Info o ŠD

Školní družina provozuje devět samostatných oddělení s pracovnou a hernou, která jsou umístěna v hlavní budově.  Většina oddělení je vybavena novým nábytkem a všichni žáci mají k dispozici šatní skříňky. Podle potřeb jednotlivých oddělení je pravidelně obnovováno vybavení: hračky, hry, sportovní náčiní a pomůcky pro zájmové činnosti. K relaxaci a odpočinkové činnosti byly do všech oddělení zakoupeny rozkládací matrace. ŠD dále  využívá areál tělocvičen, počítačovou učebnu, kuchyňku, společenskou místnost, knihovnu J. Drdy, školní zahradu a zážitkový areál. Oddělení jsou věkově smíšená pro žáky 1. – 3. tříd a dvě oddělení pro starší žáky 3. – 5. tříd. Skladba činností – oddychové, rekreační, spontánní, zájmové, příprava na vyučování a příležitostné akce  jsou realizovány s přihlédnutím na individuální potřeby žáků, s ohledem na dobrovolnost a aktuální podmínky školy.

Provoz ŠD: ranní 6.00 – 8.00 hod., odpolední 11.45 – 17.00 hod.
Zápis do školní družiny vždy probíhá první školní den od 7.30 hod. do 9.30 hod. v hlavní budově školy.

Další informace o provozu ŠD poskytne vedoucí vychovatelka Věra Doláková
telefon  724 391 891,  email: dolakova@skolni.pb.cz

telefonní čísla do ŠD:

přízemí 721709 052  (p. Schacherlová, Kabátová, Čiháková, Kaiserová, Kupková B.)
1.patro 721 709 064 (p. Roubová, Řechková)
2. patro 723 858 605 (p. Doláková, Kupková J.)

 
od1od2

od4od3

od5

od7od6od8