Pythagoriáda – školní kolo 5. třídy

Ve středu 25. ledna 2016 proběhlo na naší škole školní kolo 39. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého se zapojilo 41 žáků z 5. tříd. Za šedesát minut měli za úkol vyřešit 15 logických úloh. Jednalo se o úlohy se slovním zadáním na téma s názvem Toulání jurským světem. I když pouze dvě ze soutěžících získaly 10 potřebných bodů pro postup do okresního kola, všichni si vyzkoušeli řešit složitější typy úloh. Stát se úspěšným řešitelem a získat alespoň 10 bodů se podařilo pouze dvěma soutěžícím a to Magdaléně Studené z 5.C, která získala 11 bodů a Martině Janíkové z 5.A s 10 správnými příklady.

Školní kolo Pythagoriády pro 6. až 8. třídu proběhne v měsíci březnu.

Mgr. Monika Průchová