OP VVV Šablony II

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV výzvy č. 02_18_063 – Šablony II.

Název projektu:          Šablony II pro ZŠ,
Číslo projektu:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013321
Termín realizace:        01. 08. 2019 – 31. 07. 2021

Zvolené aktivity::
Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce
Badatelský klub
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

publicita projektu