Šablony pro MŠ a ZŠ

Naše škola se zapojila do projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ – aktuální výzva v OP VVV

projekt s daleko jednodušším výkaznictvím na školní roky 2017/2018 a 2018/2019

Název projektu: Šablony pro ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, 2017 – 2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0006941

doba trvání projektu: 1.8.2017 – 31.7.2019

další vzdělávání pedagogických pracovníků

kurzy – inkluze (8 hodin), čtenářská a matematická gramotnost (16 hodin), cizí jazyky (56 hodin)

volnočasové aktivity pro žáky školy

čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Publicita projektu