídním kolektivu
Žáci 4. ročníků Zábavní pyrotechnika -bezpečná manipulace se zábavní pyrotechnikou Cílem této akce je upozornit žáky na nebezpečí plynoucí z používání zábavní pyrotechniky. Jak řešit vzniklé nebezpečné situace Občanské sdružení TILIUS
Žáci 4. ročníků Integrovaný záchranný systém Žáci se interaktivní formou seznámí s integrovaným záchranným systémem Zážitkový kurz integrovaného záchranného systému
Žáci 5. ročníků

 

Kurz prevence šikany Žáci se pomocí zážitkového kurzu seznámí s tématem šikany a naučí se jejím projevům předcházet Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany
Žáci 5. a 6. ročníků Akce města Příbrami „Bezpečná Příbram“ Žáci se pomocí ukázek činností IZS seznámí s prací jednotlivých složek Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému v areálu Nový rybník
Žáci 6. ročníku Adaptační kurz – rozvoj a upevňování vztahů v třídním kolektivu Cílem programu je upevnit vztahy v třídním kolektivu a podpořit spolupráci v něm Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě
Žákyně 6. ročníků Šťastnou plavbou přes čas proměn (Změny během dospívání) Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání, anorexie, sebepoškozování Přednáška s lékařkou MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žáci – chlapci 6. ročníků Na startu mužnosti 1 Chlapci se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání Přednáška s lékařkou MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žákyně 7. ročníků

 

Čas proměn Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání Přednáška s lékařkou MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žáci 7. ročníku – chlapci Na startu mužnosti 2 Chlapci se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání Přednáška s lékařkou MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žáci 7. ročníku Prevence závislostí Cílem programu je předcházet závislostem, uvědomit si, jak snadné je odmítnout …  Zeisková ACET ČR, z.s
Žáci 8. ročníku Kurz zdravovědy Žáci se  interaktivní formou naučí zásady první pomoci a vyzkouší si na vlastní kůži své reakce při vypjatých situacích. PROJEKT STOP
Žáci 9. ročníků (vybraní žáci)  Občanské i trestní řízení na Okresním soudu v Příbrami Žáci se zúčastní občanského i trestního řízení Okresní soud v Příbrami
Žáci 9. ročníku (vybraní žáci) Mediační a probační služba Žáci se interaktivní formou dozví více informací z oblasti práva, delikvence, vandalismu Mediační a probační služba Příbram 
Žáci 6. – 9. ročníků Filmové představení Uzly a pomeranče Film o šrámech i pomerančové vůni na prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti, ale i prvních zklamáních – jedním slovem o dospívání. Kino Příbram
Žáci 1. – 9. ročníků Dopravní výchova Seznámení se a procvičení základními dovedností týkajících se bezpečného chování v dopravě Vyučující ZŠ Školní
Žáci 1. – 9. ročníků Bez masky Preventivní koncert Estrádní sál Příbram, Projekt Nenech to být, Linka bezpečí, Hudební skupina: Highvibes
Žáci 1. – 9. ročníků Projektový den První pomoc  Celoškolní projekt zaměřen na zásady první pomoci a znalosti v této oblasti Vyučující ZŠ Školní
Žáci 1. – 9. ročníků Světový den zdraví Celoškolní projektový den na oslavu Světového dne zdraví Vyučující ZŠ Školní