Navržené programy

Navržené programy 2020/2021

ročník projekt cíl anotace
Žáci 1. ročníku Pravidla bezpečnosti silničního provozu Seznámení žáků se základy bezpečnosti silničního provozu MP  –  beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu
Žáci 1. ročníku Jsem chodec Seznámit žáky se základy bezpečnosti silničního provozu interaktivní a zábavnou formou Učitelé ZŠ
Žáci 1. ročníku Helpík Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 2. ročníku  Helpík Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 3. ročníku Piráti útočí Rozpoznání rizik užívání internetu ACET ČR, z.s. pí. Zeisková
Žáci 3. ročníku

 

Helpík Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 4. ročníku Rozvoj a upevňování vztahů v třídním kolektivu Cílem programu je upevnit vztahy v třídním kolektivu a podpořit spolupráci v něm Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů v třídním kolektivu
Žáci 4. ročníku Piráti útočí Rozpoznání rizik užívání internetu ACET ČR, z.s. pí. Zeisková
Žáci 4. ročníku

 

Integrovaný záchranný systém

 

Žáci se interaktivní formou seznámí s integrovaným záchranným systémem Zážitkový kurz integrovaného záchranného systému
Žáci 4. ročníku

 

Helpík

 

Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 5. ročníku Adam a Eva aneb nejsme všichni stejní Zaměřeno na fyzické a psychické změny v dospívání, zásady intimní hygieny, pocity, nálady, vztahy mezi vrstevníky Přednáška s lékařkou

Změny spojené s dospíváním – MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou

Žáci 5. ročníku Kurz prevence šikany 1 Žáci se pomocí zážitkového kurzu seznámí s tématem šikany a naučí se jejím projevům předcházet. Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany
Žáci 5. ročníku

 

Helpík Cílem programu je zvládnutí krizových situací a procvičit si život zachraňující dovednosti Helpík z.s. Černošice

pan Stronček

Žáci 5. a 6. ročníků Akce města Příbrami „Bezpečná Příbram“
 
Žáci se pomocí ukázek činností IZS seznámí s prací jednotlivých složek Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému v areálu Nový rybník
Žáci 6. ročníku Prevence šikany – adaptační kurz Cílem programu je upevnit vztahy v třídním kolektivu a podpořit spolupráci v něm Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě
Žákyně 6. ročníku Šťastnou plavbou přes čas proměn (Změny během dospívání) Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání, anorexie, sebepoškozování Přednáška s lékařkou pro žákyně,

změny během dospívání – MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou

Žáci 6. ročníku -chlapci Na startu mužnosti 1 Chlapci se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázení dospívání Přednáška s lékařkou
Změny spojené s dospíváním – MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žákyně 7. ročníku Čas proměn Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání Přednáška s lékařkou pro žákyně,
změny během dospívání – MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou
Žáci 7. ročníků – chlapci Na startu mužnosti 2 Chlapci se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázení dospívání Přednáška s lékařkou

Změny spojené s dospíváním – MP Education, s.r.o. Mgr. Monikou Podlahovou

Žáci 7. ročníku Prevence závislostí Cílem programu je předcházet závislostem, uvědomit si, jak snadné je odmítnout …  ACET ČR, z.s. pí. Zeisková
Žáci 8. ročníku

Aktiv Lipno

Kurz zdravovědy Žáci se  interaktivní formou naučí zásady první pomoci a vyzkouší si na vlastní kůži své reakce při vypjatých situacích. Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zdravovědu a první pomoc
Žáci 8. ročníku

 

Kam chceš dojít? Žáci se od odborníků z řad PČR a Vězeňské služby ČR dozví o realitě trestněprávní odpovědnosti v oblasti omamných a psychotropních látek. Policie ČR, Vězeňská služba ČR – Věznice Příbram, Město Příbram
Žáci 9. ročníků
(vybraní žáci)
Občanské i trestní řízení na Okresním soudu v Příbrami Žáci se zúčastní občanského i trestního řízení. Účast na občanském i trestním řízení – Okresní soud v Příbrami
Žáci 9. ročníků
(vybraní žáci)
Mediační a probační služba Žáci se interaktivní formou dozví více informací z oblasti práva, delikvence, vandalismu. Mediační a probační služba Příbram – program na získání právního povědomí, delikvence, vandalismus 
Žáci 1. – 9. ročníků Dopravní výchova Seznámení se a procvičení základními dovedností týkajících se bezpečného chování v dopravě Vyučující ZŠ Školní
Žáci 1. – 9. ročníků Projektový den První pomoc Celoškolní projekt zaměřen na zásady první pomoci a znalosti v této oblasti Vyučující ZŠ Školní
Žáci 1. – 9. ročníků Světový den zdraví Celoškolní projektový den na oslavu Světového dne zdraví Vyučující ZŠ Školní

Přehled navržených programů je pouze orientační,  může být v průběhu roku pozměněn
na základě aktuální epidemiologické situace.